Μετάβαση στο περιεχόμενο

LibreOffice επεξεργαστής κειμένου/Εκτύπωση, Αποστολή τηλεμοιότυπου , και ηλεκτρονική αλληλογραφία

Από Βικιβιβλία

Εκτύπωση, αποστολή τηλεμοιότυπου , εξαγωγή και ηλεκτρονική αλληλογραφία[επεξεργασία]

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΌΠΩΣ ΑΝΑΡΤΉΣΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΟΧΡΙΣΤΟΝ

Γρήγορη εκτύπωηση[επεξεργασία]

ΠΑΡΑΚΑΛΏ ΌΠΩΣ ΑΝΑΡΤΉΣΕΤΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΌ ΤΡΑΠΈΖΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΆΘΕΣΗ ΤΟΝ ΚΙΝΟΧΡΙΣΤΟΝ

Ελέγχοντας την εκτύπωση[επεξεργασία]

Επιλογή ρυθμίσεων εκτύπωσης για ένα έγγραφο[επεξεργασία]

Επιλογή προκαθορισμέων ρυθμίσεων εκτύπωσης[επεξεργασία]

Εκτύπωση σε μαύρο και άσπρο σε έγχρωμο εκτυπωτή[επεξεργασία]

Previewing σελίδες πριν την εκτύπωσηpages[επεξεργασία]

Εκτύπωση φυλλαδίου[επεξεργασία]

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΜΕΑΣ

     ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ 14 
   Τηλ.& fax 2746022044

τ.κ.205 00 ΝΕΜΕΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Εκτύπωση ετικετών[επεξεργασία]

Αποστολή τηλεμοιότυπου[επεξεργασία]

Αποστολή τηλεμοιότυπουSending a fax through the Print dialog box[επεξεργασία]

Προσθήκη εικονιδίου τηλεμοιότυπου στην εργαλειοθήκη (προχωρημένο)[επεξεργασία]

Εξαγωγή σε PDF[επεξεργασία]

Γρήγορη εξαγωγή σε PDF[επεξεργασία]

Ελέγχοντας περιεχόμενο και ποιότητα PDF =[επεξεργασία]

Εξαγωγή σε άλλους τύπους αρχείων[επεξεργασία]

Αποστολή εγγράφων με ηλεκτρονική αλληλογραφία[επεξεργασία]

Ψηφιακή υπογραφή εγγράφων[επεξεργασία]