Μετάβαση στο περιεχόμενο

LibreOffice επεξεργαστής κειμένου/Συγχώνευση ηλεκτρονική αλληλογραφίας

Από Βικιβιβλία

Chapter 11

Using Mail Merge=
 What is mail merge==
 Creating the data source==
 Registering a data source==
 Creating a form letter==
 Printing mailing labels==
   Editing a saved file of mailing labels===
 Printing envelopes==
   Setting up envelopes for printing===
   Merging and printing the envelopes===
 Using the Mail Merge Wizard to create a form letter==
   Step 1: Select starting document===
   Step 2: Select document type===
   Step 3: Insert address block===

Step 4: Create salutation=== Step 5: Adjust layout=== Step 6: Edit document and insert extra fields=== Step 7: Personalize documents=== Step 8: Save, print or send==