Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ntp license

Από Βικιβιβλία

NTP License

Η άδεια NTP License μπορεί να χορηγηθεί είτε δωρεάν, είτε με αμοιβή προς το παρόν. Χρησιμοποιείται για αντιγραφή τροποποίηση και διανομή αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιοδήποτε σκοπό. Τα παραπάνω πνευματικά δικαιώματα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα λογισμικού καθώς επίσης και η ειδοποίηση των πνευματικών δικαιωμάτων και η ειδοποίηση της άδειας πρέπει να εμφανίζονται στην τεκμηρίωση.

Το Trademarkedname του λογισμικού απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε διαφημίσεις για τη διανομή του NTP λογισμικού χωρίς ειδική γραπτή άδεια. Το Trademarkedname θα παρέχεται ως έχει χωρίς εγγύηση στους κατόχους του συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων καταλληλότητας.