Μετάβαση στο περιεχόμενο

Wikijunior:Προγραμματισμός για παιδιά με το KTurtle/Δημιουργώντας σχήματα στο KTurtle

Από Βικιβιβλία
Σχηματισμός πολυγώνων
Πρόγραμμα δημιουργίας πολυγώνων
Πηγαίος κώδικας
αρχικοποίησε
μάθε πεντάγωνο $π {
επανάλαβε 5 {
μπ $π
σδ 72
}
}
αρχικοποίησε
μάθε πεντάγωνο $π {
επανάλαβε 5 {
μπ $π
σδ 72
}
}

μάθε εξάγωνο $π {
επανάλαβε 6 {
μπ $π
σδ 60
}
}


μάθε επτάγωνο $π {
επανάλαβε 7 {
μπ $π
σδ 51
}ορεί η εξήγηση να συνεχίζεται μετά από το δείγμα κώδικα.
}

μάθε τρίγωνο $π {
επανάλαβε 3 {
μπ $π
σδ 120
}
}

μάθε πολύγωνο $πγ,$μπ {
$γ = 180 - ( (($πγ - 2)* 180)/$πγ)
επανάλαβε $πγ {
μπ $μπ
σδ $γ
}
}

για $χ = 3 μέχρι 40 {
πολύγωνο $χ , ($χ * 10 )
}
Η χελώνα σχηματίζει διαδοχικά πολύγωνα περισσοτέρων πλευρών που προσεγγίζουν τον κύκλο.