Μετάβαση στο περιεχόμενο

Wikijunior:Προγραμματισμός για παιδιά με το KTurtle/Μεταβλητές

Από Βικιβιβλία

Οι μεταβλητές είναι μικρά κουτάκια μνήμης στα οποιά η χελώνα μπορεί να αποθηκεύει πληροφοριές σχετικές με τον αλγόριθμο που εκτελεί , όπως αριθμούς και συμβολοσειρές.

Η δημιουργιά μιας μεταβλητής στο kturtle είναι εύκολή. Γράφουμε στη γενική περίπτωση :

$όνομα_μεταβλητής = τιμή της μεταβλητής

Για παράδειγμα:

αρχικοποίησε
$προσθετέος1 = 12 
$προσθετέος2 = 54
$αποτέλεσμα  = $προσθετέος1 + $προσθετέος2
τύπωσε $αποτέλεσμα
μπ 20
Απλό παράδειγμα χρήσης μεταβλητών


Όταν χρησιμοποιούμε μεταβλητές σε ένα πρόγραμμα μπορούμε να δούμε σε ένα τμήμα του παραθύρου του kturtle την μνήμη της χελώνας, δηλαδή τις μεταβλητές που έχουμε ορίσει καθώς και της τιμές που έχουν .


Απλό παράδειγμα χρήσης μεταβλητών, οθόνη του επιθεωρητή

Αυτό το τμήμα λέγεται Μεταβλητές και είναι μια από τις τρεις καρτέλες του επιθεωρητή. Αλλά δεν θα μιλήσουμε εδω για τις άλλες δυο καρτέλες που περιέχουν άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

Απλό παράδειγμα χρήσης μεταβλητών, πλήρης οθόνη του επιθεωρητή

Προσέξτε ότι κατά την διάρκεια εκτέλεσης ενός προγράμματος η μνήμη της χελώνας δεν παραμένει στατική. Τα κουτάκια της μνήμης , οι μεταβλητές μας , αλλάζουν τιμές. Μπορούμε να παρακολουθούμε πως αλλάζουν τιμές οι μεταβλητές κατά την εκτέλεση του προγράμματος εφόσον κάνουμε αργή την εκτέλεση ή παγώνουμε προσωρινά την εκτέλεση του προγράμματος.

Αυτή είναι μια πολλή σημαντική ικανότητα αφού μας βοηθάει να καταλαβαίνουμε καλύτερο πως λειτουργεί ένα πρόγραμμα και να βρίσκουμε και διορθώνουμε τυχών σφάλματα.