Μετάβαση στο περιεχόμενο

Wikijunior:Προγραμματισμός για παιδιά με το KTurtle/Φιλοσοφία διδασκαλίας

Από Βικιβιβλία

Με τον όρο φιλοσοφία διδασκαλίας αναφέρομαι στις γενικές αρχές και κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουμε.

Ένα σημείο αφορά το αν θα από την αρχή θα έχουμε ένα πρότυπο πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει πχ στην αρχή την εντολή αρχικοποίησε ώστε να προσθέτουν εντολές στις ήδη υπάρχουσες, ή θα αφήσουμε τους μαθητές να εξευρευνήσουν μια μια της εντολές σβήνωντας αυτή που έγραψαν όποτε θέλουν να δώσουν μια καινουργια!!.

Νομίζω ότι η χρήση της εντολής αρχικοποίησε και η λογική πίσω από ένα πρόγραμμα που αποτελείται από πολλές εντολές είναι εννοιολογικό μεταγενέστερη της έννοιας της εντολής καθ'αυτής. Οπότε ίσως είναι απλούστερο να ξεκινήσουμε να εξερευνούμε μια μια βασικές εντολές και μετά σίγα σιγα να μεταβουμε στην έννοια πρόγραμμα.