Μετάβαση στο περιεχόμενο

Βασικές γνώσεις PHP και MySQL

Από Βικιβιβλία

Το βιβλίο αυτό είναι ένας οδηγός προγραμματισμού και σχεδιασμού δυναμικών ιστοσελίδων με την χρήση PHP και MySQL. Μέσα στον οδηγό αυτό θα παρουσιαστούν οι βασικές έννοιες προγραμματισμού PHP, οι βασικές έννοιες SQL με παραδείγματα χρήστης στην βάση MySQL. Στο τέλος του οδηγού θα παρουσιαστούν παραδείγματα και η χρήση της PHP μαζί με την βάση MySQL για την δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων.

Στατικές ιστοσελίδες

Στατική ιστοσελίδα: μεταφέρεται από τον διακομιστή στην μορφή που είναι αποθηκευμένη.

Την δεκαετία του 1990 ξεκίνησε η εξάπλωση των ιστοσελίδων html με την χρήση του πρωτοκόλλου HTML και η εξάπλωση των φυλλομετρητών. Ένας από τους πρώτους φυλλομετρητές ήταν ο Mosaic και η πρώτη μορφή ιστοσελίδων ήταν στατικές ιστοσελίδες τις οποίες το περιεχόμενο ήταν αποθηκευμένο σε ένα εξυπηρετητή ιστοσελίδων. Ο διαχειριστής των στατικών ιστοσελίδων χρησιμοποιούσε χειροκίνητα εργαλεία για την μορφοποίηση των σελίδων (χρησιμοποιώντας τη γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου HTML). Η σελίδα δημοσιευόταν στον εξυπηρετητή ιστοσελίδων και το περιεχόμενο παρέμενε στατικό. Η διαχείριση των στατικών ιστοσελίδων δεν ήταν εύκολη υπόθεση ιδιαίτερα όταν ο αριθμός των ιστοσελίδων γινόταν πολύ μεγάλος. Για παράδειγμα εάν ο διαχειριστής των ιστοσελίδων ήθελε να αλλάξει την γραφική παρουσίαση της ιστοσελίδας θα έπρεπε να κάνει αλλαγές σε όλες τις αποθηκευμένες html σελίδες.

Δυναμικές ιστοσελίδες με PHP & MySQL

Δυναμική ιστοσελίδα με PHP & MySQL: στον διακομιστή υπάρχει ο διερμηνέας PHP συνήθως συνδεδεμένος με μια βάση δεδομένων MySQL. Η κάθε σελίδα είναι σενάρια εντολών (scripts) σε γλώσσα PHP τα οποία δημιουργούν δυναμικά σελίδες HTML χρησιμοποιώντας δεδομένα από την βάση MySQL και των αποθηκευμένων αρχείων του διακομιστή (π.χ. πολυμεσικά αρχεία όπως εικόνες, βίντεο κλπ).

Οι πρώτες δυναμικές ιστοσελίδες ξεκίνησαν χρησιμοποιώντας σενάρια εντολών σε γλώσσα προγραμματισμού C ή Perl τα οποία καλούνταν από την ιστοσελίδα μέσω σεναρίων εντολών CGI (Common Gateway Interface). Ο σχεδιασμός δυναμικών ιστοσελίδων με τη μορφή αυτή δεν ήταν εύκολη υπόθεση και για αυτό το λόγο αναπτύχθηκαν τεχνολογίες ανάπτυξης ιστοσελίδων όπως για παράδειγμα η εμπορική τεχνολογία ASP.NET (της Microsoft) ή τεχνολογίες ανοικτού κώδικα όπως της γλώσσας PHP & MySQL που παρουσιάζονται στον οδηγό αυτό. Η ιδέα είναι ότι ο διαχειριστής της ιστοσελίδας χρησιμοποιεί σενάρια εντολών σε γλώσσα PHP τα οποία αποθηκεύουν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας σε μια βάση δεδομένων MySQL. Ο χρήστης όταν συνδέεται στον απομακρυσμένο διακομιστή ιστοσελίδων καλεί ένα σενάριο εντολών php το οποίο χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον σκληρό δίσκο (συνήθως πολυμεσικά αρχεία - εικόνες - ήχους) και την βάση MySQL δημιουργεί την σελίδα δυναμικά. Στις δυναμικές ιστοσελίδες αν ο διαχειριστής θέλει να αλλάξει την γενική γραφική παρουσίαση, απλά τροποποιεί το κώδικα php και όλη η ιστοσελίδα αποκτά διαφορετική εμφάνιση (σε αντίθεση με τις στατικές ιστοσελίδες όπου πρέπει να αλλάξουν όλες οι τοπικά αποθηκευμένες σελίδες html).

Περιεχόμενα

  1. Εγκατάσταση PHP και MySQL
  2. Εισαγωγή στην PHP
  3. Εισαγωγή στην MySQL
  4. Ιστοσελίδες με PHP και MySQL