Βασικές γνώσεις PHP και MySQL/Εγκατάσταση PHP και MySQL

Από Βικιβιβλία

Για την εκμάθηση της γλώσσας PHP και της βάσης MySQL για τον σχεδιασμό ιστοσελίδων προτείνουμε την εγκατάσταση τοπικά στον υπολογιστή ενός εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache της βάσης MySQL και της γλώσσας PHP. Επίσης προτείνεται και η εγκατάσταση του εργαλείου phpMyAdmin για την διαχείριση των βάσεων δεδομένων MySQL μέσα από το περιβάλλον του φυλλομετρητή.

Το λογότυπο του XAMPP.

H εγκατάσταση των παραπάνω εργαλείων μπορεί να γίνει χειροκίνητα για το κάθε εργαλείο ή να εγκατασταθεί μέσω λογισμικών που τα εγκαθιστούν και τα ρυθμίζουν με αυτόματο τρόπο. Ένα τέτοιο λογισμικό είναι το XAMPP [1] [2] το οποίο περιέχει: Apache HTTP εξυπηρετητή, MySQL, PHP και Perl και είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας (τρέχει σε Windows [3], Linux [4] αλλά και Mac [5]).

Η γλώσσα σεναρίων PHP ή η βάση MySQL μπορεί να εγκατασταθεί αυτόνομα. Για παράδειγμα η γλώσσα σεναρίων PHP μπορεί αυτόνομα να χρησιμοποιηθεί ως γλώσσα προγραμματισμού σεναρίων τα οποία τρέχουν αυτόνομα σε επίπεδο γραμμής εντολών. Στην παρακάτω ενότητα περιγράφουμε την εγκατάσταση τοπικά του εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache καθώς και της εγκατάστασης της PHP σε αυτόν ως ξεχωριστό module μαζί με την βάση MySQL. Επίσης εγκαθιστούμε το phpMyAdmin το οποίο είναι ένα λογισμικό σε γλώσσα php για την διαχείριση βάσεων MySQL κατευθείαν από τον φυλλομετρητή του χρήστη-πελάτη. Η διαχείριση των βάσεων μέσω του phpMyAdmin είναι ευκολότερη από την διαχείριση αυτών μέσω των εργαλείων σε επίπεδο γραμμής εντολών.

Εγκατάσταση PHP & MySQL στο Ubuntu[επεξεργασία]

Στον οδηγό αυτό παρουσιάζουμε την χειροκίνητη εγκατάσταση του PHP, MySQL και phpMyAdmin στο λειτουργικό σύστημα Ubuntu. Η εγκατάσταση αυτή έχει ελεγχθεί ότι δουλεύει στο Ubuntu 10.04 (LTS) και στο Ubuntu 12.04 (LTS). Ανοίγουμε το τερματικό του Ubuntu και τρέχουμε τις παρακάτω εντολές:

sudo su
apt-get install aptitude (στην περίπτωση που δεν είναι εγκατεστημένο το aptitude)
aptitude install mysql-server mysql-client (εγκατάσταση του εξυπηρετητή βάσης MySQL)
Βάζουμε κωδικό για τον διαχειριστή root της βάσης MySQL.
Επαναλαμβάνουμε το κωδικό για τον διαχειριστή root της βάσης MySQL.
aptitude install apache2 Γίνεται εγκατάσταση του εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache: Περαιτέρω αρχεία ρυθμίσεως βρίσκονται στους υποκαταλόγους /etc/apache2 και στο /etc/apache2/mods-enabled (για τα Apache modules), /etc/apache2/sites-enabled (για virtual hosts) αλλά και το /etc/apache2/conf.d. Για να ελέγξουμε ότι ο εξυπηρετητής Apache λειτουργεί ανοίγουμε την σελίδα http://localhost ή την σελίδα http://127.0.0.1. Εμφανίζεται ένα μήνυμα ότι ο εξυπηρετητής Apache είναι ενεργός (online) και λειτουργεί.
Επαναλαμβάνουμε το κωδικό για τον διαχειριστή root της βάσης MySQL.
aptitude install php5 libapache2-mod-php5 Εγκατάσταση γλώσσας PHP. Για να ελέγξουμε την σωστή εγκατάσταση της PHP φτιάξουμε το αρχείο info.php με το παρακάτω περιεχόμενο και το βάζουμε στον κατάλογο /var/www.
<?php
phpinfo();
?>

Στην διεύθυνση http://localhost/info.php ή το http://127.0.0.1/info.php μπορούμε να δούμε πληροφορίες για την εγκατεστημένη PHP. Η συνάρτηση phpinfo() μέσα στο παραπάνω μινιμαλιστικό σενάριο εντολών (script) εμφανίζει τις παραμέτρους του συστήματος.

/etc/init.d/apache2 restart - Δίνουμε εντολή να κάνει επανεκκίνηση ο εξυπηρετητής Apache (για να ενημερωθεί με τις αλλαγές στην εγκατάσταση της PHP).
aptitude search php5 - Βλέπουμε τα διαθέσιμα modules για την php5 - τα οποία μπορούμε να επιλέξουμε για εγκατάσταση.
aptitude install php5-mysql php5-curl php5-gd php5-idn php-pear php5-imagick php5-imap php5-mcrypt php5-memcache php5-mhash php5-ming php5-ps php5-pspell php5-recode php5-snmp php5-sqlite php5-tidy php5-xmlrpc php5-xsl php5-json (επιλογή για εγκατάσταση των συγκεκριμένων modules)
Ανοίγουμε την διεύθυνση http://localhost/info.php ή το http://127.0.0.1/info.php και εμφανίζονται οι παράμετροι και τα εγκατεστημένα modules της PHP.
/etc/init.d/apache2 restart (επανεκκίνηση εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache - για να ενεργοποιηθούν τα νέα modules)
aptitude install phpmyadmin
Επιλέγουμε την αυτόματη ρύθμιση του εξυπηρετητή ιστοσελίδων Apache.
Δίνουμε τον κωδικό root του εξυπηρετητή βάσης MySQL (που έχουμε επιλέξει στην εγκατάσταση της MySQL).
Ρυθμίζουμε τον κωδικό πρόσβασης στο περιβάλλον myPhpAdmin.
Δίνουμε πάλι τον κωδικό πρόσβασης στο περιβάλλον myPhpAdmin που μόλις δώσαμε.
Εγκατεστημένο το phpMyAdmin.

Παραπομπές[επεξεργασία]