Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός εγκατάστασης MediaWiki στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Από Βικιβιβλία

Αυτός είναι ένας οδηγός για την εγκατάσταση του ανοικτού κώδικα λογισμικού MediaWiki στον Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (www.sch.gr). Ο κάθε εκπαιδευτικός αλλά και η κάθε σχολική μονάδα δικαιούται από το σχολικό δίκτυο φιλοξενίας ιστοσελίδας. Στον οδηγό αυτό θα παρουσιάσουμε τα τεχνικά βήματα που χρειάζεται κάποιος να ακολουθήσει για να εγκαταστήσει το λογισμικό MediaWiki (είναι το λογισμικό το οποίο χρησιμοποιείται στο εγχείρημα των ΒικιΒιβλίων αλλά και στα υπόλοιπα εγχειρήματα της wikipedia).

Για πληροφορίες σχετικά με την φιλοξενία ιστοσελίδων στο σχολικό δίκτυο δείτε στην σχετική σελίδα: Σχολικό Δίκτυο: Φιλοξενία ιστοσελίδων - Δημοσίευση.

Περιεχόμενα[επεξεργασία]

  1. Εισαγωγή και πρώτα βήματα
  2. Ρυθμίσεις Λογισμικού
  3. Προτάσεις χρήσης