Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός εγκατάστασης MediaWiki στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο/Προτάσεις χρήσης

Από Βικιβιβλία

Η εγκατάσταση του MediaWiki στο σχολικό δίκτυο είναι εύκολη τεχνικά και μπορεί να την εγκαταστήσει όποιος έχει πρόσβαση σε αυτό, είτε ως εκπαιδευτικός ή έχοντας λογαριασμό συμβούλου, είτε ως σχολείο, είτε ως γραφείο εκπαίδευσης. Με το που εγκατασταθεί το mediawiki χρειάζεται λίγο εξοικείωση με τον περιβάλλον των wiki tags και είναι έτοιμο για να εμπλουτιστεί με περιεχόμενο. Επειδή το mediawiki είναι το λογισμικό της βικιπαίδειας, μπορούν να ενσωματωθούν έτοιμα πρότυπα από την βικιπαίδεια χωρίς να χρειάζεται να σχεδιαστούν από την αρχή. Επίσης στην επίσημη σελίδα του λογισμικού www.mediawiki.org υπάρχει αρκετή τεκμηρίωση αλλά και έτοιμες επεκτάσεις προς χρήση. Για την γλώσσα εντολών καθώς και την χρήση του βίκι μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι σελίδες βοήθειας από την ελληνική βικιπαίδεια [1] οι οποίες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν ως σελίδες βοήθειας στο τοπικό βίκι.

Σχολεία[επεξεργασία]

Θα μπορούσε η χρήση του MediaWiki (με μόνο εγγεγραμμένους χρήστες) να αποτελέσει κύρια σελίδα ενός σχολείου όπου μέσα σε αυτό θα υπήρχε συνεργασία εκπαιδευτικών αλλά και μαθητών στην διαμόρφωση περιεχομένου. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να διαμορφώνουν περιεχόμενο σχετικά με το μάθημά τους, όπως για παράδειγμα υλικό σημειώσεων ή συνδέσμων σε άλλες σελίδες (π.χ. την βικιπαίδεια). Μια κεντρική πύλη θα αποτελούσε την κύρια πύλη με πληροφορίες για το σχολείο και τις δραστηριότητες αυτού. Μια σελίδα τύπου "Πύλη της Κοινότητας" / "Αγορά" θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός χώρος διαβουλεύσεων. Οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να χρησιμοποιούν το χώρο του βίκι για την εκπόνηση εργασιών μαθητών. Ένα βίκι ίσως είναι ο καλύτερος χώρος για την συνεργατική εκπόνηση εργασιών. Στην εγκατάσταση του MediaWiki υπάρχει η δυνατότητα χρήσης εικόνων από το αποθετήριο πολυμέσων της βικιπαίδειας commons.wikimedia.org. Μια ομάδα μαθητών θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει εικόνες που υπάρχουν έτοιμες στα commons ή να επιφορτώσεις εικόνες με πνευματικά δικαιώματα (π.χ. μέσα από τα σχολικά βιβλία). Το σχολείο θα μπορούσε να διαμορφώνει με παιδαγωγικά κριτήρια τους κανόνες συνεισφοράς αλλά και πολιτικής δημοσίευσης περιεχομένου.

Χρήση βικιπαίδειας[επεξεργασία]

Η βικιπαίδεια έχει κανόνες συνεισφοράς όπως για παράδειγμα η εγκυκλοπαιδικότητα. Αντίθετα σε ένα βίκι σχολείου θα μπορούσε να επιτρέπεται πρωτότυπη έρευνα με εισηγητή τον εκπαιδευτικό ή ακόμη και την δημοσίευση πληροφοριών των οποίων δεν είναι απαραίτητα εγκυκλοπαιδικά για να βρίσκονται στην βικιπαίδεια.

Ο/Η εκπαιδευτικός θα μπορούσε να αναθέσει σε μαθητές να πάρουν ένα λήμμα από την βικιπαίδεια και να ελέγξουν αν αυτό είναι τεκμηριωμένο ή ακόμη μέσα στην εργασία τους θα μπορούσαν να το επεκτείνουν βάζοντας και πρωτότυπη έρευνα η οποία δεν επιτρέπεται στην βικιπαίδεια. Οι σελίδες συζήτησης που έχει το βίκι θα μπορούσαν να είναι χώροι συζήτησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

Γραφεία Διευθύνσεις εκπαίδευσης[επεξεργασία]

Ένα γραφείο εκπαίδευσης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα κλειστό (ιδιωτικό σε μη εγγεγραμμένους) βίκι στο οποίο θα μπορούσαν οι υπάλληλοι να έχουν πρότυπα έγγραφα και πάνω σε αυτά συνεργατικά να δημιουργούν νέα.

Σύμβουλοι[επεξεργασία]

Ένας σύμβουλος θα μπορούσε σε ένα εξειδικευμένο βίκι (με μόνο εγγεγραμμένους χρήστες) να το χρησιμοποιήσει ως πύλη δημοσιευμένου παιδαγωγικού υλικού ανά ειδικότητα. Οι δυνατότητες είναι πολλές, ο σύμβουλος θα μπορούσε να καθοδηγήσει την δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού από εκπαιδευτικούς το οποίο θα είναι στην συνέχεια διαθέσιμο για όλους.

Γενικά Αρχεία του Κράτους[επεξεργασία]

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους τα οποία υπάγονται στο υπουργείο Παιδείας και έχουν την δυνατότητα δημιουργίας ιστοσελίδων στο σχολικό δίκτυο (μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό αυτό) μπορούν να δημιουργήσουν πύλες όπου θα δημοσιεύουν αρχειακό υλικό. Μέσα στο βίκι μπορούν να συνεργάζονται αρχειονόμοι για την διαμόρφωση του περιεχομένου. Το δημοσιευμένο πρωτογενές υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί από την τοπική κοινωνία (σχολεία, ερασιτέχνες ιστορικούς και άλλους).

Επίσης μέσα στο περιβάλλον του βίκι θα μπορούσε να αξιοποιηθεί η ιδέα του "ερασιτέχνη-πολίτη ερευνητή αρχείων" (citizen archivist) [2]. Τα Κρατικά Αρχεία της Αμερικής αξιοποιούν την τεχνολογία βίκι [3] ώστε ερασιτέχνες ερευνητές να δημοσιεύουν εργασίες βασιζόμενοι σε αρχειακό υλικό [4].

Παραπομπές[επεξεργασία]

  1. Για παράδειγμα η σελίδα http://el.wikipedia.org/wiki/Βικιπαίδεια:Οδηγός_για_νέους_χρήστες ή http://el.wikipedia.org/wiki/Βοήθεια:Πώς_να_προσθέσετε_εικόνες_σε_μια_σελίδα και άλλες.
  2. Στο βίντεο των Αρχείων της Αμερικής παρουσιάζεται η ιδέα του "ερασιτέχνη-πολίτη ερευνητή αρχείων" (citizen archivist).
  3. Το βίκι των Κρατικών αρχείων της Αμερικής.
  4. NARA Citizen-Archivist Research Tips v1.0: Οδηγίες για ερασιτέχνες-πολίτες-ερευνητές για συνεισφορά στο βίκι των Κρατικών Αρχείων της Αμερικής.