Μετάβαση στο περιεχόμενο

Οδηγός χρήσης του Debian/Δεξιότητες

Από Βικιβιβλία

Μετατροπή αρχείου ήχου σε mp3[επεξεργασία]

Πολύ πιθανών ο αναπαραγωγέας ήχου στο αυτοκίνητό σας ή το MP3 player να μην αναγνωρίζει τραγούδια από ανοίχτα format πχ ogg. Στην περίπτωση αυτή θα χρειαστείτε το πακέτο gstreamer0.10-lame από το multimedia αποθετήριο καθώς και ένα πρόγραμμα μετατροπής όπως το soundconverter.

Εξαγωγή ήχου από μουσικό cd[επεξεργασία]

Με την διαδικασία που είναι γνωστή και σαν ripping μπορούμε να εξάγουμε τα τραγούδια ενός απλού μουσικού cd σε μια ποιό βολική μορφή . Η ποιό διαδεδομένη μορφή μουσικού αρχείου είναι η mp3. Δυστυχώς λόγο νομικών προβλημάτων λόγω πατεντών στο ενλόγω πρωτόκολλο για να μπορέσουμε να κάνουμε τέτοια μετατροπή θα χρειαστούμε το πακέτο gstreamer-XY-lame από το debian-multimedia.org αποθετήριο.

Ένα γνωστό πρόγραμμα εξαγωγής στο gnome είναι το sound juicer.

Εγκατάσταση δεύτερου σκληρού δίσκου sata[επεξεργασία]

Αν τυχών δεν αναγνωριστεί και δεν γίνει η εκκίνηση του ΗΥ ίσως χρειαστεί να αλλάξαουμε τα αρχεία /etc/fstab , /boot/grub/menu.lst αλλάζωντας το sda1 με sdb1 . Γιατί όμως με την προσθήκη να αλλάζει η απεικόνιση; Που καθορίζεται αυτή η απεικόνιση;

Κατόπιν χρησιμοποιούμε μια εφαρμογή όπως το gparted για να μορφοποιήσουμε τον καινούργιο μας σκληρό.

Ρύθμιση ρολογίου[επεξεργασία]

Για να ρυθμίσουμε το ρολόι που είναι ενσωματωμένο στο υλικό της μητρικής δίνουμε σαν υπερχρήστες τις εντολές:

hwclock --set --date=2009-11-07
hwclock --set --date=03:25:00
hwclock --show

Σύνδεσμοι[επεξεργασία]

Διαμοιρασμός φακέλων και αρχείων με samba[επεξεργασία]

Εισαγωγικά[επεξεργασία]

Το samba αποτελεί ελεύθερη υλοποίηση του πρωτοκόλλου SMB/CIFS , πρωτόκολλο διαμοιρασμού πόρων σε τοπικά δίκτυα (κυρίως δίκτυα με windows κόμβους) Οι βασικές διεργασίες είναι οι smbd και nmbd. Αυτές υλοποιούν τις τέσσερις βασικές υπηρεσίες του CIFS :

 • Υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων και εκτυπωτών.
 • Πιστοποίηση και εξουσιοδότηση.
 • Επίλυση ονόματος.
 • Ανακοίνωση υπηρεσίων (πλοήγηση)


Οι υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων και εκτυπωτών είναι φυσικά οι κεντρικές υπηρεσίες του CIFS . Παρέχονται από τον smbd, τον δαίμονα SMB . Ο Smbd επίσης χειρίζεται την πιστοποίηση και εξουσιοδότηση σε "share mode" και "user mode" . Δηλαδή μπορείς να προστατεύεις τα διαμοιραζόμενα αρχεία και εκτυπωτές απαιτώντας συνθηματικά. Στον τρόπο πιστοποίσης και εξουσιοδότησης που ονόμάζετα share mode, το απλούστερο σχήμα που αυτό που συνίσταται λιγότερο, ένα συνθηματικό μπορεί να ανατεθεί σε ένα διαμοιραζόμενο κατάλογο ή εκτυπωτή (που απλά όνομάζεται "share"). Αυτό το συνθματικό δίνεται κατόπιν σε οποιόνδήποτε επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στο διαμοιραζόμενο πόρο. Με τον τρόπο της πιστοποίσησης χρήστη (user mode),κάθε χρήστης έχει το δικό του όνομα χρήστη και συνθηματικό και ο διαχειριστής του συστήματος μπορεί να δώσει ή να όχι το δικαίωμα πρόσβασης σε ατομική πλέον βάση.

Οι άλλες δύο βασικές CIFS υπηρεσίες (Επίλυση ονόματος,Ανακοίνωση υπηρεσίων) υλοποιούνται από τη διεργασία nmbd. Και οι δύο βασίζονται στη διαχείριση και διανομή λιστών από NetBIOS ονομάτων.

Η επίλυση ονόματος έχει δύο μορφές: ευρέα αναμετάδοση και σημείο προς σημείο. Μια μηχανή μπορεί να χρησιμοποιείσει είτε μιά είτε και τις δύο μεθόδους ανάλογα με τη διαμόρφωσή της. Η αναμετάδοση είναι η εγγύτερη στον αρχικό NetBIOS μηχανισμό. Βασικά ένα πελάτης ψάχνει για μια υπηρεσία που ονομάζεται Foobar' θα στείλει σε όλους τους κόμβους το μήνυμα "Έ! Foobar! Πού είσαι;?",και θα περιμένει να απαντήσει η σωστή μηχανή με την IP διεύθυνσή της . Αυτό μπορεί να δημιουργήσει αρκετή κίνηση στο δίκτυο .

Εναλλακτικά η επίλυση ονόματος μπορεί να γίνει κεντρικά χωρίς την σπατάλη μηνυμάτων της ευρείας αναμετάδοσης με τη χρήση μιας NBNS (NetBIOS Name Service) υπηρεσίας. (Η Microsoft ονομάζει τη δική της υλοποίηση του εξυπηρετητή , WINS,- Windows Internet Name Service - ,και αυτό το ακρονύμιο έχει επικρατήσει σήμερα.) Η NBNS υπηρεσία λειτουργεί σαν ένας κεντρικός πίνακας ανακοινώσεων. Η κάθε μηχανή κόμβος του δικτύου αφήνει το NetBIOS όνομά της και την IP διεύθυνσή τους για να τη δούν οι άλλο υπολογιστές στον NBNS εξυπηρετητή. Γειά σας , είμαι ο κόμβος Foobar! 192.168.100.101 Έτσι ένας άλλος υπολογιστής που θέλει να επικοινωνήσει με τον Foobar ξάχνει τη σχετική εγγραφή στη βάση του εξυπηρετητή και πέρνει την IP διεύθυνση.

Πελάτες σε διαφορετικά υποδίκτυα μπορούν να μοιράζονται τον ίδιο NBNS εξυπηρετητή, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί με τον μηχανισμό ευρείας αναμετάδοσης. Σε πολλές πλευρές ο NBNS είναι παρόμοιος με την υπηρεσία DNS, αλλά η λίστα ονομάτων του NBNS είναι πλήρως δυναμική και υπάρχουν λίγοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να εξασφαλιστεί η πρόσβαση μόνο απ'εξουσιοδοτημένους κόμβους, Συγκρούσεις μπορούν να συμβουν συχνά και εύκολα.

Τέλος υπάρχει η πλοήγηση. Αν και υπηρεσία εντελός διαφορετικής λογικής ο nmbd του samba την χειρίζεται. Στην ουσία μ'αυτήν την υπηρεσία μπορούμε έυκολα από οποιονδήποτε πελάτη samba να ανακαλύψουμε και να πλοηγηθούμε στις διαμοιραζόμενους πόρους του δικτύου. Λειτουργικότητα σαν αυτή του εικονιδίου Network neighborhood στα windows.

Σε ένα τοπικό δίκτυο , οι συμμετέχοντες υπολογιστές διεξάγουν εκλογές για να αποφασίσουν ποιός κόμβος θα γίνει ο Τοπικός Διαχειριστής Πλοήγησης ( Local Master Browser LMB). Ο "νικητής" μετά αναγνωρίζει τον ευατό του διεκδικώντας ένα ξεχωριστό NetBIOS όνομσ (επιπρόσθετα σε άλλα ονόματα που ήδη μπορεί να έχει). Η δουλειά του LMB είναι να διατηρεί μια λίστα με διαθέσιμες υπηρεσίες, και αυτή η λίστα εμφανίζεται όταν κάνεις κλικ στο εικονίδιο των Windows "Network Neighborhood" .


Επιπλεόν των LMB , υπάρχουν και οι Διαχειριστές Πλοήγησης Περιοχών ( Domain Master Browsers DMB ) που συντονίζουν τις λίστες πλοήγησης κατά μήκος NT περιοχών ακόμα και σε δρομολογημένα δίκτυα.Με χρήση του NBNS, ένας LMB μπορεί να εντοπίσει τον δικό της DMB για ανταλλαγή και συνδυασμό λιστών πλοήγησης. Έτσι μια λίστα πλοήγησης μπορεί να φτάσει σε όλους τους υπολογιστές μιας NT περιοχής αν και αυτός ο συγχρονισμός χρονικά μπορεί να υστερήσει και παραπάνω από μια ώρα.

Βοηθήματα[επεξεργασία]

Εκτός από τους δαίμονες υπηρεσιών χρήσιμα είναι τα εξής εργαλεία συντήρησης και διαχείρισης ενός samba δικτύο:

 • smbclient Απλός SMB πελάτης, με διασύνδεση παρόμοια με FTP πελάτη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα Unix σύστημα για να συνδεθεί σε

ένα απομακρυσμένο SMB πόρο, μεταφορά αρχείων , και αποστολή αρχείων για εκτύπωση.

 • nmblookup Ένας πελάτης της υπηρεσίας ονομάτων NetBIOS (NBNS) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βρεθούν NetBIOS ονόματα σε ένα δίκτυο , οι IP διευθύνσεις του, και να εκτελέσει ερωτήματα σε έναν απομακρυσμένο ΗΥ για τη λίστα ονομάτων που πιστεύει ο ΗΥ ότι έχει δικά του.
 • swat Εργαλεί διαχείρισης (Samba Web Administration Tool). Επιτρέπει απομακρυσμένη διαχείριση μέσω ενός πλοηγού διαδικτύου.

Πακέτα Debian[επεξεργασία]

Ας κάνουμε μια μικρή διερεύνηση, ποιά πακέτα υπάρχουν σχετικά με το samba και τι λειτουργικότητα προσφέρουν.

 • samba .
  • Περιέχει του δαίμονες :
   • smbd Παρέχει υπηρεσία διαμοιρασμού πόρων.
   • nmbd (NetBIOS name server) , υλοποιεί την επίλυση ονόματος είτε μέσω NBNS είτε με broadcast καθώς και πλοήγηση
  • Βοηθήματα:
   • smbstatus Απλή αναφορά των τρέχουσων samba συνδέσεων (τι σημαίνει αυτό;;;)
   • smbcontrol Αποστολή μηνυμάτων στους δαίμονες smbd,nmbd.
 • samba-common
  • Περιέχει αρχεία και βοηθήματα που χρειάζονται και στον πελάτη και στον εξυπηρετητή.
   • nmblookup Αν κατάλαβα καλά αυτό το πρόγραμμα κάνει ερωτήματα για NetBIOS ονόματα (στο δίκτυο είτε σε NBNS) και βρίσκει την IP διεύθυνση.
   • smbpasswd Αλλάζει το συνθηματικό του SMB χρήστη.
   • testparm Ελέγχει ως προς την ορθότητα το αρχείο ρυθμίσεων smb.conf.
   • net Εργαλείο διαχείρισης εξυπηρετητών samba .
 • samba-tools
  • Περιέχει εργαλεία βοηθήματα εκτέλεσης διαφόρων τεστ και μέτρησης της αποδοτικότητας σε smb εξυπηρετητές
 • smbclient
  • Περιέχει εργαλεία που χρειάζονται στον πελάτη (μεταξύ άλλων):
   • smbclient smb πελάτης τύπου ftp για σύνδεση σε smb εξυπηρετητή.
   • findsmb Εύρεση πληροφοριών για ΗΥ που ανταποκρίνονται σε ερωτήματα SMB ονόματος σε υποδίκτυο.
   • smbtree Πλοηγός smb πόρων με διεπαφή κειμένου.
   • smbspool Αποστολή αρχείου προς εκτύπωση σε smb εκτυπωτή.
 • smbfs
  • Περιέχει εντολές mount και unmount διαμοιραζόμενων smb καταλόγων σε ένα τοπικό σύστημα αρχείων.
   • mount.smbfs
   • mount.cifs
   • umount.cifs

Εκτός από τα παραπάνω που τα θεωρώ τα ποιό βασικά πακέτα υπάρχουν και ένα σωρό πακέτα gui διαμόρφωσης με ποιό αξιοσημείωτα και με τρέχουσα ανάπτυξη νομίζω τα :

 • gadmin-samba
 • smb4k
 • webmin Δεν υπάρχει σαν πακέτο στα επίσημα αποθετήρια του lenny.

Τέλος σχετικό πακέτο είναι το

 • nautilus-share
  • Προσθέτει την καταχώρηση sharing options στο μενού αντικειμένου (προσβάσιμο με δεξί κλικ) του nautilus και σου επιτρέπει να

διαμοιράσεις εύκολα ένα φάκελο ή αρχείο σε ένα SMB/CIFS δίκτυο. Επίσης δεν σχετίζεται με την λειτουργικότητα πλοήγησης σε smb πόρους που διαθέτει με την εγκατάσταση του ο nautilus (ποιό συγκεκριμένα ο nautilus περιέχει την τοποθεσία δίκτυο και είναι smb ευαίσθητος ώστε εφόσον έχει εγκατασταθεί το βασικό πακέτο samba με τον nmbd δαίμονα θα τον χρησιμοποίησει για να πλοηγηθεί στους smb διαμοιραζόμενους πόρους.Αυτή είναι τουλάχιοτον η θεωρία μου μέχρι τώρα :-) )

Αρχείο διαμόρφωσης[επεξεργασία]

Πρόκειται για το /etc/samba/smb.conf . Για να είμαστε απόλυτα σίγουροι για την τοποθεσία δίνουμε σε τερματικό την εντολή ( # smbd -b | grep smb.conf ) Αυτό τό αρχείο καθορίζει βασικές παραμέτρους λειτουργίας των εξυπηρετητών smbd, nmbd .

Το αρχείο αποτελείται από τομείς και παραμέτρους.

Το αρχικό αρχείο ρύθμισης είναι γεμάτο με σχόλια και ρυθμίσεις πιθανώς περιττές. Μια χρήσιμη πρακτική για να αποκτήσουμε ένα λιγότερo σωριασμένο (cluttered) αρχείο είναι :

 • $su root
 • #cd /etc/samba/
 • #mv smb.conf smb.conf.master
 • #testparm -s smb.conf.master >smb.conf

(Stand alone) Αυτόνομος εξυπηρετητής[επεξεργασία]

Ας δούμε ποιά μορφή μπορεί να έχει το αρχείο ρυθμίσεων για έναν απλό αυτόνομο εξυπηρετητή που μοιράζει χωρίς προστασία κάποιους καταλόγους και εκτυπωτές σ'ολο το υποδίκτυο.

Περιπτώσεις χρήσης[επεξεργασία]

 • Λήψη και εγκατάσταση των σχετικών πακέτων :

(δεν είμαι σίγουρος αν χρειάζεται..)(Κατά την εγκατάσταση θα μας ζητηθεί Όνομα Ομάδας Εργασίας με προεπιλεγμένη τιμή WORKGROUP. (Μια απορία είναι κατα πόσο οι υπολογιστές στο τοπικό δίκτυο πρέπει να δηλωθούν με ίδιο όνομα ομάδας εργασίας)

  • Κατόπιν θα μας ζητηθεί εφόσον έχουμε δυναμικό ip από dhcp να μας δώσει ο dhcp εξυπηρετητής και πληροφορίες για τυχών WINS servers που υπάρχουν στο δίκτυο. (Δεν επιλάξαμε αρχικά την επιλογή αυτή αφήνωντας κενό το κουτάκι)
 • Διαμοιρασμός από Nautilus
  • Δοκιμάζουμε αρχικά να γίνει διαμοιρασμός.Στο lenny κάνουμε δεξί κλικ στον φάκελο που θέλουμε να διαμοιράσουμε και εκτελείται η εφαρμογή shares-admin που περιέχει

και ένα πτυσσόμενο μενού όπου μπορύμε να επιλεξουμε με ποιό πρωτόκολλο θα γίνει ο διαμοιρασμός. Επιλέγουμε Δίκτυα Windows (SMB). Και συμπληρώνουμε τα πεδία Όνομα (έχουμε περιέργεια αν θα εμφανιστεί σωστά με ελληνικούς χαρακτήρες) Σχόλιο ,επιλέγουμε επίσης σε ένα μικρό τετράγωνο ελέγχου αν θέλουμε νσ είναι μόνο για ανάγνωση,και κάνουμε κλικ στο κουμπί share.

  • Δοκιμάζουμε σε ένα άλλο υπολογιστή στο τοπικό μας δίκτυο να αποκτήσουμε πρόσβαση στον κατάλογο που μόλις διαμοιράσαμε. Ένα από τα εντυπωσιακά

χαρακτηριστικά του samba είναι ότι υποστηρίζει πλοήγηση στους διαμοιραζόμενους πόρους. που σημαίνει ότι στην ιδανική περίπτωση θα θέλαμε να ανοίξουμε τον προκαθορισμένο μας πλοηγό συστήματος αρχείων ,πχ nautilus στο gnome , konquerer στο kde κτλ να κάνουμε κλίκ σε ένα εικονίδιο αντίστοιχο του Network neighborhood των windows και να ανακαλύψουμε τους τοπικά διαμοιραζόμενους φάκελους.

 • Έλεγχοι . Είναι σημαντικό να έχουμε εργαλεία με τα οποία να μπορούμε να έχουμε καλό έλεγχο σχετικά με την κατάσταση των samba εξυπηρετητών.
  • Με το πρόγραμμα smbclient μπορούμε να εξετάσουμε τους πόρους που μοιράζει ένας εξυπηρετητής με $ smbclient -L όνομαυπολογιστή -N

Προβλήματα[επεξεργασία]

Αν ένας υπολογιστής στο δίκτυο σας έχει στατική IP πιθανώς οι άλλοι ΗΥ του τοπικού δικτύου να μην μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαμοιραζόμενα αρχεία του. Σε μένα δεν βλέπουν καν τον υπολογιστή αυτό στο δίκτυο. Πχ χρειάστηκα να έχω static ip για να διαμοιράζω εκτυπωτή μεσω cups .

Τεκμηρίωση[επεξεργασία]

Το βιβλίο “The Official Samba-3 HOWTO & Reference Guide" είναι τρόπο τινά το ισοδύναμο ενός οδηγού επιδιόρθωσης ενός μηχανικου αυτοκινήτων ενώ το “Samba-3 by Example” είναι το ισοδύναμο με το βιβλίο ενος οδηγού που εξηγεί πως να οδηγήσουμε το αμάξι. Αν θέλουμε ακριβείς παραδείγματα διαμορφώσεων samba δικτύων ερευνάμε το βιβλίο Samba-3 by Example1

Διαμοιρασμός φακέλου ανάμεσα σε φιλοξενούμενο linux virtual box πελάτη και debian οικοδεσπότη[επεξεργασία]

Πριν ξεκινήσουμε πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το πακέτο Guest Additions . Το αν αυτό είναι εφικτό και δωρέαν εξαρτάται από την έκδοση που έχετε.(προσοχή αν κάνετε αναβάθμιση ίσως πρέπει να λάβετε και το αντίστοιχο νεο guest-additions). Πάντως θα κάνετε την εγκατάσταση μέσα από το παράθυρο του εικονικού πελάτη ,από τη γραμμή μενού Devives-->Install Guest Additions .Αφού γίνει η εγκατάσταση μπορούμε να προχωρήσουμε στη δημιουργία του διαμοιραζόμενου φακέλου (δ.φακέλου)

 • Δημιουργούμε το φάκελο στον οικοδεσπότη ΗΥ που σκοπεύουμε να διαμοιραστεί με το φιλοξενούμενο σύστημα.
 • Κατόπιν δημιουργούμε το σημείο(κατάλογο) σύνδεσης με τον διαμοιραζόμενο φάκελο του οικοδεσπότη στο περιβάλλον του εικονικού πελάτη με μια από τις παρακάτω μεθόδους:
  • Από το μενού Devices->Shared Folders...
   • Προσδιορίζουμε το μονοπάτι του φακέλου στο σύστημα οικοδεσπότη και το όνομα με το οποίο θα είναι γνωστός ο διαμοιραζόμενος φάκελος στο φιλοξενούμενο σύστημα (όνομα διαμοιραζόμενου πόρου).
   • Επίσης μπορούμε να προσδιορίσουμε αν θα είναι οι διαμοιραζόμενοι πόροι προσβάσιμοι μόνο από την φιλοξενούμενη εικονική μηχανή στην οποία δηλώθηκαν ή όχι , καθώς και αν θα είναι μεταβατικοί (transient) ή όχι. Αν και δεν το δοκίμασα θεωρητικά ένας μεταβατικός διαμοιραζόμενος φάκελος δεν διατηρείται όταν σταματήσει η λειτουργία της εικονικής μηχανής. Κάτι που τον κάνει χρήσιμο για πρσσωρινά δεδομένα.
  • Αν δεν εκτελείται κάποια εικονική μηχανή από τις ρυθμίσεις της εικονικής μηχανής (το αρχικό παράθυρο από το οποίο εκκινούμε τις εικονικές μηχανές)
  • Από τη γραμμή εντολών VBoxManage sharedfolder add "VM name" --name "sharename" --hostpath "C:\test

Κατόπιν μέσα από τον εικονίκο πελάτη:

 • βρίσκουμε με την εντολή id , τα uid και gid.
 • εκτελούμε πχ σε linux εικονική μηχανή (σαν απλοί χρήστες):
 $mount -t vboxsf -o uid=xxx,gid=xxx όνομα_διαμοιραζόμενου_πόρου σημείοΠροσάρτησης

Τέλος θέλουμε αν αυτοματοποιηθεί η προσάρτηση του διαμοιραζόμενου φακέλου κάθε φορά που γίνεται η επαννεκκίνηση του εικονικού πελάτη. Αυτό μπορεί να γίνει είτε:

 • από την προσθήκη μιας νέας καταχώρησης στο αρχείο /etc/fstab
  • όνομα_διαμοιραζόμενου_πόρου περιοχήΠροσάρτησης vboxsf auto,exec,uid=1000,gid=1000 0 0
 • από μια δημιουργία ενός δικού μας /etc/init.d σεναρίου
 • είτε σε gnome συστήματα από την εφαρμογή gnome-session-properties

Χρήση εκτυπωτή[επεξεργασία]

CUPS[επεξεργασία]

Ο CUPS είναι ένα αρθρωτό σύστημα εκτύπωσης που επιτρέπει σε ένα υπολογιστή να λειτουργεί σαν εξυπηρετητής εκτύπωσης (print server). Ένας υπολογιστής που εκτελεί το λογισμικό CUPS είναι ένας εξυπηρετητής που μπορεί να δέχεται αιτήσεις εργασιών εκτύπωσης (print job requests) από πελάτες

Ο cups υποστηρίζει τις εντολές γραμμής εντολών lp , lpr

 • lpstat Εντολή γραμμής εντολών που εμφανίζει την κατάσταση του cups εξυπηρετητή.
 • /etc/cups/cupsd.conf .Αρχείο ρυθμίσεων του εξυπηρετητή cups. (man cupsd.conf) Εκτεταμένη τεκμηρίωση της κάθε ρύθμισης μπορείτε να βρείτε και στην σελίδα της διασύνδεσης του πλοηγού , συνήθως προσβάσιμη στο uri http://localhost:631.

Διαμοιρασμός εκτυπωτή[επεξεργασία]

Τοπικό δικτύο με εξυπηρετητή εκτυπώσεων[επεξεργασία]

Έστω ότι έχουμε σπίτι με adsl gateway. Έχουμε συνδέσει σωστά ένα usb εκτυπωτή σε έναν από τους υπολογιστές. Θέλουμε να μπορούν να εκτυπώνουν σ'αυτόν και οι άλλοι ΗΥ.

Η γενική ιδέα είναι να εγκαταστήσουμε έναν εξυπηρετητή εκτύπωσης στον ΗΥ στον οποίο έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή και οι υπόλοιποι ΗΥ του τοπικού δικτύου που θέλουν να εκτυπώσουν θα λειτουργούν σαν πελάτες.

Χρειαζόμαστε λοιπόν έναν ΗΥ με τον συνδεδεμένο εκτυπωτή να δρα σαν εξυπηρετητής εκτύπωσης. Προσέξτε να επιλέξτε σαν εξυπηρετητή τον ΗΥ του δικτύου που είναι υπολογιστικά ποιό ισχυρός και είναι πιθανότερο να είναι ανοιχτός αν όχι συνέχεια τουλάχιστον περισσότερες ώρες από τους άλλους.

Για να στήσουμε τον εξυπηρετητή εκτύπωσης θα χρησιμοποιήσουμε το λογισμικό cups .


 • Ρυθμίσεις διακομιστή
  • #apt-get install cupsys cupsys-driver-gutenprint foomatic-db-gutenprint foomatic-filters fontconfig libtiff4 libfreetype6
  • Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το system-config-printer (πελάτες και εξυπηρετητής) .Πιθανώς σε μια εγκατάσταση του Debian το πακέτο αυτό να μην εγκαταστάθηκε γιατί δεν ανιχνεύτηκε εκτυπωτής στο σύστημα.(Προσοχή επίσης γιατί στο etch χρησιμοποιούνταν το gnome-system-printer βοήθημα)
  • Πρέπει να έχουμε εγκατεστημένο το cupsd (πελάτες και εξυπηρετητής)
  • Πρέπει οι χρήστες να είναι μέλη σε κάθε υπολογιστή στις αντίστοιχες ομάδες(groups) ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποίησουν τον εξυπηρετητή εκτύπωσης.
  • Κατόπιν ρυθμίζουμε τον εξυπηρετητή cups κάνωντας αλλαγές στο /etc/cups/cupsd.conf . Για τις αλλαγές ακολουθούμε τον οδηγό εδώ.
 • Ρυθμίσεις πελατών
  • Εκτελούμε σε κάθε πελάτη #apt-get install cupsys cupsys-client [lenny]
  • Αν δεν υπάρχει στο gnome το βοήθημα Σύστημα>Διαχείριση συστήματος>Εκτύπωση εγκαθιστούμε #apt-get install system-config-printer [lenny] (gnome-cups-manager [etch])
  • Πρέπει οι χρήστες να είναι μέλη σε κάθε υπολογιστή στις αντίστοιχες ομάδες(groups) ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποίησουν τον εξυπηρετητή εκτύπωσης.
  • #touch /etc/cups/client.conf
  • Κάντε τις εξείς αλλαγές στο /etc/cups/client.conf αρχείο.
   • ServerName (ip του διακομιστή εκτύπωσης ή hostname;)
   • Encryption IfRequested
   • Αποθηκεύστε τις αλλαγές.
  • Επανεκκινήστε τον πελάτη cups με #/etc/init.d/cups restart [lenny]
  • Ανοίγουμε το βοήθημα Σύστημα>Διαχείριση συστήματος>Εκτύπωση και είτε θα δούμε ότι έχει εμφανιστεί εικονίδιο για τον εκτυπωτή του διακομιστή είτε θα χρειαστεί να προσθέοουμε έναν

εκτυπωτή από τη γραμμή μενού του βοηθήματος εκτύπωση:Επεξεργασία>Νεος εκτυπωτής και από στα παράθυρα διαλόγου αν μας ζητηθεί θα επιλέξουμε εκτυπωτής δικτύου ώστε να γίνει αναζήτηση για τον διακομιστή μας.

Σχετικά Ρυθμίζωντας πελάτη και εξυπηρετητή cups στο debian

Τοπικό δίκτυο με εκτυπωτή δικτύου[επεξεργασία]

Στην περίπτωση αυτή ο εκτυπωτής είναι ξεχωριστός κόμβος του δικτύου, που σημαίνει ότι έχει δικό του IP και μπορεί να λειτουργεί ανεξάρτητα από τους άλλους κόμβους. Αυτή η διαρύθμιση έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται να είναι ανοιχτός συνέχεια ο ΗΥ που θα χρησιμοποιούμε σαν εξυπηρετητή εκτυπώσεων . Αυτό είναι χρήσιμο σε μικρά δίκτυα όπου οι υπολογιστές είναι όλοι πρσσωπικοί και δεν υπάρχει ανάγκη να είναι συνέχεια ανοιχτοί.


Υποστήριξη εκτυπωτών[επεξεργασία]

Hewlett packard[επεξεργασία]

 • hplipopensource.com Ο κεντρικός ιστότοπος του εγχειρήματος hplip που περιέχει οδηγούς για εκτυπωτές της hp.
 • HP_Linux_Imaging_and_Printing
 • Αναφορά σφαλμάτων στο launchpad.
 • hp-check -t . Πρόγραμμα εκτελέσιμο από την γραμμή εντολών που εμφανίζει μια αναλυτική κατάσταση του περιβάλλοντος του hplip οδηγού συσκευών.

Αυτόματη τοποθέτηση και χειρισμός παραθύρων με το devilspie[επεξεργασία]

Το Devilspie είναι ένα βοήθημα που τοποθετεί παράθυρα προγραμμάτων σε προκαθορισμένους χώρους εργασιών καθ'υπαγόρευση αρχείων ρυθμίσεων που πρέπει να τοποθετηθούν στον κατάλογο ~$HOME/.devilspie Τα αρχεία αυτά έχουν θα έχουν κατάληξη .ds και περιέχουν κανόνες επιλογής και τοποθέητης παραθύρων .

To devislpie τρέχει σαν υπηρεσία και εφόσον θέλουμε να εκτελείτε σε κάθε σύνοδο πρέπει να ρυθμίσουμε το συστημά μας ώστε να εκτελείται σε κάθε επανεκκίνηση του υπολογιστή μας. Αυτό μπορεί να γίνει πχ είτε αλλάζωντας αρχεία όπως το .login ή .bashrc είτε επιλέγοντας Σύστημα-> Προτιμήσεις -> Συνεδρίες όπου μπορούμε να προσθέσουμε εφαρμογές που θα ξεκινάνε σε κάθε σύνοδο.

Πρέπει να έχουμε υπόψη ότι τυχών αλλαγές στα αρχεία ρύθμισης θα τεθούν σε εφαρμογή όταν γίνει επανεκκίνηση της υπηρεσίας devilspie.

Αν θέλουμε να κάνουμε αποσφαλμάτωση πρέπει να δημιουργήσουμε και ένα αρχείο ρυθμίσεων debug.ds που θα περιέχει τη γραμμή (debug) και να κάνουμε επανεκκίνηση από ένα τερματικό. Στο τερματικό αυτό εμφανίζονται πληροφορίες όπως το όνομα ενός παραθύρου , η κλάση του κτλ κάθε φορά που ξεκινάμε μια εφαρμογή. Έτσι μπορούμε να συνθέσουμε τους κατάλληλους κανόνες που θα επιλέξουν τα παράθυρα που θέλουμε και θα τα μετακινήσουν (κάνοντας παράλληλα και τροποποιήσεις μεγέθους κτλ) στον επιθυμητό χώρο εργασίας.

Η ρύθμιση του devilspie μπορεί να γίνει και με το εργαλεία γραφικής διεπαγής gdevilspie Η γραφική επαφή έχει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να σταματάμε/ξεκινάμε την υπηρεσία , και να κάνουμε νέες ρυθμίσεις ή επεξεργασία των παλίων από το ίδιο παράθυρο.

Προσέξτε ότι στους κανόνες ρυθμίσεων μπορείται να χρησιμοποιήσετε και ελληνικούς χαρακτήρες παρόλο που στο degub mode του devislpie δεν εμφανίζονται στο τερματικό σωστά τα ελληνικά.

Επίσης σχετικά με τον προσδιορισμό της γεωμετρίας ενός επιλεγμένου παραθύρου έχετε υπόψη τα εξής: (geometry "WIDTHxHEIGHT+XOFF+YOFF")

XOFF και YOFF τιμες ΘΕΣΗ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ
+0+0 Πάνω αριστερή γωνία
+0-0 Κάτω αριστερή γωνία
-0+0 Πάνω δεξιά γωνία
-0-0 Κάτω δεξιά γωνία

Χρήσιμο σχετικά είναι και το εργαλείο xwinfo με το οποίο μπορείτε να δείτε στοιχεία γεωμετρίας ενός παραθύρου που θα επιλέξτε.

Προσέξτε :

 • Η ιδιότητα window_name δεν δουλεύει ακριβώς όπως θα το περιμέναμε. Δηλαδή αν ανοίξτε ένα πχ έγγραφο pdf με το evince ο τίτλος του παραθύρου θα γίνει το όνομα του αρχείου , αλλά για ένα ελάχιστο χρονικό διάστημα αρχικά θα είναι ο προκαθορισμένος τίτλος του , που δεν έχει σχέση με το αρχείο που θ'ανοίξουμε με αποτέλεσμα να μην γίνει η τοποθέτηση με βάση το όνομα του αρχείου που θ'ανοίξει. Αν θέλουμε να γίνει μια τέτοια επιλογή με βάση την ιδιότητα window_name θα πρέπει πρώτα να ανοίξουμε τα παράθυρα που θέλουμε και έπειτα να ξεκινήσουμε το devilspie.
 • Αν κάνουμε αλλαγές στα αρχεία ρυθμίσεων στον κατάλογο .devilspie αυτές θα εφαρμοστούν στην επόμενη εκκίνηση του devilspie
 • Με την εγκατάσταση του πακέτου deb devislpie δεν γίνεται ρύθμιση για αυτόματη εκκίνηση σε κάθε νεα σύνοδο. Αν θέλουμε να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να προσθέσουμε το devilspie στις εφαρμογές εκκίνης συνόδου(συνεδρίας) ή σε ένα σενάριο εκκίνησης.


Η άριστη λύση θα ήταν μια σύνοδος να μπορεί περιέχει και επιπλεόν στοιχεία όπως θέση . Επειδή στο gnome δεν υπάρχει μέχρι και την έκδοση 2.22 αυτή η δυνατότητα μια λύση είναι να εκτελείτε σενάρια εκκίνησης με τις ομάδες εφαρμογών που θέλετε και κατόπιν να ξεκινάτε το devislpie. (για να εκμεταλλευτήτε και την ιδιότητα window_title)

Έχετε υπόψη ότι υπάρχουν διαχειριστές παραθύρων που υποστηρίζουν αυτήν την λειτουργικότητα όπως ο Sawfish.

Πρόσθεση νέου χρήστη ή ομάδας από γραμμή εντολών[επεξεργασία]

Χρησιμοποιούμε την παρακάτω εντολή:

$ sudo adduser olga
 Adding user `olga' ...
 Adding new group `olga' (1001) ...
 Adding new user `olga' (1001) with group `olga' ...
 Creating home directory `/home/olga' ...
 Copying files from `/etc/skel' ...
 Enter new UNIX password: 

Ρύθμιση APT (συστήματος διαχείρισης πακετων .deb)[επεξεργασία]

Αν έχετε εγκαταστήσει το Debian από cd/dvd αργά ή γρήγορα θα χρειαστείται να επιλέξετε κάποιος καθρεπτισμούς του debian και να ρυθμίσετε ανάλογα το αρχείο /etc/apt/sources.list ώστε να λαμβανάνετε ευκολότερα αναβαθμίσεις τον πακέτων που έχετε εγκαταστήσει και αναθεωρήσεις ασφαλείας. Αρχικά εγκαταστήσε τα πακέτα netselect netselect-apt με τις παρακάτω εντολές. Οι αντίστοιχες εντολές θα μας βοηθήσουν να επιλέξουμε τον ποιό γρήγορο καθρεπτισμό.

$ apt-get install netselect
$ apt-get install netselect-apt

Επισκεπτείτε την ιστοσελίδα: Λίστα καθρεπτισμών Επιλέξτε κάποιους καθρεπτισμούς που θέλετε. Κατόπιν δώστε πχ την εντολή:

 $ netselect -vvvv ftp.uk.debian.org  ftp2.jp.debian.org ftp.duth.gr 
postmortem.csd.auth.gr debian.otenet.gr ftp.ntua.gr ftp.bg.debian.org ftp.ch.debian.org
ftp.de.debian.org


ftp.uk.debian.org           9999 ms 30 hops  0% ok
ftp2.jp.debian.org           962 ms 17 hops 100% ok (10/10) [ 2597] (Ιαπωνία!)
ftp.duth.gr              715 ms 12 hops 100% ok (10/10) [ 1573] (Αριστοτέλειο)
postmortem.csd.auth.gr         697 ms 12 hops 100% ok (10/10) [ 1533] (Πανεπ. Κρήτης)
ftp.it.debian.org           752 ms 17 hops 100% ok (10/10) [ 2030] (Ιταλία)
debian.otenet.gr            653 ms  9 hops  90% ok ( 9/10) [ 1377]
ftp.ntua.gr              684 ms 10 hops  57% ok ( 4/ 7) [ 2396] (Μετσόβειο)
ftp.bg.debian.org           719 ms 14 hops 100% ok (10/10) [ 1725] (Βουλγαρία)
ftp.ch.debian.org           749 ms 19 hops 100% ok (10/10) [ 2172] (Ελβετία)
ftp.de.debian.org           758 ms 16 hops 100% ok (10/10) [ 1970] (Γερμανία)
1377 debian.otenet.gr

Η εντολή θα παράγει σαν έξοδο την παραπάνω λίστα με κάθε γραμμή να περιέχει το όνομα ενός εξυπηρετητή τον μέσο χρόνο αποστολής ενός πακέτου μετρούμενο σε ms , πόσοι ενδιάμεσοι κόμβοι υπάρχουν στην διαδρομή από τον υπολογιστή μας μέχρι τον εξυπηρετητή hops, το ποσοστό των πακέτων που έφτασαν επιτυχώς xx% και ένα σκορ που βασίζεται στα προανοφερθέν δεδομένα και συνοψίζει το ποίον θεωρεί καλύτερο εξυπηρετητή το netselect. Μικρότερο αριθμητικά σκορ είναι καλύτερο. Η τελευταία γραμμή περιέχει τον εξυπηρετητή με το καλύτερο σκορ. Αυτόν θα ήταν προτιμητέο (μετά από 3-4 τεστ) να τον μεταφέρουμε στο αρχείο /etc/apt/sources.list


Πχ στο παράδειγμά μας καλύτερος καθρεπτισμός είναι ο debian.otenet.gr με σκορ 1377. (Το τέστ έγινε με χρήση εξωτερικού modem 33.Kbps με PSTN γραμμή με κάρτα netkey ) Οπότε το αρχείο μας /etc/apt/sources.list θα γίνει :

deb http://debian.otenet.gr/debian/ stable main contrib

Σε ποιό πρόσφατη δοκιμή (08/2008) και με μεγαλύτερη λίστα εξυπηρετητών και με adsl γραμμή με καλύτερο σκορ βγήκε ο ftp.gr.debian.org οπότα θα σας πρότεινα και

deb ftp://ftp.gr.debian.org/debian/ stable main contrib


Κατόπιν ανοίγουμε το synaptic και από τη γραμμή εργαλείων δίνουμε την εντολή ανανέωση προκειμένου να διαβάσει το synaptic η λίστα με όλα τα πακέτα από τον καθρεπτισμό που επιλέξαμε.

Με χρήση της εντολής

 $ netselect-apt stable

η παραπάνω διαδικασία αυτοματοποιείται , και το netselect-apt θα καταβάσει την λίστα όλων των καθρεπτισμών , θα προσπαθήσει να βρει τον καλύτερο καθρεπτισμό και θα δημιουργήσει στον τρέχοντα κατάλογο το αρχείο sources.list το οποίο μεταφέρουμε στον κατάλογο /etc/apt

 $ mv sources.list /etc/apt/sources.list

Δυστυχώς σε δοκιμές που έκανα το netselect-apt έκδοση 0.3.ds1-10 έχει ένα σφάλμα και δεν δουλεύει.

Ανανέωση λογισμικού[επεξεργασία]

Αναβάθμιση λογισμικού[επεξεργασία]

Έλεγχος για κακόβουλο λογισμικό[επεξεργασία]

Εγκατάσταση προγράμματος[επεξεργασία]

Εκκίνηση προγράμματος[επεξεργασία]

Αυτόματη εκκίνηση προγράμματος κατά την εκκίνηση ή σύνδεση[επεξεργασία]

Είναι πολύ χρήσιμο να παρέχεται από το λειτουργικό σύστημα η δυνατότητα να μπορούμε να καθορίζουμε κάποια προγράμματα που επιθυμούμε να ξεκινάνε αυτόματα όταν ξεκινάμε μια σύνοδο με το debian.

Θεωρούμε αρχικά ότι έχουμε τον διαχειριστή παραθύρων metacity (o προκαθορισμένος στο gnome και στην debian-gnome εγκατάσταση) Ποιό αναλυτικά μερικά ερωτήματα προς διερεύνηση είναι τα εξής:

 • Ποιούς τρόπους έχουμε να καθορίσουμε την αυτόματη εκκίνηση ενός προγράμματος
  • bash configuration files
  • gnome-session-manager
  • /etc/init scripts ?
 • Μπορούμε να καθορίσουμε ένα πρόγραμμα να ξεκινήσει με ανοιχτά κάποια αρχεία που θέλουμε;
 • Μπορούμε να καθορίσουμε ένα πρόγραμμα να ξεικινάει σε συγκεκριμένη επιφάνεια (αν έχουμε

ενεργοποιημένες πολλαπλούς χώρους εργασίας);

 • Μπορούμε να αλλάξουμε το σημείο στο οποίο θα ανοίξει το παράθυρο της εφαρμογής;
 • Μπορούμε να αλλάξουμε τις αρχικές διαστάσεις του παραθύρου της εφαρμογής;

Μια χρήσιμη εφαρμογή είναι το devilspie που υπάρχει σε πακέτο debian. Αυτό θα τρέξει σαν δαίμονας οπότε πρέπει να ξέρουμε πως ξεκινάμε κατά την εκκίνηση του συστήματος μια διεργασία υπηρεσία καθώς και σε ποιό αρχείο θα γράψουμε τις εφαρμογές που θέλουμε να ξεκινήσουν αυτόματα.

Χωρίζουμε τις εφαρμογές σε αυτές που είναι συμβατές με τον διαχειριστή συνόδου και αυτές που δεν είναι.

Προκειμένου να ξεκινάμε αυτόματα μερικές εφαρμογές μη-συμβατές με session manager θα πρέπει να μπορούμε να τις εκτελούμε με την εντολή sudo χωρίς να χρειάζεται να παρέχουμε συνθηματικό .Αυτό για να γίνει πρέπει σαν root να εκτελέσουμε την εντολή

# visudo 

και να κάνουμε την παρακάτω αλλαγή:

# Uncomment to allow members of group sudo to not need a password
%sudo ALL=NOPASSWD: ALL


Επίσης προκειμένου να μπορούμε να ξεκινούμε μια εφαρμογή στον χώρο εργασίας που επιθυμούμε θέλουμε να ξεκινήσουμε αρχικά και την υπηρεσία devispie. Για να το κάνουμε αυτό θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του βίντεο-εγχειριδίου 'Debian Startup Scripts'

Διαμόρφωση της επιφάνειας εργασίας-γραφικού περιβάλλοντος[επεξεργασία]

Απεγκατάσταση προγράμματος[επεξεργασία]

Εύρεση βασικών στοιχείων του συστήματος[επεξεργασία]

 • ΚΜΕ
 • Κύρια μνήμη
 • Δευτερεύουσα μνήμη
 • Έκδοση λειτουργικού συστήματος (release;;)
 • Έκδοση πυρήνα

Αναφορά προβλημάτος[επεξεργασία]

Είναι πολύ σημαντικό για κάθε χρήστη ελλακ λογισμικού να αναφέρει σφάλματα κατά τη χρήση. Στο debian αυτό μπορεί να γίνει ποιό έυκολα με εργαλεία όπως το reportbug

Λήξη εφεδρικών αντίγραφων[επεξεργασία]

Ενέργειες-Αντιμετώπιση σε περίπτωση βλάβης[επεξεργασία]

Εξοικονόμηση ενέργειας[επεξεργασία]

 • gnome-power-manager
 • Αδρανοποίση s2disk
 • Αναστολή s2ram

Επεξεργασία διαμερίσεων[επεξεργασία]

Γίνεται με το πρόγραμμα gparted Εφαρμογές -> Εργαλεία Συστήματος -> GParted Προκειμένου όμως να αλλάξετε τις διαμερίσεις , πχ το μέγεθός τους πρέπει η διαμέριση να μην είναι προσαρτημένη στο σύστημα αρχείων. Η ποιό ασφαλής διαδικασία είναι να χρησιμοποιήσουμε ένα LiveCD του GParted.

Δημιουργία και ενεργοποίηση χώρου εναλλαγής (swap)[επεξεργασία]

Έχουμε δύο επιλογές.

 1. δημιουργούμε ένα αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί σαν χώρος εναλλαγής
 2. είτε δημιουργούμε μια διαμέριση που θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά σαν χώρος εναλλαγής.

1. Για την δημιουργία του αρχείου εναλλαγής δημιουργούμε ένα κενό αρχείο και γράφουμε σε αυτό τόσα byte όσα το μέγεθος του χώρου εναλλαγής που θέλουμε να έχουμε πχ:

 $ touch /swap
 $ dd if=/dev/zero of=/swap bs=1024 count=8192

Η πρώτη εντολή θα δημιουργήσει το αρχείο και η δεύτερη θα το γεμίσει με 8MiB μηδενικά

 $mkswap -c /swap 8192
 $swapon /swap

Ενεργοποίηση της δυνατότητας εισόδου του root λογαριασμού στην οθόνη υποδοχής[επεξεργασία]

Μετά την εγκατάσταση του debian παρατηρούμε ότι η προκαθορισμένη διαμόρφωση της οθόνης υποδοχής δεν επιτρέπει την είσοδο του root χρήστη στο σύστημα. Για να αλλάξουμε αυτή την ρύθμιση εκτελούμε το πρόγραμμα Σύστημα->Διαχείρηση συστήματος->Παράθυρο εισόδου και στην καρτέλα ασφάλεια ενεργοποιούμε με κλικ στο αντίστοιχο κουτάκι την επιλογή Να επιτρέπετε η τοπική είσοδος διαχειριστή συστήματος και κατόπιν κάνουμε αριστερο κλικ στο κουμπί κλείσιμο .

Καθορισμός υπηρεσιών εκκίνησης[επεξεργασία]

Μπορούμε να ελένξουμε ποιές υπηρεσίες ξεκινάνε κατά την εκκίνηση του υπολογιστή με χρήση του προγράμματος chkconfig .

Προσάρτηση συστήματος αρχείων των windows εγκατεστημένων στον ίδιο υπολογιστή[επεξεργασία]

$mount -t ntfs /dev/sda1 /mnt

Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας DVD[επεξεργασία]

Μια πιθανή ακολουθία βημάτων είναι η εξής

 • χρησιμοποιώντας το vobcopy ριπάρω τα vob αρχεία από το dvd.
 • ενώνω τα vob αρχεία σε ένα vob αρχείο
 • το μετατρέπω σε mp4 για να έχω καλύτερους υπότιτλους mecoder

Εκκίνηση και χρήση mldonkey[επεξεργασία]

Εφόσον εγκαταστήσουμε τα πακέτα mldonkey-server , kmldonkey

$ sudo mlnet &
$ telnet 127.0.0.1 4000
 Trying 127.0.0.1...
 Connected to 127.0.0.1.
 Escape character is '^]'.
 Welcome to MLDonkey 2.9.4
 Welcome on mldonkey command-line
  Use ? for help

Η τελευταία γραμμή είναι και ένα σημαντικό κλειδί για να ξεκινήσετε να το χρησιμοποιείται ? for help

Επίσης είναι χρήσιμο να ρυθμίσετε με

set previewer program-name

το πρόγραμμα με το οποίο θα βλέπετε ένα αρχείο που δεν έχει ολοκληρωθεί το κατέβασμά του.

Εκκίνηση διεργασιών παρασκηνίου[επεξεργασία]

/etc/init.d/networking start /etc/init.d/gdm stop /etc/init.d/gdm start


Ρύθμιση X windows[επεξεργασία]

Εύρεση έκδοσης x windows[επεξεργασία]

Για να διαπιστώσετε ποιά έκδοση των X-Windows έχετε, μπορείτε να δείτε τις πρώτες γραμμές του αρχείου /var/log/Xorg.0.log. Συνήθως, θα δείτε κάτι σαν το παρακάτω:

X Window System Version 1.3.0
Release Date: 19 April 2007
X Protocol Version 11, Revision 0, Release 1.3
Build Operating System: Linux Debian (xorg-server 2:1.3.0.0.dfsg-12lenny1)

Υποστήριξη εναλλακτικών προγραμμάτων (προτιμώμενες εφαρμογές)[επεξεργασία]

Είναι πιθανό να έχουμε εγκαταστήσει στον υπολογιστή μας πολλά προγράμματα που προσφέρουν την ίδια ή παρόμοια λειτουργικότητα. Πχ πολλά συστήματα έχουν εγκατεστημένους πολλούς επεξεργαστές κειμένου ταυτόχρονα. Έτσι προσφέρεται η δυνατότητα σε έναν χρήστη του συστήματος να χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα της αρεσκείας του. Αλλά σε αυτήν την περίπτωση γίνεται δύσκολο για ένα πρόγραμμα να αποφασίσει ποιόν πχ επεξεργαστή κειμένου να καλέσει αν ο χρήστης δεν έχει καθορίσει μια προτίμηση.

Προτιμώμενες εφαρμογές στο gnome[επεξεργασία]

Επιλογή προτινώμενου διαχειριστή ηλ.αλληλογραφία μέσα από το κέντρο ελέγχου του gnome

Στο πλαίσιο του gnome (αυτό χονδρικά σημαίνει ελλακ εφαρμογές που είναι συμβατές με την λειτουργικότα του gnome) μπορείς μέσα από το κέντρο ελέγχου->προτιμώμενες εφαρμογές (σν δεν είναι προσβάσιμο από το κεντρικό μενού πρόσθεσε το προτιμήσεις->κυρίως μενού->(τμήμα μενού>σύστημα) ) να καθορίσεις προτιμητέα εναλλακτική εφαρμογή για τον πλοηγό, τον διαχειριστή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ,των αναπαραγωγέα πολυμέσν , το τερματικό συστήματος και την προσιτότητα. Για άλλες ομάδες εφαρμογών και εφαρμογές που δεν ενσωματώνονται ομαλά με το gnome διαβάστε την επόμενη υποενότητα.


Υποστήριξη εναλλακτικών προγραμμάτων γενικά[επεξεργασία]

Το debian σου επιτρέπει χρησοποιώντας το εργαλείο της γραμμής εντολών update-alternatives να δεις ποιά προγράμματα έχεις εγκατεστημένα που προσφέρουν την ίδια λειτουργικότητα και να επιλέξεις ποιό είναι το προτιμητέο σε περίπτωση που κάποιο άλλο πακέτο θέλει να χρησμιμοποιήσει κάποιο αυτής της λειτουργικότητας.

Η διαχείριση των εναλλακτικών έχει σαν κέντρο της τον κατάλογο /etc/alternatives ο οποίος περιέχει γενικά αρχεία συνδέσμους που παραπέμπουν σε ένα από τα εναλλακτικά εκτελέσιμα καθώς και το πρόγραμμα update-alternatives με το οποίο μπορούμε να διαχειριστούμε τον κατάλογο αυτών . Επίσης σχετική λειτουργικότητα είναι ενσωματωμένη κσι στο σύστημα διαχείρισης πακέτων (δες σχετικά postinst ,prerm στην ενότητα Σύστημα διαχείρισης Πακέτων->Ανατομία ενός πακέτου , σενάρια που περιέχονται σε deb πακέτα και τα οποία θα καλέσουν το update-alternatives.)

Οπότε κοιτώντας στον κατάλογο /etc/alternatives μπορούμε να δούμε ποιά είναι τα γενικά ονόματα και σε ποιά εκτελέσιμα δείχνουν.

Στην γενική περίπτωση ακολουθούμε την παρακάτω διαδικσσία (σαν υπερχρήστης):

1. Εμφανίζουμε τα εναλλακτικά εκτελέσιμα για ένα γενικό όνομα. πχ editor

#update-alternatives --list editor
 /bin/ed 
 /bin/nano
 /usr/bin/vim.tiny
 /usr/bin/emacs22

2. Κάθε εναλλακτική ανήκει σε μια ομάδα συνδέσμων που περιλαμβάνει ένα κύριο σύνδεσμο και πολλούς δευτερεύων πχ man pages. Το νόημα ύπαρξης των ομάδων είναι ότι αν αλλάξουμε τον προτιμητέο πλοηγό θα θέλουμε να αλλάξει και η γενική σελίδα τεκμηρίωησης. Μπορούμε να δούμε τις ομάδες αυτές καθώς και την τρέχουσα εναλλακτική με την εντολή (σαν υπερχρήστης):

#update-alternatives --display editor
editor - η κατάσταση είναι auto.
ο σύνδεσμος παραπέμπει αυτή τη στιγμή στο /bin/nano
/bin/ed - προτεραιότητα -100
δευτερεύων editor.1.gz: /usr/share/man/man1/ed.1.gz
/bin/nano - προτεραιότητα 40
δευτερεύων editor.1.gz: /usr/share/man/man1/nano.1.gz
/usr/bin/vim.tiny - προτεραιότητα 10
δευτερεύων editor.1.gz: /usr/share/man/man1/vim.1.gz

/usr/bin/emacs22 - προτεραιότητα 0

δευτερεύων editor.1.gz: /usr/share/man/man1/emacs.1emacs22.gz
Η τρέχουσα `βέλτιστη' έκδοση είναι /bin/nano.

3. Επιλέγουμε την εναλλακτική εφαρμογή που προτιμάμαι για τρέχουσα με την εντολή (σαν υπερχρήστης):

# update-alternatives --config editor
Υπάρχου 4 εναλλακτικές που παρέχουν το `editor'.
 Επιλογή  Εναλλακτική
-----------------------------------------------
     1  /bin/ed
*+    2  /bin/nano
     3  /usr/bin/vim.tiny
     4  /usr/bin/emacs22
Πατήστε enter για να κρατήσετε την προκαθορισμένη[*], ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της επιλογής σας: 2
Χρήσιμοποίηση του '/bin/nano' για παροχή του 'editor'.


4. Αν θελήσουμε να επιλεχτεί αυτόματα η εναλλακτική εφαρμογή μιας κατηγορίας δίνουμε(σαν υπερχρήστης):

    #update-alternatives --auto vi

Παραδείγματα[επεξεργασία]

Επιλογή πλοηγού στον Liferea

Πχ ο αναγνώστης ροών ειδήσεων liferea σου επιτρέπει μέσα σπό τις ρυθμίσεις όπως βλέπεις και στα δεξιά να επιλέξεις τον πλοηγό με στον οποία θα ανοίγει αντικείμενα ροής. Μπορείς να επιλέξεις ένα συγκεκριμένο πλοηγό ή τον x-www-browswer. Αυτή η επιλογή σημαίνει ότι το liferea θα επιλέξει ένα πλοηγό που έχει καθοριστεί για όλο το σύστημα από την εντολή 'update-alternatives με τις εντολές που ακολουθούν


 # update-alternatives --list x-www-browser
 /usr/bin/epiphany-gecko
 /usr/bin/iceweasel
 
 # update-alternatives --config x-www-browser
 Υπάρχου 2 εναλλακτικές που παρέχουν το `x-www-browser'.
 Επιλογή  Εναλλακτική
 -----------------------------------------------
 *+    1  /usr/bin/epiphany-gecko
      2  /usr/bin/iceweasel

 Πατήστε enter για να κρατήσετε την προκαθορισμένη[*], ή πληκτρολογήστε τον αριθμό της επιλογής σας: 2
 Χρήσιμοποίηση του '/usr/bin/iceweasel' για παροχή του 'x-www-browser'.

Πλεον όταν ανοίξτε έναν υπερσύνδεσμο στον liferea αλλά και σε άλλες εφαρμογές που χρειάζονται έναν γενικό πλοηγό.


Επικαλυπτόμενες ρυθμίσεις[επεξεργασία]

Προσοχή θέλει το γεγονός ότι όταν με το κέντρο ελέγχου καθορίσετε πχ σαν προτιμητέο πλοηγό τον iceweasel αυτό τότε αυτή η ρύθμιση υπερισχύει της ρύθμισης του γενικού ονόματος gnome-www-browser Συμβουλή: Δώστε προσοχή και στο γενικό όνομα gnome-www-browser καθώς εφαρμογές που είναι καλά ενσωματωμένες στο gnome συνδέονται με αυτό το γενικό όνομα πλοηγού. Πχ αν πελάτης irc irssi τρέχει μέσα σε gnome-terminal τότε αν θέλετε να ανοίγουν οι σύνδεσμοι που εμφανίζονται μέσα στο παράθυρο με τον πλοηγό iceweasel θα πρέπει να θέσεται αυτό το γενικό όνομα.

Διαμόρφωση χρωμάτων στο τερματικό[επεξεργασία]

Αρχικά εκτελούμε στην γραμμή εντολών :

 $ cd 
 $ dircolors --print-database > .dircolors    
 $ nano .dircolors  //κάνουμε τις επιθυμητές αλλαγές στα χρώματα, τώρα ή όποτε το θελήσουμε μελλοντικά
 $ nano .bashrc   //κάνουμε την παρακάτω προσθήκη
   eval "`dircolors -b`"  -->  eval "`dircolors ~/.dircolors`"

Για οδηγίες σχετικά με το πως θα αλλάξετε το αρχείο .dircolors διαβάστε τα κατατοπιστικά σχόλια του αρχείου.