Προγραμματισμός για παιδιά με το KTurtle/Οι εντολές του KTurtle