Προγραμματισμός για παιδιά με το KTurtle/Φιλοσοφία διδασκαλίας