Μετάβαση στο περιεχόμενο

Ρωσικά/Περιεχόμενα

Από Βικιβιβλία

Добро пожаловать![επεξεργασία]

(Καλώς ορίσατε!) Τα Ρωσικά Βικιβιβλία είναι μια συνεργατική προσπάθεια να δημιουργήσουμε ένα κατανοητό εγχειρίδιο για όσους μαθαίνουν την Ρωσική γλώσσα. Τα Ρώσικα είναι μια Ανατολική Σλαβική γλώσσα, που σχετίζεται με την Ουκρανική και την Λευκορωσική και μιλιέται από περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους. Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες: μια κύρια σειρά από κείμενα, ένα συμπλήρωμα γραμματικής, ένα παράρτημα και ένα λεξικό. Το κύριο κείμενο καθοδηγεί τον σπουδαστή μέσα από τα μαθήματα και παρέχει τα πάντα για την κατανόηση των κειμένων εκείνων που θα πρέπει να κατανοηθούν. Το συμπλήρωμα γραμματικής προσφέρει μια μεγαλύτερη λεπτομέρεια σε έννοιες που παρουσιάζονται στα μαθήματα. Τέλος το παράρτημα υπάρχει εκεί προκειμένου να αναφερθεί στην χρήση και άλλες ετερόκλητες έννοιες. Το λεξικό με την σειρά του ομαδοποιεί λέξεις σε ενότητες εννοιολογικά διακριτές προς μελέτη.

Содержа́ние (Περιεχόμενα)[επεξεργασία]

Гла́вы (Κεφάλαια)[επεξεργασία]

  1. Как тебя́ зову́т? (Ποιό είναι το όνομά σου;) 100% ανεπτυγμένο  στις 9 Ιουνίου 2012
  1. Μάθημα 2 - Παρουσιάζοντας τον εαυτό σου.
  2. Μάθημα 3 - Βασική γραμματική.
  3. Μάθημα 4 - Λεξιλόγιο.
  4. Μάθημα 5 - Κείμενο.