Μετάβαση στο περιεχόμενο

Τεχνική Νομοθεσία Για Μηχανικούς Πληροφορικής/Ελεύθερο Λογισμικό - Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα ΕΛ/ΛΑΚ

Από Βικιβιβλία

Σχετικά με το Βικιβιβλίο

[επεξεργασία]

Η μελέτη αυτή αποτελεί το παραδοτέο της Ομάδας Εργασίας για το Ελεύθερο Λογισμικό / Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) που συστάθηκε από την Ένωση Μηχανικών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΜηΠΕΕ) για τη διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης του ΕΛ/ΛΑΚ (ΕΜηΠΕΕ) από το Δημόσιο Τομέα. Η επίβλεψη της μελέτης πραγματοποιήθηκε από τους Δρ. Γιάννη Σολδάτο και Δρ. Δημήτρη Δρακούλη εκ μέρους της ΕΜηΠΕΕ. Η συγγραφική ομάδα η οποία διεκπεραίωσε τη μελέτη αποτελείται από τους κ.κ. Φώτη Λιάτση, Αντώνη Μανάρα, Σπύρο Γαστεράτο, Θανάση Ποδάρα και Αλέξανδρο Παπανικολάου. Υπεύθυνος για τον συντονισμό του παραδοτέου ως μέλος της σχετικής ομάδας εργασίας ήταν ο Δρ. Βασίλης Βλάχος. Η συγγραφική ομάδα αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει το Δρ. Γιάννη Σολδάτο και το Δρ. Δημήτρη Δρακούλη για τις γόνιμες, χρήσιμες και ουσιαστικές παρατηρήσεις τους. Το δεύτερο μέρος του Βικιβιβλίου βασίζεται στην πτυχιακή εργασία της κ. Μαρίας Αποστολάκη υπό την επίβλεψη του Δρ. Νικόλαου Μπάτη και την καθοδήγηση της Δρ. Σοφίας Παγώνη. Το παρόν Βικιβιβλίο χρησιμοποιείται ως το κύριο εκπαιδευτικό βοήθημα του μαθήματος Τεχνική Νομοθεσία στο Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΤΕΙ Λάρισας. Υπεύθυνος του μαθήματος είναι ο Δρ. Βασίλης Βλάχος.

Εισαγωγή

[επεξεργασία]

Η χρήση του Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) έχει γνωρίσει ουσιαστική αύξηση τα τελευταία χρόνια. Ειδικότερα, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια της μελέτης, υιοθετείται πλέον από διάφορες κυβερνήσεις, φορείς και οργανισμούς παγκοσμίως καθώς και από εταιρείες που επιθυμούν για διάφορους λόγους τη μετάπτωση λογισμικού των πληροφοριακών τους συστημάτων σε ΕΛ/ΛΑΚ. Προτού εξεταστούν ενδελεχώς τα σχετικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα μιας ενδεχόμενης σχετικής μετάβασης σε Ελεύθερο Λογισμικό, κρίνεται σκόπιμο να αποσαφηνιστούν ορισμένα θέματα που άπτονται των αδειών χρήσης και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε λογισμικό καθότι η διεθνής εμπειρία έχει καταγράψει πολλαπλά περιστατικά νομικών διενέξεων στο παρελθόν. Ανάλογες δικαστικές διαμάχες ενδέχεται να αποδειχτούν ιδιαίτερα επιζήμιες για τα εμπλεκόμενα μέρη και για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμο να συζητηθούν πρωτίστως τα σχετικά θέματα που άπτονται των διαδικασιών αδειοδότησης και πνευματικών δικαιωμάτων στο λογισμικό, ώστε να ελαχιστοποιηθούν σχετικοί κίνδυνοι μέσω της επιλογής των κατάλληλων διαδικασιών για τη μετάπτωση σε ΕΛ/ΛΑΚ. Η μελέτη αυτή εξετάζει σύντομα την εμφάνιση και την ιστορική εξέλιξη του ΕΛ/ΛΑΚ. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται οι πλέον δημοφιλείς Άδειες Χρήσης και συζητούνται τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένα λογισμικό για να μπορεί να καθαρογραφεί ως ΕΛ/ΛΑΚ. Ακολούθως δίνεται έμφαση στις βασικές αρχές της διαλειτουργικότητας ως ελάχιστη προϋπόθεση και βασικό προαπαιτούμενο για κάθε λογισμικό που εισάγεται στο Δημόσιο Τομέα. Ακολουθεί μία παρουσίαση των βασικών εννοιών των Πατεντών Λογισμικού, που αποτελούν ίσως τη πλέον αμφιλεγόμενη νομική παρέμβαση ως προς τις διαδικασίες και τις αρχές ανάπτυξης λογισμικού. Το κύριο μέρος της μελέτης καταγράφει τη διεθνή εμπειρία από τη χρήση λογισμικού σε δημόσιους φορείς δίνοντας έμφαση στις σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν λάβει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υιοθέτηση του ΕΛ/ΛΑΚ και οι σχετικές πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί σε εθνικό επίπεδο αποτελούν τη βασική ενότητα αυτής της προσπάθειας όπου εξετάζονται οι δυνατότητες και οι προοπτικές για τη μετάπτωση του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα στο ελεύθερο λογισμικό. Η μελέτη καταλήγει με την παρουσίαση ορισμένων βασικών συμπερασμάτων όπως αυτά προέκυψαν από τη συνολική επεξεργασία των συλλεχθέντων δεδομένων και στοιχείων.

Σύντομη ιστορική αναδρομή

[επεξεργασία]

ομαδα(Χρηστος Παπαευαγγελου,ΑΜ 4412251

   Παυλος Παπαευαγγελου,ΑΜ 4412252
   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΑΝΤΣΙΟΣ.ΑΜ 4412253)


Το κίνημα ελεύθερου λογισμικού ξεκίνησε το 1983, αλλά υπήρχαν προηγούμενα σχέδια που ταιριάζουν στο σύγχρονο ορισμό του ελεύθερου λογισμικού , δηλαδή λογισμικο που όλοι οι χρήστες είναι ελεύθεροι να χρησιμοποιούν, μελέτη, τροποποίηση και αναδιανομή. Νωρίτερα έργα παρέχουν αυτές τις ελευθερίες είτε για πρακτικούς λόγους ή για κοινωνικούς λόγους, αλλά δεν ήταν μέρος ενός οργανωμένου κινήματος για να διαδώσουν την εξάσκηση ή τη φιλοσοφία. Το κίνημα ξεκίνησε από τον Richard Stallman ως αντίδραση στην αυξανόμενη τάση των προγραμματιστών αποκλεισμού αυτών των ελευθεριών μόνο τη δημοσίευση του εκτελέσιμη έκδοση του λογισμικού και όχι το τροποποιήσιμο πηγαίο κώδικα . Ο Stallman υποστηρίζει ότι αυτό είναι μια κοινωνική επιταγή για όλα τα κατανεμημένο λογισμικό, και όχι μια τεχνική επιλογή η οποία απλώς τυχαίνει να έχουν πρακτική αξία σε ορισμένα πλαίσια. Το 1998, οι άνθρωποι που υποστήριζαν το ελεύθερο λογισμικό, αλλά διαφώνησε ότι επρόκειτο για μια κοινωνική επιταγή άρχισαν να χρησιμοποιούν τον όρο " λογισμικό ανοιχτού κώδικα "για το λογισμικό και παρουσιάζοντάς το ως έχει τεχνικά πλεονεκτήματα.

      Δωρεάν λογισμικό πριν από τη δεκαετία του 1980
  Κοινότητες Ελεύθερου Λογισμικού, που μπορούν πλέον να συγκριθούν με τη σημερινή κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού υπήρχε για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την κυκλοφορία του ελεύθερου λογισμικού και ο όρος "ελεύθερο λογισμικό". [2] Σύμφωνα με τον Richard Stallman , ο κοινότητας διαμοιρασμού λογισμικού στο MIT υπήρχε για " πολλά χρόνια "πριν από ασχολήθηκε το 1971. [3] Στη δεκαετία του 1950 και στα 1960 σχεδόν όλο το λογισμικό παρήχθη από την επιστήμη των υπολογιστών ακαδημαϊκών και ερευνητών των εταιριών που εργάζονται σε συνεργασία. Ως εκ τούτου, γενικά διανέμεται σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και της συνεργασίας μακρά στους τομείς του ακαδημαϊκού χώρου , και δεν θεωρήθηκε ως εμπόρευμα από μόνη της. Αυτή τη στιγμή, πηγαίο κώδικα , την ανθρώπινη μορφή αναγνώσιμη λογισμικού, γενικά διανέμονται με το ίδιο το λογισμικό, επειδή οι ​​χρήστες συχνά τροποποιηθεί το λογισμικό οι ίδιοι, επειδή δεν θα λειτουργούν με διαφορετικό υλικό ή το OS χωρίς τροποποίηση, καθώς επίσης και να διορθώσετε τα σφάλματα ή να προσθέσει νέες λειτουργίες. 

Το σύστημα A-2 , που αναπτύχθηκε στο τμήμα UNIVAC της Remington Rand το 1953, [5], κυκλοφόρησε σε πελάτες με τον πηγαίο κώδικά του. Κλήθηκαν να στείλουν τις βελτιώσεις τους πίσω σε UNIVAC. Έτσι πιστεύεται ότι το Α-2 ήταν το πρώτο παράδειγμα των ελεύθερων και ανοικτού κώδικα λογισμικού . [6] Μια IBM mainframe λειτουργικό σύστημα , Airline Πρόγραμμα Ελέγχου (ΑΚΕ), από το 1967 διανεμήθηκε επίσης με τον πηγαίο κώδικα που περιλαμβάνονται. [7] [8] Ομάδες χρηστών, όπως αυτή του IBM 701 , που ονομάζεται SHARE , και της Digital Equipment Corporation (DEC ), που ονομάζεται DECUS σχηματίστηκαν για να διευκολύνει την ανταλλαγή του λογισμικού. Έτσι, σε αυτή την εποχή, το λογισμικό ήταν ελεύθερη, όχι λόγω κάποιας συντονισμένη προσπάθεια από τους χρήστες του λογισμικού ή προγραμματιστές, αλλά μάλλον λόγω της ανάγκης και διαφορετικές ακαδημαϊκή κουλτούρα, καθώς και τη συμβατότητα και θυρίδων απαιτήσεις. Οι χρήστες εξέφρασε επίσης το φόβο ότι η στενή προέρχονται τα προγράμματα θα περιλαμβάνουν κερκόπορτες που χορήγησε την επίθεση διανομέα στο σύστημά τους, οι μηχανισμοί ασφάλειας ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Λογισμικού καταγραφής δεν ήταν διαδεδομένη σε κάθε κύρια λειτουργικά συστήματα, και ήταν αδύνατο να δει τι ένα λογισμικό κάνει. Οι εφαρμογές του Tiny Basic δημοσιευθεί στην Δρ Dobb 's Journal το 1975 και μετά, ήταν ένα άλλο παράδειγμα του λογισμικού που διανέμεται ως ελεύθερο λογισμικό και να αναπτυχθεί σε συνεργασία χωρίς καμία οργανωμένη ώθηση. Πολύ παρόμοια με ανοικτά πρότυπα , οι ερευνητές έχουν πρόσβαση στο Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) χρησιμοποίησαν μια διαδικασία που ονομάζεται Αίτηση Σχόλια για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων τηλεπικοινωνιακού δικτύου. Αυτή η συνεργατική διαδικασία της δεκαετίας του 1960 οδήγησε στη γέννηση του Διαδικτύου το 1969. Μερικά δωρεάν λογισμικό που αναπτύχθηκε στη δεκαετία του 1970 συνεχίζει να αναπτύσσεται και να χρησιμοποιούνται, όπως TeX (που αναπτύχθηκε από τον Donald Knuth ) και SPICE . Αρχική πτώση του ελεύθερου λογισμικού Μέχρι τα τέλη του 1960 η αλλαγή έρχεται: σαν τα λειτουργικά συστήματα και γλώσσες προγραμματισμού compilers εξελιχθεί, το κόστος παραγωγής λογισμικού δραματικά αυξάνεται. Μια αναπτυσσόμενη βιομηχανία λογισμικού ήταν ανταγωνιστικό με συνδυασμένα προϊόντα λογισμικού των κατασκευαστών hardware »(το κόστος των συνδυασμένων προϊόντων συμπεριλαμβάνεται στο κόστος hardware), μισθωμένα μηχανήματα που απαιτούνται για την υποστήριξη λογισμικού, ενώ δεν παρέχουν έσοδα για το λογισμικό, και ορισμένοι πελάτες είναι σε θέση να καλύψουν καλύτερα τις δικές τους ανάγκες δεν ήθελε το κόστος του λογισμικού του κατασκευαστή πρέπει να συνδυαστεί με το κόστος των προϊόντων hardware. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον της IBM αντιμονοπωλιακή αγωγή, που κατατέθηκε στις 17 Ιανουαρίου 1969 η κυβέρνηση των ΗΠΑ κατηγόρησε τον παρεχόμενο λογισμικό ήταν αντίθετη προς τον ανταγωνισμό. Ενώ κάποιο λογισμικό συνεχίζουν να έρχονται χωρίς κόστος, υπήρξε μια αυξανόμενη ποσότητα λογισμικού που ήταν προς πώληση μόνο υπό περιοριστικές άδειες. Στις αρχές του 1970 η AT & T διανέμονται πρώτες εκδόσεις του UNIX χωρίς κανένα κόστος για την κυβέρνηση και ακαδημαϊκούς ερευνητές, αλλά οι εκδόσεις αυτές δεν έρχονται με την άδεια να διανεμηθεί ή να διανείμετε τις τροποποιημένες εκδόσεις, και, έτσι, δεν το ελεύθερο λογισμικό στη σύγχρονη έννοια του όρου. Μετά UNIX έγινε πιο διαδεδομένη στις αρχές του 1980, η AT & T σταμάτησε τη δωρεάν διανομή και χρεώνονται για τα μπαλώματα του συστήματος. Δεδομένου ότι είναι αρκετά δύσκολο να στραφούν σε μια άλλη αρχιτεκτονική, οι περισσότεροι ερευνητές που καταβάλλονται για μια εμπορική άδεια. Στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980, οι πωλητές υπολογιστών και λογισμικού μόνο για εταιρείες άρχισαν συστηματικά χρέωση για το λογισμικό αδειών , το μάρκετινγκ ως "Πρόγραμμα Προϊόντα" και την επιβολή νομικών περιορισμών σχετικά με τις νέες εξελίξεις του λογισμικού, θεωρείται σήμερα ως περιουσιακών στοιχείων, μέσω πνευματικά δικαιώματα , εμπορικά σήματα, και χρηματοδοτικής μίσθωσης συμβάσεις. Το 1976 ο Bill Gates έγραψε ένα δοκίμιο με τον τίτλο Ανοικτή Επιστολή προς χομπίστες , στην οποία εξέφρασε την απογοήτευσή του για την ευρεία ανταλλαγή Altair BASIC από χομπίστες, χωρίς την καταβολή τελών αδειοδότησης. Το 1979, η AT & T άρχισε να επιβάλει τις άδειές της, όταν η εταιρεία αποφάσισε ότι θα μπορούσε να επωφεληθεί από την πώληση του συστήματος Unix.

Μέθοδος Copyleft

[επεξεργασία]

Το copyleft είναι μία γενική μέθοδος για να κάνετε ένα πρόγραμμα (ή άλλο έργο) ελεύθερο και να απαιτείτε όλες οι τροποποιημένες και εκτεταμένες εκδόσεις του προγράμματος να είναι επίσης ελεύθερες. Ο απλούστερος τρόπος να κάνει κανείς ένα πρόγραμμα ελεύθερο είναι να το θέσει σε δημόσια κτήση, ελεύθερο δικαιωμάτων. Αυτό επιτρέπει στους ανθρώπους να διαμοιραστούν το πρόγραμμα και τις βελτιώσεις του, εάν έχουν αυτό στη σκέψη τους. Αλλά επιτρέπει επίσης σε μη συνεργάσιμους ανθρώπους να μετατρέψουν το πρόγραμμα σε ιδιόκτητο λογισμικό. Μπορούν να κάνουν αλλαγές, πολλές ή λίγες, και να διανείμουν το αποτέλεσμα ως ιδιόκτητο προϊόν.

Στο έργο GNU,ο στόχος μας είναι να δώσουμε σε όλους τους χρήστες την ελευθερία να αναδιανέμουν και να αλλάζουν το λογισμικό GNU. Αντί να θέσουμε το λογισμικό GNU σε δημόσια κτήση, το κατοχυρώνουμε με το copyleft. Το copyleft λέει ότι οποιοσδήποτε αναδιανέμει το λογισμικό, με ή χωρίς αλλαγές, πρέπει να μεταβιβάσει και την ελευθερία για περαιτέρω αντιγραφή και αλλαγή του. Το copyleft παρέχει επίσης ένα κίνητρο για άλλους προγραμματιστές να προσθέσουν στο ελεύθερο λογισμικό. Σημαντικά ελεύθερα προγράμματα όπως ο GNU μεταγλωττιστής C++, υπάρχουν μόνο εξαιτίας αυτού. Το copyleft βοηθάει επίσης τους προγραμματιστές που θέλουν να συνεισφέρουν βελτιώσεις στο ελεύθερο λογισμικό να πάρουν την άδεια να το κάνουν αυτό. Αυτοί οι προγραμματιστές συχνά δουλεύουν σε επιχειρήσεις ή πανεπιστήμια που θα κάναν σχεδόν τα πάντα για να κερδίσουν περισσότερα χρήματα. Για να κατοχυρώσουμε με το copyleft ένα πρόγραμμα, πρώτα δηλώνουμε την ύπαρξη πνευματικών δικαιωμάτων και μετά προσθέτουμε όρους διανομής, οι οποίοι είναι ένα νομικό εργαλείο που δίνει στον καθένα τα δικαιώματα να χρησιμοποιεί, μετατρέπει και αναδιανέμει τον πηγαίο κώδικα του προγράμματος ή κάθε προγράμματος που προκύπτει από αυτό, αλλά μόνο εάν οι όροι διανομής παραμένουν ίδιοι, χωρίς αλλαγές.Οι προγραμματιστές ιδιόκτητου λογισμικού χρησιμοποιούν τα πνευματικά δικαιώματα για να αφαιρέσουν την ελευθερία των χρηστών.Εμείς χρησιμοποιούμε τα πνευματικά δικαιώματα για να εγγυηθούμε την ελευθερία τους. Γι' αυτό και αντιστρέφουμε το όνομα, αλλάζοντας τα πνευματικά δικαιώματα copyright σε copyleft.

Το copyleft είναι ένας τρόπος χρήσης των πνευματικών δικαιωμάτων επάνω στο πρόγραμμα. Δεν σημαίνει την εγκατάλειψη των πνευματικών δικαιωμάτων·. Στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο θα έκανε το copyleft αδύνατο.Το copyleft είναι μία γενική ιδέα και δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει μια γενική ιδέα άμεσα, παρά μόνο μια συγκεκριμένη υλοποίηση της ιδέας. Στο έργο GNU, οι συγκεκριμένοι όροι διανομής που χρησιμοποιούμε για την πλειονότητα του λογισμικού περιέχονται στη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (διαθέσιμη σε HTML, κείμενο, και Texinfo μορφές). Μια εναλλακτική μορφή του copyleft, η Ελάσσων Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU (LGPL) (διαθέσιμη σε μορφή HTML, κειμένου, και Texinfo), εφαρμόζεται σε μερικές βιβλιοθήκες GNU.

Η Άδεια Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNU (FDL) (διαθέσιμη σε HTML, κείμενο και Texinfo) είναι μια μορφή copyleft με σκοπό τη χρήση σε ένα εγχειρίδιο, βιβλίο ή άλλο έγγραφο ώστε να εξασφαλίσει στον καθένα την αποτελεσματική ελευθερία να το αντιγράψει και αναδιανείμει, με ή χωρίς τροποποιήσεις, είτε εμπορικά είτε μη-εμπορικά.Όλες αυτές οι άδειες είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να μπορεί εύκολα να τις εφαρμόσει οποιοσδήποτε στα δικά του έργα, υποθέτοντας ότι είναι ο/η κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τι είναι η μέθοδος copyleft!

Το έργο GNU - GNU Project ήταν πλέον στην τελική του ευθεία, με το μεγαλύτερο μέρος των προγραμμάτων τα οποία είναι απαραίτητα για την λειτουργία του λειτουργικού να είναι έτοιμα. Ο Linus Torvalds, το 1992 δημοσίευσε έναν “πυρήνα” (“kernel”) λειτουργικού συστήματος, τον οποίο ονόμασε “Linux”. Στα πλαίσια της φιλοσοφίας του ελεύθερου λογισμικού, ο Richard Stallman χρησιμοποίησε ελεύθερα τον πυρήνα Linux στο "έργο του", και με αυτόν τον συνδυασμό προέκυψε ένα ολοκληρωμένο λειτουργικό σύστημα, το GNU Linux, το οποίο λειτουργούσε χρησιμοποιώντας τον πυρήνα Linux του Linus Torvalds7 και τα GNU εργαλεία του Stallman. Το 1997 έλαβε χώρα η δημοσίευση του Eric Raymond "Ο καθεδρικός και το παζάρι". Με την εργασία αυτή, ο Raymond άνοιξε έναν νέο δρόμο για την κατανόηση και περιγραφή των παραδοσιακών πρακτικών της κοινότητας του ανοικτού λογισμικού. Η ανάλυσή του, η οποία επικεντρώθηκε στην ιδέα της κατανεμημένης ομότιμης αξιολόγησης, είχε μια άμεση και ισχυρή έλξη, τόσο εντός όσο και (μάλλον απροσδόκητα) εκτός της συγκεκριμένης κοινότητας.

Επηρεασμένη από την δημοσίευση του Eric Raymond, η Netscape Communications Corporation, ένα χρόνο αργότερα, στις 22 Ιανουαρίου 1998, ανακοίνωσε την δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα, υπό την άδεια GPL, για την επόμενη γενιά του γνωστού περιηγητή "Netscape Communicator", ο οποίος εν συνεχεία μετονομάστηκε σε Mozilla Firefox σημαντικό ποσοστό χρηστών, το οποίο διατηρεί μέχρι και σήμερα.O Eric Raymond και ο Bruce Perens έλαβαν την πρωτοβουλία και προχώρησαν στην ίδρυση του Κινήματος Ανοιχτού Κώδικα - "Open Source Initiative (OSI)" τον Φεβρουάριο του 1998, με στόχο την προώθηση της κουλτούρας του Ανοιχτού Κώδικα, ιδιαίτερα στον επιχειρηματικό κόσμο. Η IBM υπήρξε από τις πρώτες εταιρίες που υιοθέτησαν το ανοιχτό λογισμικό και με "ανακοίνωση" της δήλωσε τη χρησιμοποίηση τεσσάρων εμπορικών διανομών Linux και την υποστήριξή της σε αυτές. Επίσης, χρησιμοποίησε Linux σε ένα μεγάλο μέρος του εξοπλισμού της αλλάζοντας πλεύση προς το "ταχύτερα αναπτυσσόμενο περιβάλλον εξυπηρετητών" , όπως είχε αναφερθεί χαρακτηριστικά από τον συμβουλευτικό οργανισμό IDC Research, στην ανακοίνωση της η IBM.

Το Χρονικό της δημιουργίας του ΕΛ/ΛΑΚ

[επεξεργασία]

Αρχές ελεύθερου λογισμικού και που συνέβαλε ο Richard Stallman

[επεξεργασία]
Το ελεύθερο λογισμικό ξεκίνησε την δεκαετία του 1960 στα πανεπιστήμια των Η.Π.Α. διότι φοιτητές πληροφορικής έγραφαν και αντάλλαζαν κώδικα μεταξύ τους χωρίς κάποιο χρηματικό αντίτιμο.Αργότερα η πρακτική αυτή εξελίχτηκε σε ένα ολόκληρο παγκόσμιο κίνημα με σκοπό να αναπτύσσει,να χρησιμοποιεί και να προσφέρει δωρεάν λογισμικό για τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.Το ρητό που λέγανε από τότε ήταν «Open Source means Open Mind» που σημαίνει «Ανοιχτό λογισμικό σημαίνει ανοιχτό μυαλό».
Το σημαντικότερο γεγονός έγινε το 1983 όπου ο Richard Stallman ξεκίνησε ένα project, με την ιδέα να δημιουργήσει ένα ολόκληρο λειτουργικό από την αρχή.Ο Richard Stallman ίδρυσε και το Free Software Foundation το 1985 το οποίο είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος υποστηρίζει το κίνημα του δωρεάν λογισμικού που στόχος του είναι να προωθήσει στον χρήστη του λογισμικού, την παγκόσμια ελευθερία για να τρέχει το λογισμικό του, να δημιουργήσει πάνω σε αυτό,να μπορεί να το τροποποιήσει/αναβαθμίσει και να το διανέμει όπου θέλει και ας μην το έχει αλλάξει καθόλου.Από την ίδρυση του και μέχρι τα μέσα του 1990,τα χρήματα του οργανισμού χρησιμοποιούνταν για την απασχόληση κατασκευαστών λογισμικού,να γράφουν κώδικα για το GNU project,(το project που είχε ξεκινήσει ο Richard Stallman)το οποίο είναι ένα δωρεάν,μαζικής συνεργασίας project που επιτρέπει στον τελικό χρήστη να κάνει τα προαναφερόμενα.
Από το 1990 και μετά, ο Stallman πέρασε τον περισσότερο χρόνο του στην υποστήριξη του δωρεάν λογισμικού και στο να κάνει καμπάνιες ενάντια σε εταιρίες που προσπαθούν να πατεντάρουν τα προγράμματα τους,στην διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων όπου οι κατασκευαστές προσπαθούν να περιορίσουν την χρήση των ψηφιακών περιεχόμενων και συσκευών τους και ότι άλλο βρίσκει ως υπερβολική επέκταση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Ο Richard Stallman πρωτοπόρησε την έννοια του Copyleft,όπου είναι ένα όνομα κοροϊδευτικό προς το Copyright, το οποίο περιγράφει την πρακτική της χρησιμοποίησης νόμου περί πνευματικών δικαιωμάτων για να προσφέρουν το δικαίωμα να διανέμονται αντίγραφα και τροποποιημένες εκδόσεις ενός προγράμματος στον κόσμο αλλά να διατηρούνται τα πνευματικά δικαιώματα και στα τροποποιημένα. Με άλλα λόγια,το Copyleft είναι μια μέθοδος που κάνει ένα πρόγραμμα να έχει λίγους ή καθόλου περιορισμούς και απαιτεί όλες οι τροποποιήσεις ή παρακλάδια του προγράμματος αυτού να είναι και αυτές έτσι.
Ο Stallman ήταν επίσης συνιδρυτής του League for Programming Freedom το 1989, σκοπός του οποίου ήταν να ενώσει τους ελεύθερους προγραμματιστές καθώς και τους προγραμματιστές ιδιόκτητου λογισμικού στο να πολεμήσουν ενάντια στις πατέντες λογισμικού και την υπερβολική επέκταση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το 1992 το τελευταίο κενό του GNU project γέμισε με την βοήθεια του πυρήνα του Linux το οποίο δημιούργησε ένας Φιλανδός φοιτητής, ο Linus Torvalds με την ομάδα του, χρησιμοποιώντας τα GNU development tools και έτσι δημιουργήθηκε το GNU/Linux.
Πλέον η δουλειά του GNU project περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού, την ευαισθητοποίηση, πολιτικές καμπάνιες και διαμοιρασμός καινούργιου υλικού.

1979: H γέννηση του ελεύθερου λογισμικού

[επεξεργασία]
Μερικές από τις βασικές αρχές του ελεύθερου λογισμικού προήλθαν από την πανεπιστημιακή κουλτούρα της ανοιχτότητας (openness) και της συνεργασίας
Τις δεκαετίες του 1950, -60, -70 ήταν συνηθισμένο για τους χρήστες των υπολογιστών να απολαμβάνουν τις ελευθερίες από αυτό που καλούμε σήμερα ελεύθερο λογισμικό. Κοινότητες λογισμικού που μπορούν να παρομοιαστούν με τις σημερινές κοινότητες ελεύθερου λογισμικού υπήρχαν λοιπόν πολύ καιρό πριν την κίνηση του ελεύθερου λογισμικό και τον όρο ελεύθερο λογισμικό. Σύμφωνα με τον Richard Stallman, η κοινότητα διαμοιραζόμενου λογισμικού στο MIT υπήρχε πολλά χρόνια πριν ασχοληθεί ο ίδιος το 1971.
Στην αρχή λοιπόν όλο το λογισμικό παράγονταν κυρίως από ακαδημαϊκούς και εταιρικούς ερευνητές που δούλευαν σε συνεργασία και το λογισμικό δεν θεωρούνταν εμπόρευμα. Τα λειτουργικά συστήματα διανέμονταν ευρέως και τα συντηρούσαν οι κοινότητες των χρηστών. Ο πηγαίος κώδικας, η αναγνώσιμη από τους ανθρώπους εκδοχή του λογισμικού, διανέμονταν μαζί με το λογισμικό γιατί οι χρήστες συχνά τροποποιούσαν οι ίδιοι το λογισμικό, διόρθωναν σφάλματα, ή πρόσθεταν καινούργια λειτουργικότητα. Ομάδες χρηστών δημιουργήθηκαν για το λογισμικό του IBM 701, με την ονομασία SHARE, και για τους υπολογιστές της Digital Equipment Corporation (DEC), που λεγόταν DECUS , προκειμένου να διευκολύνουν την ανταλλαγή λογισμικού. Συνεπώς την εποχή αυτή το λογισμικό ήταν ουσιαστικά ελεύθερο, όχι γιατί υπήρχε κάποια συντονισμένη προσπάθεια από τους χρήστες του και τους δημιουργούς του αλλά γιατί τι λογισμικό το δημιουργούσε η ίδια η κοινότητα.
Προς το τέλος της δεκαετίας του 1960 άρχισε να αλλάζει η στάση στην πρακτική αυτή διάδοσης και ελεύθερης ανταλλαγής λογισμικού. Το κόστος δημιουργίας λογισμικού αυξανόταν και μια τάχιστα αναπτυσσόμενη βιομηχανία λογισμικού άρχισε να ανταγωνίζεται το ενσωματωμένο λογισμικό των παραγωγών υλικού (λογισμικού του οποίου το κόστος ήταν ενσωματωμένο στο υλικό κόστος), ενοικιαζόμενα υπολογιστικά συστήματα απαιτούσαν στήριξη/συντήρηση στο λογισμικό τους χωρίς να δημιουργούν έσοδα στον τομέα του λογισμικού, και μερικοί πελάτες που μπορούσαν να εξυπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες τους δεν ήθελαν να επωμιστούν το επιπλέον κόστος του ενσωματωμένου "ελεύθερου" λογισμικού. Στην δικαστική διαμάχη της κυβέρνησης των ΗΠΑ εναντίων της IBM, που αρχειοθετήθηκε της 17 Ιανουαρίου του 1969, η κυβέρνηση κατηγόρησε την IBM ότι το ενσωματωμένο λογισμικό αποτελούσε αθέμιτο-ανταγωνισμό. Ενώ κάποιο λογισμικό παρέμενε ελεύθερο, ολοένα και αυξανόμενο κομμάτι λογισμικού ήταν μόνο προς πώληση.
Το 1970 ή AT&T διένειμε πρώιμες εκδόσεις του UNIX χωρίς κόστος στις κυβερνήσεις και σε ακαδημαϊκούς ερευνητές, αλλά αυτές οι εκδόσεις δεν παρείχαν άδεια για περαιτέρω διανομή ή διανομή τροποποιημένων εκδοχών τους, και συνεπώς δεν αποτελούσαν ελεύθερο λογισμικό με την σύγχρονη έννοια του όρου (2009).
Στα τέλη της δεκαετίας 1970 και στις αρχές της δεκαετίας του 1980 οι εταιρίες άρχισαν συστηματικά να επιβάλουν περιορισμούς στο λογισμικό , που θεωρούνταν πλέον σαν περιουσιακό στοιχείο, μέσω νόμων πνευματικής ιδιοκτησίας. Το 1976 ο Μπιλ Γκέιτς σηματοδότησε την μετατόπιση του φάσματος στην νοοτροπία και στάση απέναντι στο λογισμικό προς ποιο εμπορευματοποιημένες εκφάνσεις όταν έγραψε το πλέον φημισμένο Ανοιχτό γράμμα προς τους Χομπίστες, στέλνοντας το μήνυμα ότι αυτό που καλούσαν οι χομπίστες "διαμοιρασμό" ήταν γι'αυτόν "κλοπή". Για παράδειγμα το 1979, η AT&T, άρχισε να επιβάλει περιοριστικές άδειες χρήσης όταν η εταιρεία αποφάσισε ότι μπορεί να έχει κέρδος πουλώντας το Unix.
Ο ερχομός του Usenet στις αρχές της δεκαετίας του 1980 συνέδεσε την προγραμματιστική κοινότητα με νέους και αποτελεσματικότερους τρόπους παρέχοντας έναν απλούστερο τρόπο για τους προγραμματιστές να μοιράζονται το λογισμικό που δημιουργούσαν και να συνεισφέρουν στο λογισμικό άλλων.
Κάποιο ελεύθερο λογισμικό που αναπτύχθηκε την δεκαετία του 1970 και στις αρχές του 1980 που συνεχίζει να χρησιμοποιείται και σήμερα περιλαμβάνει το SPICE TeX (δημιουργία του Donald Knuth),και το X Παραθυρικό Σύστημα. Το X βασίστηκε στο παραθυρικό σύστημα W αλλά διέφερε σε πολλούς θεμελιώδης τομείς. Η ανάπτυξη του X ήταν παράλληλη με το GNU project αν και το GNU δεν ήταν καθόλου υπεύθυνο για το X σύστημα.

1983: O Richard Stallman δημοσιεύει το "GNU Manifesto" και ξεκινάει το GNU project

[επεξεργασία]

1984: O Richard Stallman αρχίζει να δουλεύει πάνω στο GNU project

[επεξεργασία]

Στα τέλη του 1970 με αρχές 1980 ξεκίνησε το κίνημα λογισμικού ανοικτού κώδικα.Στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ ένας προγραμματιστής του MIT AI Lab,και στη συνέχεια ιδρυτής της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού ο Richard Stallman. Τον Ιανουάριο του 1984 παράτησε τη δουλειά του στο MIT και ανακοίνωσε το GNU Project,τo οποίο είχε σαν σκοπό τη δημιουργία ενός ελεύθερου λειτουργικού συστήματος και συμβατού με το ιδιόκτητο λειτουργικό σύστημα UNIX.Η φυγή του από το MIT ήταν απαραίτητη, έτσι ώστε να μην μπορούσε το MIT να αναμιχθεί με τη διανομή του GNU ως ελεύθερο λογισμικό.Εάν παρέμενε στο προσωπικό, το MIT θα μπορούσε να ισχυριστεί ότι είχε την ιδιοκτησία της εργασίας,και να επιβάλλει τους δικούς της όρους διανομής ή ακόμη και να μετατρέψει τη δουλειά σ' ένα πακέτο ιδιοκτησιακού λογισμικού. Έτσι αποφάσισε τη δημιουργία μιας νέας κοινότητας διαμοιρασμού λογισμικού.Για αυτή του την προσπάθεια χρειάστηκε να φτιάξει μια άδεια που θα διέπει τη χρήση του λογισμικού που παράγεται από το GNU. Ποιο συγκεκριμένα, η άδεια όριζε ότι το λογισμικό θα παραμένει πάντα ελεύθερο και θα προωθείτε η παραγωγή όλο και περισσότερου ελεύθερου λογισμικού. Η άδεια ονομάστηκε Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης (GNU General Public License).Στο μανιφέστο, αναφέρει σαν χρυσό κανόνα τη δυνατότητα να μοιραζόμαστε με τους άλλους, όποιο πρόγραμμα μας αρέσει, αλλά και ότι είναι βασικό δικαίωμα των χρηστών να έχουν τον κώδικα του λογισμικού ώστε να μπορούν να αναδιανέμουν και να τροποποιήσουν όπως θέλουν το εκάστοτε πρόγραμμα.Η κατασκευή ενός ολόκληρου συστήματος είναι ένα πολύ μεγάλο έργο.Αποφάσισε να προσαρμόσει και να χρησιμοποιήσει υπάρχοντα κομμάτια ελεύθερου λογισμικού οπουδήποτε ήταν αυτό δυνατό.Για παράδειγμα, αποφάσισε εξ’ αρχής να χρησιμοποιήσει το Tex ως το βασικό διαμορφωτή κειμένου. Λίγο χρόνο μετά, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το παραθυρικό σύστημα X (X Window System) αντί να γράψει κάποιο άλλο παραθυρικό σύστημα για το GNU.Εξαιτίας αυτής της απόφασης,το σύστημα GNU δεν είναι το ίδιο με τη συλλογή όλου του λογισμικού GNU. Το σύστημα GNU περιλαμβάνει προγράμματα που δεν είναι λογισμικό GNU,προγράμματα που κατασκευάστηκαν από άλλους ανθρώπους και έργα για τους δικούς τους σκοπούς,τα οποία όμως μπορούμε και χρησιμοποιούμε επειδή είναι ελεύθερο λογισμικό.Ως εκ τούτου αποφάσισε ότι το πρώτο πρόγραμμα για το έργο GNU θα ήταν ένας πολυγλωσσικός,πολλών πλατφορμών μεταγλωττιστής.Ελπίζοντας ν' αποφύγει την ανάγκη να γράψει όλο το μεταγλωττιστή μόνος του, χρησιμοποίησε τον πηγαίο κώδικα του μεταγλωττιστή Pastel, ο οποίος ήταν ένας μεταγλωττιστής πολλαπλών πλατφορμών ανεπτυγμένος στο Εργαστήριο Lawrence Livermore. Υποστήριζε, και ήταν γραμμένος σε μια επεκτεταμένη έκδοση της Pascal,σχεδιασμένη ώστε να είναι μία γλώσσα προγραμματισμού συστημάτων.Πρόσθεσε μία διεπαφή για τη C και ξεκίνησε την μεταφορά στον υπολογιστή Motorola 68000. Αναγκάστηκε όμως να τα παρατήσει όταν ανακάλυψε ότι ο μεταγλωττιστής χρειαζόταν πολλά εκατομμύρια ψηφιολέξεων (megabytes) χώρο στοίβας, ενώ το διαθέσιμο Unix σύστημα του 68000 επέτρεπε μόνο 64 χιλιάδες (64 kilobytes).Συνειδητοποίησε τότε ότι ο μεταγλωττιστής Pastel λειτουργούσε αναλύοντας ολόκληρο το αρχείο εισόδου σ' ένα συντακτικό δέντρο,μετατρέποντας ολόκληρο το συντακτικό δέντρο σε μια αλυσίδα από “οδηγίες” και παράγοντας στη συνέχεια ολόκληρο το αρχείο εξόδου,χωρίς ποτέ ν' αποδεσμεύει χώρο αποθήκευσης.Στο σημείο αυτό κατέληξε στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να γράψει ένα νέο μεταγλωττιστή εξ’ αρχής.Ο νέος αυτός μεταγλωττιστής είναι τώρα γνωστός ως GCC σ' αυτόν δεν χρησιμοποιείται καθόλου κώδικας από το μεταγλωττιστή Pastel,αλλά κατάφερε να προσαρμόσει και να χρησιμοποιήσει τη διεπαφή της C που είχε συγγράψει.Αυτό όμως συνέβη μερικά χρόνια αργότερα.

Εγκαθιδρύεται και χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ο όρος «ανοιχτό λογισμικό»
[επεξεργασία]

Στα πρώτα χρόνια της βιομηχανίας των υπολογιστών το μεγαλύτερο κέρδος των εταιριών προερχόταν από την πώληση και υποστήριξη υλικού Hardware . Για κάθε υπολογιστή ξεχωριστά αναπτυσσόταν ένα ιδικό λειτουργικό σύστημα το οποίο διανεμόταν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς. Το 1984 ο προγραμματιστής Richard Stallman που εργαζόταν στην ανάπτυξη λογισμικού στο MIT άρχισε ένα πρόγραμμα για να αναπτύξει μια ελεύθερη εναλλακτική υλοποίηση του λειτουργικού συστήματος Unix . Επιπλέον καθιέρωσε την άδεια GNU για να εξασφαλίσει ότι το λογισμικό είναι πράγματι ελεύθερο και ανοιχτό για τον καθένα. Για να υποστηριχθεί το πρόγραμμα 'GNU' Ο Stallman ίδρυσε το Free Software Foundation (FSF) τον Οκτώβρη του 1985,ο οποίος ανέπτυξε ένα ορισμό για το ελεύθερο λογισμικό και την έννοια του Copyleft. Η άδεια 'GNU' δεν δίνει δυνατότητα κέρδους και για αυτό το λόγο αυτό προκάλεσε αντίδραση και αντιπάθεια σε κάποιες εταιρίες. Στις αρχές της δεκαετίας του '90 μαζί με την χρήση του διαδικτύου προέκυψαν πολλά νέα προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Ένα παράδειγμα είναι το Linux ένα συμβατό με Unix λειτουργικό σύστημα. Έτσι το Linux αρχίζει να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο σε συνδυασμό με τα εργαλεία GNU Project. Τέλη Φεβρουαρίου του 1998 ιδρύθηκε η OSI, βασικοί συντελεστές αυτής της κίνησης ήταν Eric Raymond και Bruce Perens, οι οποίοι πίστευαν ότι η κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ και ο επιχειρησιακός κόσμος θα μπορούσαν να ωφεληθούν. Σταδιακά αρχίζει να παρουσιάζεται ενδιαφέρον για το ΕΛ/ΛΑΚ και αρχίζει να παρέχεται υποστήριξη από κάποιες εταιρίες όπως η SUN.Το 1998 η Netscape απελευθερώνει τον κώδικα του Netscape browser.Τέλος την δεκαετία του '90 δημιουργήθηκαν εταιρείες με αντικείμενο τους το ΕΛ/ΛΑΚ όπως η Cygnus και η VaLinux. Το ΕΛ/ΛΑΚ πλέον είναι πολύ γνωστό και πολύ εύκολο στη χρήση του.

1985: Richard Stallman αναπτύσσει τον κειμενογράφο GNU Emacs

[επεξεργασία]

Το 1984 ο Richard Stallman ξεκίνησε να κατασκευάζει το GNU Emacs για να παρουσιάσει ένα ελεύθερο λογισμικό ως μια εναλλακτική λύση στο Gosling Emacs [1] Το Emacs αποτελεί έναν κειμενογράφο και όχι έναν επεξεργαστή κειμένου.Επικεντρώνεται, ουσιαστικά, στην χειραγώγηση των κομματιών του κειμένου παρά στη χειραγώγηση της γραμματοσειράς των χαρακτήρων ή στην εκτύπωση εγγράφων. Το GNU Emacs αρχικά είχε ως βάση το Gosling Emacs αλλά ο Stallman αντικατέστησε τον διερμηνέα Mocklisp με έναν πραγματικό Lisp διερμηνέα. Το GNU Emacs είναι γραμμένο σε C και παρέχει την Εmacs Lisp σαν μια επεκτάσιμη γλώσσα. Η πρώτη επίσημη κυκλοφορία του GNU Emacs έγινε στις 20 Μαρτίου του 1985. Η πρώτη όμως ευρέως γνωστή κυκλοφορία του GNU Emacs ήταν η 15.34 η οποία εμφανίστηκε αργότερα τον ίδιο χρόνο. Οι εκδόσεις 2 μέχρι 12 ποτέ δεν υπήρξαν. Παλαιότερες εκδόσεις του GNU Emacs αριθμήθηκαν ως "1.x.x" αλλά μετά την έκδοση 1.1.2 αποφασίστηκε να καταργηθεί o αριθμός "1" του οποίου η ύπαρξη είναι αυτονόητη.

Κάποια από τα χαρακτηριστικά του κειμενογράφου είναι:

 • Προσαρμοστικότητα: περιέχει βασικές λειτουργεί ες όπως η εισαγωγή χαρακτήρων μέσα σε ένα έγγραφο μέχρι την διαμόρφωση περιβάλλοντος εργασίας.
 • Διεθνής χρήση: υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Το περιβάλλον εργασίας είναι στην αγγλική γλώσσα και δεν έχει μεταφραστεί σε καμιά άλλη, εκτός από το εγχειρίδιο χρήστη. Η πρώτη έκδοση του Emacs υποστήριζε πολλές γλώσσες και περιελάμβανε μια καινοτόμο βιβλιοθήκη βοήθειας που μπορούσε να εμφανίσει επεξήγηση για κάθε εντολή, μεταβλητή και συνάρτηση.
 • Πλατφόρμες: είναι διαθέσιμος σε διάφορες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων όπως συστήματα τύπου Unix (GNU/Linux), BSDs, Solaris, HP-UX, IRIX, MAC OS X), DOS, Microsoft Windows και OpenVMS.

1986: O Richard Stallman ιδρύει το Free Software Foundation

[επεξεργασία]

Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Fountation) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τον Richard Stallman στις 4 Οκτωβρίου 1985, για τη στήριξη του κινήματος του ελεύθερου λογισμικού. Ένα κίνημα που έχει ως στόχο να προωθήσει την καθολική ελευθερία να δημιουργήσει,να διανείμει και να τροποποιήσει το λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών με την προτίμηση του οργανισμού copyleft ώστε να προμηθευτεί άδειες χρήσης λογισμικού όπως την GNU General Public License. Το FSF έχει ενσωματωθεί στη Μασαχουσέτη, ΗΠΑ για το λογισμικό για το οποίο ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων επιμένει να χρησιμοποιεί μια ανεκτική άδεια χρήσης λογισμικού, το FSF συνιστά έκδοση 2.0 της Άδειας Apache σε σχέση με άλλες προαιρετικές άδειες λόγω της προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας της. Από την ίδρυση του μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1990, τα κεφάλαια του FSF χρησιμοποιήθηκαν για να απασχολούν τους προγραμματιστές λογισμικού ώστε να γράψουν για το για το έργο GNU. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1990, οι εργαζόμενοι και οι εθελοντές του FSF(Ίδρυμα ελευθέρου λογισμικού) εργάστηκαν κυρίως για νομικά και διαρθρωτικά ζητήματα για το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού και την κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού. Σύμφωνα με τους στόχους του, μόνο το ελεύθερο λογισμικό χρησιμοποιείται σε υπολογιστές του FSF με τα υφιστάμενα προγράμματα GNU, όπως π.χ. η πώληση των εγχειριδίων και των ταινιών, καθώς και με επαγγελματίες προγραμματιστές του δωρεάν λογισμικού . Από τότε, συνέχισε τις δραστηριότητες αυτές, καθώς και να μάχεται για το κίνημα του ελεύθερου λογισμικού. Το FSF είναι επίσης ο διαχειριστής για αρκετές άδειες χρήσης ελεύθερου λογισμικού, που σημαίνει ότι τα δημοσιεύουν και έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αναθεωρήσεις ανάλογα με τις ανάγκες. Ενώ άλλοι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων από άλλα συστήματα λογισμικού υιοθέτησαν την άδεια GPL , το FSF ήταν η μόνη οργάνωση που διεκδίκησε τα συμφέροντά της πνευματικής ιδιοκτησίας. Από το 1991 μέχρι το 2001 το GPL επιβολής έγινε ανεπίσημα από τον ίδιο τον Stallman συχνά με τη βοήθεια δικηγόρου του FSF,Eben Moglen. Συνήθως, οι GPL παραβιάσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου είχαν ξεκαθαριστεί από μια σύντομη ανταλλαγή email μεταξύ του Stallman και του παραβάτη. Στα τέλη του 2001,ο Bradley M. Kuhn (τότε διευθύνων σύμβουλος), με τη βοήθεια του Moglen,του David Turner, και του Peter T. Brown, επισημοποίησαν αυτές τις προσπάθειες σε GPL Συμμόρφωσης του FSF Labs. Από το 2002-2004 οι υψηλού προφίλ περιπτώσεις επιβολής GPL, όπως αυτές που κατά Linksys και OpenTV, έγιναν συχνές. Η GPL επιβολής και οι εκπαιδευτικές εκστρατείες για την τήρηση της GPL ήταν μια σημαντική εστίαση των προσπαθειών της FSF κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Τον Δεκέμβριο του 2008 το FSF κατέθεσε αγωγή κατά της Cisco για τη χρήση GPL-licensed εξαρτήματα που αποστέλλονταν με προϊόντα Linksys.Η Cisco κοινοποιήθηκε από την αδειοδότηση θέμα το 2003, αλλά η Cisco επανειλημμένα αγνόησε τις υποχρεώσεις που υπέχει από την GPL. Τον Μάιο του 2009 έπεσε στο FSF μήνυση της Cisco όταν συμφώνησε να κάνει μια νομισματική δωρεά στο FSF και να διορίσει διευθυντή Δωρεάν λογισμικό για τη διεξαγωγή συνεχών σχόλια πρακτικών άδεια συμμόρφωσης της εταιρείας.

1989: Δημοσιεύεται η πρώτη έκδοση της γενικής άδειας δημόσιας χρήσης (GNU General Public Licence-GPL)

[επεξεργασία]

Το 1985, ο Don Hopkins συνεργάτης του Richard Stallman του ταχυδρόμησε ένα γράμμα. Στον φάκελο έγραφε πολλές ψυχαγωγικές κουβέντες, συμπεριλαμβανομένης της παρακάτω: “Copyleft—all rights reserved.Έτσι Χρησιμοποίησε τη λέξη“copyleft” για να ονομάσει το σχέδιο διανομής λογισμικού που δημιουργούσε εκείνο τον καιρό.Ο στόχος του GNU ήταν να δώσει στους χρήστες ελευθερία. Έτσι υπήρχε η ανάγκη να χρησιμοποιηθούν όροι διανομής που θα εμπόδιζαν τη μετατροπή ενός GNU λογισμικού σε ιδιοκτησιακό λογισμικό. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται αποκαλείται “copyleft”.Η κεντρική ιδέα του copyleft είναι ότι επιτρέπει σε όλους να εκτελούν το πρόγραμμα, να αντιγράφουν το πρόγραμμα και να διανέμουν τροποποιημένες εκδόσεις του αλλά δεν επιτρέπει να προσθέτουν δικούς τους περιορισμούς. Έτσι, οι κρίσιμες ελευθερίες που ορίζουν το “ελεύθερο λογισμικό” είναι εγγυημένες στον καθένα που έχει ένα αντίγραφο, γίνονται αναπόσπαστα δικαιώματα,η συγκεκριμένη υλοποίηση του copyleft που χρησιμοποιείται για την πλειοψηφία του GNU λογισμικού είναι η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Το 1989 εκδίδεται, από το Free Software Foundation,η πρώτη έκδοση της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης(GNU GPL) με σκοπό να εγγυηθεί την ελευθερία διανομής και τροποποίησης του ελεύθερου λογισμικού, να εξασφαλίσει ότι το λογισμικό είναι ελεύθερο για όλους τους χρήστες του. Αυτή η Γενική ‘ Άδεια Δημόσιας Χρήσης εφαρμόζεται στα περισσότερα προγράμματα του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation) και σε οποιοδήποτε άλλο πρόγραμμα, οι συγγραφείς του οποίου επιλέγουν τη χρήση της.Οι Γενικές ‘ Άδειες Δημόσιας Χρήσης είναι σχεδιασμένες να εξασφαλίζουν την ελευθερία διανομής αντιγράφων ελεύθερου λογισμικού (και την χρέωση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας, εάν είναι επιθυμητό), την πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα ή τη δυνατότητα πρόσβασης, την δυνατότητα τροποποίησης του λογισμικού ή της χρήσης τμημάτων του σε νέα ελεύθερα προγράμματα και ότι τα δικαιώματά αυτά είναι γνωστά. Για την προστασία των δικαιωμάτων του κάτοχου είναι απαραίτητο να τεθούν περιορισμοί, οι οποίοι θα αποτρέψουν οποιονδήποτε από το να του στερήσει αυτά τα δικαιώματα ή να του ζητηθεί να παραιτηθεί από αυτά. Αυτοί οι περιορισμοί σημαίνουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τον κάτοχο, αν διανέμει αντίγραφα του λογισμικού ή το τροποποιεί.Για παράδειγμα, εάν κάποιος διανέμει αντίγραφα ενός τέτοιου προγράμματος, είτε δωρεάν είτε με χρέωση, πρέπει να δώσει στους αποδέκτες όλα τα δικαιώματα που έχει και ίδιος, πρέπει να εξασφαλίσει, ότι και εκείνοι επίσης λαμβάνουν ή μπορούν να λάβουν τον πηγαίο κώδικα καθώς και να τους επιδείξει τους όρους, ώστε να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους.Επίσης, για την προστασία κάθε δημιουργού,θεωρείται βέβαιο, ότι όλοι κατανοούν πως δεν υπάρχει εγγύηση γι’ αυτό το ελεύθερο λογισμικό. Εάν κάποιος τροποποιήσει το λογισμικό και το διανείμει περαιτέρω, απαραίτητο είναι όλοι οι αποδέκτες του να γνωρίζουν, ότι αυτό που απέκτησαν δεν είναι το πρωτότυπο, έτσι ώστε οποιοδήποτε πρόβλημα προκληθεί από τρίτους να μην βαρύνει τη φήμη του δημιουργού. Τέλος, κάθε ελεύθερο πρόγραμμα απειλείται διαρκώς από τις κατοχυρώσεις ευρεσιτεχνίας λογισμικού. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος,οι αναδιανομής ενός ελεύθερου προγράμματος να αποκτήσουν ατομικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας,το λογισμικό καλύπτεται με δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Για να αποτραπεί αυτό το ενδεχόμενο, έχει καταστεί σαφές, ότι κάθε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θα πρέπει να απονέμει σε όλους δικαίωμα ελεύθερης χρήσης, διαφορετικά να μην απονέμεται καθόλου.

Ο Παγκόσμιος Ιστός (World Wide Web - WWW) ή πιο απλά Ιστός (Web) είναι µία αρχιτεκτονική για την προσπέλαση διασυνδεδεμένων εγγράφων τα οποία είναι κατανεμημένα σε εκατομμύρια υπολογιστές σε όλο το διαδίκτυο (Internet). Ο όρος έγγραφα αναφέρεται όχι µόνο σε έγγραφα κειμένου,αλλά περιλαμβάνει όλων των ειδών τα έγγραφα, όπως εικόνες,γραφικά, βίντεο και animation.

Το WWW ξεκίνησε το 1989 στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN).Το CERN διέθετε πολλές ομάδες επιστημόνων από διάφορες χώρες οι οποίοι είχαν την ανάγκη να επικοινωνούν μεταξύ τους. Ο φυσικός Tim – Berners Lee το 1989 πρότεινε την ιδέα για τον Ιστό των διασυνδεδεμένων εγγράφων, ως έναν τρόπο για την επικοινωνία των ομάδων αυτών.Μετά από 18 μήνες λειτούργησε το πρώτο (βασισμένο µόνο σε κείμενο) πρωτότυπο.

ο Ιστός αποτελείται από µία πληθώρα διασκορπισμένων εγγράφων, τα οποία θα αποκαλούμε Ιστοσελίδες (Web pages) ή απλά σελίδες (pages). Οι σελίδες αυτές μπορεί να περιέχουν δεσμούς προς άλλες σελίδες, οι οποίοι ονομάζονται δεσμοί υπερκειμένου (hyperlinks). Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι οι σελίδες αποτελούνται από υπερκείμενο (hypertext).

Η Html προέρχεται από τα αρχικά Hyper Text Markup Language που σημαίνει γλώσσα σήμανσης υπερκειμένου.Είναι μια γλώσσα προγραμματισμού που εξηγεί στον φυλλομετρητή (browser) όπως είναι ο internet explorer πως να εμφανίσει μια σελίδα html.Έτσι μπορούμε να κάνουμε την σελίδα μας όπως εμείς επιθυμούμε ανάλογα με την αρέσκεια μας με την δύναμη της html.

http://icbnet.ntua.gr/icbnet/Mathimata/IntroInternetTech/HTML%20Notes.pdf

1990: Γλώσσα προγραμματισμού Python

[επεξεργασία]

Η Python δημιουργήθηκε το 1980 αλλά εκδόθηκε το 1990 από τον Ολλανδό Guido van Rossum κύρια έμπνευση για την δημιουργία της υπήρξε η γλώσσα ABC, η Python πήρε το όνομα της από την ομάδα άγγλων κωμικών Monty Python που ήταν οι αγαπημένοι του ιδρυτή Η Python είναι ένα παράδειγμα ΕΛ/ΛΑΚ (Ελεύθερο Λογισμικό και Λογισμικό Ανοικτού Κώδικα). Με απλά λόγια οι χρήστες μπορούν να διανέμουν αντίγραφα αυτού του λογισμικού, να διαβάζουν τον πηγαίο κώδικά του, να κάνουν αλλαγές σ' αυτό και να χρησιμοποιούν κομμάτια του σε νέα ελεύθερα προγράμματα. Το ΕΛ/ΛΑΚ βασίζεται στην ιδέα μιας κοινότητας που μοιράζεται τη γνώση. Αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους η Python είναι τόσο χρήσιμη , δημιουργήθηκε και βελτιώνεται συνεχώς από μια κοινότητα που το μόνο που θέλει είναι μια καλύτερη Python. Η διανομή όπως και η διαχείριση της γλώσσας γίνεται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Python Software Foundation η άδεια της γλώσσας είναι συμβατή με την γενικής χρήσης άδεια GNU GPL.

Η Python έχει ενσωματωθεί σαν γλώσσα προγραμματισμού σε μια σειρά από λειτουργικά συστήματα όπως τα Windows,Mac OS X,Unix/Linux είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου που σαν σκοπό έχει την αναγνωρισιμότητα του κώδικα επίσης η σύνταξη της είναι σαφής και εύκολη και το κύριο πλεονέκτημα της είναι πως χρησιμοποιεί πολλές βιβλιοθήκες που μας διευκολύνουν στην επίλυση συνηθισμένων εργασιών.

Η Python χρησιμοποιείται ευρέος σε διαδικτυακές εφαρμογές, βιντεοπαιχνίδια ,σε εργασίες τεχνητής νοημοσύνης και στον κλάδο της ασφάλειας πληροφοριών μια σημαντική πληροφορία είναι πως η Google App Engine έχει υιοθετήσει την Python μαζί με την Java και την Go σαν διαθέσιμες γλώσσες προγραμματισμού, η Python έχει επηρεάσει πολλές γλώσσες προγραμματισμού όπως τις Ruby,Go.

H γλώσσα χρησιμοποιεί μεταγλωττιστή για την δημιουργία του εκτελέσιμου κώδικα κύρια χαρακτηριστικά της γλώσσας είναι η χρησιμοποιήσει κενών διαστημάτων για τον διαχωρισμό δομών και χρησιμοποίηση ολόκληρων αγγλικών λέξεων στα σύμβολα [2]. Τέλος θα παρουσιαστούν κάποιες απόψεις γνωστών προγραμματιστών για την Python.

Ο Eric S Raymond είναι ο συγγραφέας του Ο καθεδρικός και το παζάρι και είναι επίσης εκείνος που πρότεινε τον όρο Ανοικτός κώδικας. Ανέφερε ότι η Python έγινε η αγαπημένη του γλώσσα προγραμματισμού [3].

Ο Bruce Eckel είναι ο συγγραφέας των διάσημων βιβλίων Thinking in Java και Thinking in C++. Τόνισε ότι καμιά γλώσσα δεν τον έκανε να νιώσει πιο παραγωγικός από την Python. Επίσης υπογράμμισε ότι η Python είναι ίσως η μόνη γλώσσα η οποία εστιάζει στο να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα για τον προγραμματιστή [4].

Ο Peter Norvig είναι ένας γνωστός συγγραφέας της Lisp και Διευθυντής ποιότητας αναζητήσεων στο Google. Είπε ότι η Python πάντα ήταν ένα εσωτερικό κομμάτι του Google. Μπορείτε να το επιβεβαιώσετε αυτό κοιτώντας τις αγγελίες Google Jobs στις οποίες αναγράφεται η γνώση της Python ως απαιτούμενη για μηχανικούς λογισμικού.

1991: Ελεύθερη διάθεση BSD UNIX σε PC

[επεξεργασία]

Στη δυτική ακτή των ηνωμένων πολιτειών, η Ερευνητική Ομάδα της Επιστήμης της Πληροφορικής (CSRG)του πανεπιστημίου Berkeley στην Καλιφόρνια, βελτίωνε το λειτουργικό σύστημα Unix, και δημιούργησε πολλές εφαρμογές που σύντομα έγιναν μέρος του λειτουργικού συστήματος BSD (Berkeley Software Distribution)Unix. Είναι ένα προηγμένο λειτουργικό σύστημα για το σύγχρονο server,desktop, και ενσωματωμένες πλατφόρμες υπολογιστών. Βάση κώδικα του FreeBSD έχει υποστεί πάνω από τριάντα χρόνια συνεχούς ανάπτυξης, βελτίωσης και βελτιστοποίησης. Αναπτύσσεται και συντηρείται από μια μεγάλη ομάδα ατόμων, παρέχει προηγμένη δικτύωση,διάχυτη ενσωματωμένη δικτύωση και συσκευές αποθήκευσης, εντυπωσιακά χαρακτηριστικά ασφαλείας, επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης και χρησιμοποιείται σε μερικές από τις πιο πολυσύχναστες ιστοσελίδες στον κόσμο.

Κατά τη διάρκεια του 1991-1992, το τοπίο του λογισμικού ανοικτού κώδικα αλλά και του προγραμματισμού λογισμικού γενικότερα, ήταν έτοιμο να αλλάξει έτσι ο Linus Torvalds' , ένας φοιτητής της επιστήμης των υπολογιστών στην Φιλανδία άρχισε να σχεδιάζει τις πρώτες εκδόσεις του δικού του πυρήνα, που ονομάστηκε Linux. Σύντομα, πολλοί άνθρωποι συνεργάστηκαν για να κάνουν τον πυρήνα όλο και πιο χρηστικό, και πρόσθεσαν πολλές εφαρμογές GNU, δημιουργώντας ένα πλήρες λειτουργικό σύστημα, που ονομάστηκε GNU/Linux. Ο πυρήνας του Linux και οι εφαρμογές του GNU παρέχονταν υπό την άδεια GPL. Το 1993, οι πλατφόρμες GNU/Linux και 386BSD (ελεύθερο λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε BSD) ήταν αρκετά σταθερές και Έτρεξε στο PC-συμβατών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών με βάση την Intel. Την ίδια περίοδο μέλη της κοινότητας 386BSD εξέλιξαν την πλατφόρμα σε μια οικογένεια λειτουργικών συστημάτων βασισμένων στο BSD (NetBSD και FreeBSD). Επίσης ο πυρήνας του Linux εξελισσόταν και υιοθετήθηκε από πολλές GNU/Linux διανομές όπως το Slackware,το Debian ,το Red Hat ,το Suse ,το Mandrake και πολλές άλλες. Πολλά έργα ανοικτού κώδικα παρήγαγαν μια καλή ποσότητα από χρήσιμο λογισμικό. Ενδεικτικά κάποια από αυτά που έπαιξαν μεγάλο ρόλο στη διάδοση των προγραμμάτων ανοικτού λογισμικού είναι ο web server Apache, η γλώσσα προγραμματισμού Perl , η υλοποίηση συστήματος παραθύρων Χ Xfree86 , το πρόγραμμα περιήγησης για το διαδίκτυο Mozilla και τα γραφικά περιβάλλοντα εργασίας KDE και GNOME . Τα τελευταία ειδικά, είναι πολύ σημαντικά λόγω της ευχρηστίας τους, ως προς τους χρήστες που δεν είχαν τεχνικές γνώσεις. Χάρη σε αυτά όλος ο κόσμος είχε τη δυνατότητα να επωφεληθεί από το ελεύθερο λογισμικό.Στα τέλη της δεκαετίας του 1990, το ελεύθερο λογισμικό είχε κερδίσει ήδη το σεβασμό της αγοράς και του κόσμου. Λειτουργικά συστήματα βασισμένα στο GNU/Linux και το BSD αποκτούν μεγάλη αποδοχή ανταγωνίζονταν μάλιστα τους πρωτοπόρους των αγορών (όπως τα Windows NT στους εξυπηρετητές).

Πρόσθετες πλατφόρμες βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, όπου προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες δικτύωσης, μεγάλες επιδόσεις, ασφάλεια και τη συμβατότητα που σήμερα εξακολουθούν να αγνοούνται σε άλλα λειτουργικά συστήματα, ακόμα και μερικά από τα καλύτερα εμπορικά. Το BSD αποτελεί ισχυρή λύση για internet κάτω από τα βαρύτερα φορτία και χρησιμοποιεί μνήμη αποτελεσματικά στη διατήρηση της καλής απόκρισης του χρόνου, για χιλιάδες ταυτόχρονες διεργασίες του χρήστη, μεταφέρει βιβλιοθήκες και εφαρμογές, υποστηρίζει εφαρμογές για desktop, server, εξοπλισμό και ενσωματωμένα περιβάλλοντα.

Εύκολο στην εγκατάσταση και μπορεί να εγκατασταθεί από μια ποικιλία μέσων, συμπεριλαμβανομένων CD-ROM, DVD, ή απευθείας μέσω του δικτύου μέσω FTP ή NFS. Ένα λειτουργικό σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά να πωλήσει για μια υψηλή τιμή, το FreeBSD είναι διαθέσιμα δωρεάν και έρχεται με πλήρη πηγαίο κώδικα!!

Στις αρχές του 1991, η Sun[5] αναζητούσε το κατάλληλο εργαλείο για να αποτελέσει την πλατφόρμα ανάπτυξης λογισμικού σε μικρο-συσκευές (έξυπνες οικιακές συσκευές έως πολύπλοκα συστήματα παραγωγής γραφικών). Τα εργαλεία της εποχής ήταν γλώσσες όπως η C++[6] και η C[7]. Μετά από διάφορους πειραματισμούς προέκυψε το συμπέρασμα ότι οι υπάρχουσες γλώσσες δεν μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες τους. Ο "πατέρας" της Java, James Gosling, που εργαζόταν εκείνη την εποχή για την Sun, έκανε ήδη πειραματισμούς πάνω στη C++ και είχε παρουσιάσει κατά καιρούς κάποιες πειραματικές γλώσσες (C++ ++) ως πρότυπα για το νέο εργαλείο που αναζητούσαν στην Sun. Τελικά μετά από λίγο καιρό κατέληξαν με μια πρόταση για το επιτελείο της εταιρίας, η οποία ήταν η γλώσσα Oak[8]. Το όνομά της το πήρε από το ομώνυμο δένδρο (βελανιδιά) το οποίο ο Gosling είχε έξω από το γραφείο του και έβλεπε κάθε μέρα.

Η επίσημη εμφάνιση της Java αλλά και του HotJava[9] (πλοηγός με υποστήριξη Java) στη βιομηχανία της πληροφορικής έγινε το Μάρτιο του 1995 όταν η Sun την ανακοίνωσε στο συνέδριο Sun World 1995. O πρώτος μεταγλωττιστής (compiler) της ήταν γραμμένος στη γλώσσα C από τον James Gosling[10]. Το 1994, ο A.Van Hoff ξαναγράφει τον μεταγλωττιστή της γλώσσας σε Java, ενώ το Δεκέμβριο του 1995 πρώτες οι IBM, Borland, Mitsubishi Electronics, Sybase και Symantec ανακοινώνουν σχέδια να χρησιμοποιήσουν τη Java για την δημιουργία λογισμικού. Από εκεί και πέρα η Java ακολουθεί μία ανοδική πορεία και είναι πλέον μία από τις πιο δημοφιλείς γλώσσες στον χώρο της πληροφορικής. Στις 13 Νοεμβρίου του 2006 η Java έγινε πλέον μια γλώσσα ανοιχτού κώδικα[11] (GPL) όσον αφορά το μεταγλωττιστή (javac) και το πακέτο ανάπτυξης (JDK, Java Development Kit)[12].

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα της Java έναντι των περισσότερων άλλων γλωσσών είναι η ανεξαρτησία του λειτουργικού συστήματος και πλατφόρμας. Τα προγράμματα που είναι γραμμένα σε Java τρέχουνε ακριβώς το ίδιο σε Windows, Linux, Unix και Macintosh (σύντομα θα τρέχουν και σε Playstation καθώς και σε άλλες κονσόλες παιχνιδιών) χωρίς να χρειαστεί να ξαναγίνει μεταγλώττιση (compiling) ή να αλλάξει ο πηγαίος κώδικας για κάθε διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Για να επιτευχθεί όμως αυτό χρειαζόταν κάποιος τρόπος έτσι ώστε τα προγράμματα γραμμένα σε Java να μπορούν να είναι «κατανοητά» από κάθε υπολογιστή ανεξάρτητα του είδους επεξεργαστή (Intel x86, IBM, Sun SPARC, Motorola) αλλά και λειτουργικού συστήματος (Windows, Unix, Linux, BSD, MacOS). Ο λόγος είναι ότι κάθε κεντρική μονάδα επεξεργασίας κατανοεί διαφορετικό κώδικα μηχανής. Ο συμβολικός κώδικας (assembly) που μεταφράζεται και εκτελείται σε Windows είναι διαφορετικός από αυτόν που μεταφράζεται και εκτελείται σε έναν υπολογιστή Macintosh. Η λύση δόθηκε με την ανάπτυξη της Εικονικής Μηχανής (Virtual Machine [13] ή VM ή ΕΜ στα ελληνικά). [14]

1991: Pretty Good Privacy-PGP
[επεξεργασία]

Το αρχικό PGP λογισμικό αναπτύχθηκε από τον P.Zimmermann το 1991. Κυρίως λόγω αξιώσεων πιστοποιητικών ευρεσιτεχνίας κ του τότε ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου ελέγχου εξαγωγών προϊόντων και υπηρεσιών κρυπτογράφησης από τις ΗΠΑ, η παγκόσμια διανομή του PGP λογισμικού στο internet είχε προκαλέσει πολλά νομικά ζητήματα, τα οποία όμως έχουν πλέον επιλυθεί. Σήμερα το PGP λογισμικό είναι δημόσια και δωρεάν διαθέσιμο για μη εμπορική χρήση, ενώ για εμπορική χρήση θα πρέπει να εγκρίνεται με λήψη σχετικής άδειας. Το Massachusetts Institute of Technology-MIT εξυπηρετεί ως κέντρο διανομής λογισμικού τη μη εμπορική έκδοση του λογισμικού PGP. Πριν από λίγο καιρό ο P. Zimmermann ίδρυσε μια εταιρία που ονομάζεται Pretty Good Privacy, Inc. , με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της εμπορικής έκδοσης του PGP.

To PGP έχει συγκεκριμένα μοναδικά χαρακτηριστικά. Αρχικά το PGP δεν χρησιμοποιείται μόνο για να παρέχει ασφάλεια σε ηλεκτρονικά μηνύματα, αλλά επίσης και για να κρυπτογραφήσει τοπικά αρχεία με IDEA. Το δεύτερο χαρακτηριστικό γνώρισμα σχετίζεται με τις ψηφιακές υπογραφές. Συνήθως οι ψηφιακές υπογραφές προσαρτώνται στα μηνύματα που υπογράφουν, αλλά το PGP επίσης επιτρέπει στις ψηφιακές υπογραφές να αποσπώνται και να μεταδίδονται ξεχωριστά από τα αντίστοιχα μηνύματα. Υπάρχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα στην παροχή αποσπασμένων ψηφιακών υπογραφών. Για παράδειγμα, οι ψηφιακές υπογραφές μπορούν να καταγράφονται και να αρχειοθετούνται ξεχωριστά. Ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα του PGP είναι ότι συμπιέζει μηνύματα χρησιμοποιώντας κοινά διαθέσιμα προγράμματα, όπως το zip. Η συμπίεση περιορίζει το μέγεθος των μηνυμάτων, αφαιρεί τους πλεονασμούς σε μηνύματα απλού κειμένου συνεπώς δυσκολεύει την διαδικασία της κρυπτανάλυσης. Το PGP βασίζεται στην έννοια της εμπιστοσύνης μεταξύ των χρηστών. Η εμπιστοσύνη ωστόσο αποτελεί μια κοινωνική έννοια και οι άνθρωποι συνήθως εμπιστεύονται τους φίλους τους.

Εξαιτίας της ρεαλιστικής προσέγγισης σε σχέση με τη χρήση πιστοποιητικών σε περιβάλλον υψηλής κλιμάκωσης (scaling), το PGP χρησιμοποιείται ευρύτατα σήμερα. Η χρήση ενισχύεται σε περιβάλλοντα εταιρικών διαδικτύων όπου μπορεί να καθιερωθεί ένας κεντρικοποιημένος PGP εξυπηρέτης δημοσίων κλειδιών. Για παράδειγμα, είναι πιθανό να χρησιμοποιείται ένα σύστημα αυθεντικοποίησης κ διανομής κλειδιών για να παρέχει ασφάλεια σε ένα επιχειρησιακό PGP εξυπηρέτη δημοσίων κλειδιών. Επίσης έχουν αναπτυχθεί πολλά προϊόντα, τα οποία βελτιώνουν την ασφάλεια των εμπορικών εφαρμογών με PGP μετάδοση μηνυμάτων. Παραδείγματα περιλαμβάνουν το SecGUI από την iXOS Software για το SAP, καθώς επίσης και το CryptoEx από τους Gluck & Kanja για το Microsoft Exchange. Επίσης έχει αρχίσει η προτυποποίηση των βασικών PGP μορφών ανταλλαγής μηνυμάτων και της χρήσης του PGP, για την παροχή ασφάλειας σε μηνύματα τύπου MIME.

Ο Linus Torvalds ξεκινάει την ανάπτυξη του πυρήνα Linux, τον οποίο στην συνέχεια διαθέτει ελεύθερα
[επεξεργασία]

Τον Απρίλιο του 1991,o Λίνους Τόρβαλντς ένας 21χρονος φοιτητής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, στην Φινλανδία, άρχισε να δουλεύει πάνω σε μερικές απλές ιδέες για ένα λειτουργικό σύστημα. Ξεκίνησε με έναν Εναλλάκτη εργασιών (task switcher) γραμμένο σε γλώσσα προγραμματισμού Assembly και έναν οδηγό τερματικού. Στις 25 Αυγούστου 1991, ο Τόρβαλντς δημοσίευσε ένα μήνυμα στην ομάδα συζητήσεων comp.os.minix του Usenet ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός μη-εμπορικού unix-οειδές λειτουργικού. Επηρεάστηκε από το επίσης unix-οειδές λειτουργικό MINIX, και άρχισε να αναπτύσσει αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως πυρήνας Linux.

Ο Torvalds αρχικά έγραφε προγράμματα που έτρεχαν και στο MINIX έως ότου το Linux έφτασε σε ένα στάδιο ανάπτυξης όπου δεν ήταν πλέον απαραίτητοι οι δεσμοί μεταξύ των δυο λειτουργικών. Έπειτα, ο Torvalds αποφάσισε να αλλάξει την άδεια χρήσης, που μέχρι τότε δεν επέτρεπε την αναδιανομή για εμπορικούς σκοπούς, κάνοντας διαθέσιμο το Linux υπό την άδεια GNU (General Public License (GPL )). Έτσι το GNU βρήκε έναν πυρήνα για να λειτουργήσει, και το Linux βρήκε έτοιμη μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. Εντάσσοντας το εγχείρημά του στο GNU, η ανάπτυξη του Linux ήταν αλματώδης και γρήγορα ξεπέρασε το MINIX. Από την προσχώρηση του Linux στο GNU μέχρι σήμερα, χιλιάδες προγραμματιστές από όλο τον κόσμο συνεισφέρουν κώδικα και αναπτύσσουν από κοινού το Linux. Κάθε διανομή υποστηρίζεται από μια οργανωμένη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, ενώ ορισμένες από τις διανομές υποστηρίζονται και από εταιρίες που πωλούν είτε εμπορικές εκδόσεις είτε τεχνική υποστήριξη για δωρεάν εκδόσεις. Επιπλέον, δεκάδες τρίτες εταιρίες έχουν συνεισφέρει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του Linux - ανάμεσα στις οποίες πολύ γνωστές όπως η IBM , η Intel, η Google.

Μετά από αυτό, πολλοί άνθρωποι συνεισέφεραν κώδικα στο έργο. Από την αρχή, η κοινότητα του MINIX συνείσφερε κώδικα και ιδέες στον πυρήνα Linux. Την ίδια χρονική στιγμή, το GNU Project είχε δημιουργήσει πολλά από τα συστατικά που απαιτούνταν για ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα, αλλά ο πυρήνας του, το GNU Hurd, ήταν ημιτελής και μη διαθέσιμος. Ταυτόχρονα, το λειτουργικό σύστημα BSDείχε σταματήσει να αναπτύσσεται προσωρινά για νομικούς λόγους. Αυτές οι συγκυρίες έκαναν το Linux να συγκεντρώσει προγραμματιστές και χρήστες, παρά την μειωμένη λειτουργικότητα των προηγούμενων εκδόσεών του. Τον Σεπτέμβριο του 1991 κυκλοφόρησε η έκδοση Linux 0.01, με τα αρχεία στον εξυπηρετητή FTP του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας του Ελσίνκι (ftp.funet.fi). Αποτελούνταν από 10,239 γραμμές κώδικα. Τον Οκτώβριο του 1991, κυκλοφόρησε το Linux 0.02. Τον Δεκέμβριο του 1991, κυκλοφόρησε η έκδοση Linux 0.11, η οποία ήταν η πρώτη που μπορούσε να μεταγλωττιστεί πάνω σε έναν υπολογιστή οποίος να τρέχει την ίδια την έκδοση Linux 0.11. Αρχικά ο Τόρβαλντς διέθεσε τον πυρήνα υπό μία άδεια η οποία απαγόρευε κάθε εμπορική χρήση. Σύντομα όμως, από την έκδοση 0.12, υιοθετήθηκε η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU. Αυτή η άδεια επιτρέπει την αναδιανομή και την πώληση εκδοχών του πυρήνα, τροποποιημένων ή μη, αλλά απαιτεί οι εκδοχές αυτές και να συνοδεύονται από τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα. Ο Τόρβαλντς περιέγραψε την αδειοδότηση του Linux υπό την GPL ως το καλύτερο πράγμα που έκανε ποτέ.

Η δημιουργία του Linux το 1991, ενός ελεύθερου, συμβατού με το UNIX, λειτουργικού συστήματος, είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός στην ιστορία του ανοιχτού-κώδικα λογισμικού και άλλαξε πολύ την στάση των προγραμματιστών προς αυτό. Το Linux μπορεί να εγκατασταθεί και να λειτουργήσει σε μεγάλη ποικιλία υπολογιστικών συστημάτων, από μικρές συσκευές όπως κινητά τηλέφωνα μέχρι μεγάλα υπολογιστικά συστήματα. Χρησιμοποιείται κατά κόρον σε διακομιστές, αφού η καταγεγραμμένη χρήση Linux σε διακομιστές για το 2008 ανέρχεται σε 60% του συνόλου της αγοράς. Το εγχείρημα GNU, που εκπόνησε ο Ρίτσαρντ Στάλλμαν το 1983, έχει ως στόχο την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πακέτου με ελεύθερο λογισμικό συμβατό με το Unix. Η ανάπτυξη του GNU ξεκίνησε το 1984, ενώ ο Stallman ίδρυσε το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού το 1985 και το 1989 εξέδωσε την άδεια χρήσης GNU General Public License (GNU GPL). Στις αρχές του '90, είχε ολοκληρωθεί η ανάπτυξη χρήσιμων εργαλείων που απαιτούνται από ένα λειτουργικό (όπως βιβλιοθήκες, μεταγλωττιστές, επεξεργαστές κειμένου, κέλυφος, παραθυρικό περιβάλλον), αλλά είχε καθυστερήσει η ανάπτυξη βασικών και αναγκαίων εργαλείων όπως οι οδηγοί υλικού, οι δαίμονες εργασιών αλλά και ο πυρήνας του λειτουργικού. Αυτή η καθυστέρηση εξώθησε τον Φιλανδό Linus Torvalds να δημιουργήσει τον δικό του πυρήνα το 1991. Ο Torvalds ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός μη-εμπορικού unix-οειδές λειτουργικού το 1991, ενώ φοιτούσε ακόμα στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι. Επηρεάστηκε από το επίσης unix-οειδές λειτουργικό MINIX, και άρχισε να αναπτύσσει αυτό που αργότερα έγινε γνωστό ως πυρήνας Linux. Το MINIX, είναι ένα μινιμαλιστικό λειτουργικό παρόμοιο με το Unix, που αναπτύχθηκε από τον Άντριου Τανενμπάουμ για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ο Torvalds αρχικά έγραφε προγράμματα που έτρεχαν και στο MINIX έως ότου το Linux έφτασε σε ένα στάδιο ανάπτυξης όπου δεν ήταν πλέον απαραίτητοι οι δεσμοί μεταξύ των δυο λειτουργικών. Έπειτα, ο Tovalds αποφάσισε να αλλάξει την άδεια χρήσης, που μέχρι τότε δεν επέτρεπε την αναδιανομή για εμπορικούς σκοπούς, κάνοντας διαθέσιμο το Linux υπό την άδεια GNU GPL. Έτσι το GNU βρήκε έναν πυρήνα για να λειτουργήσει, και το Linux βρήκε έτοιμη μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων. Εντάσσοντας το εγχείρημά του στο GNU, η ανάπτυξη του Linux ήταν αλματώδης και γρήγορα ξεπέρασε το MINIX.Από την προσχώρηση του Linux στο GNU μέχρι σήμερα, χιλιάδες προγραμματιστές από όλο τον κόσμο συνεισφέρουν κώδικα και αναπτύσσουν από κοινού το Linux. Κάθε διανομή υποστηρίζεται από μια οργανωμένη κοινότητα χρηστών και προγραμματιστών, ενώ ορισμένες από τις διανομές υποστηρίζονται και από εταιρίες που πωλούν είτε εμπορικές εκδόσεις είτε τεχνική υποστήριξη για δωρεάν εκδόσεις.Επιπλέον, δεκάδες τρίτες εταιρίες έχουν συνεισφέρει τα τελευταία χρόνια στην ανάπτυξη του Linux - ανάμεσα στις οποίες πολύ γνωστές όπως η IBM, η Intel, η Google, η Hewlett Pacard - κυρίως για να αυξήσουν τις πωλήσεις hardware τους - με δεδομένη τη διάδοση του Linux στην αγορά των διακομιστών, των κινητών τηλεφώνων και των netbooks.Κύρια διαφορά μεταξύ του Linux και άλλων δημοφιλών λειτουργικών είναι ότι ο πυρήνας του Linux άλλα και οι σημαντικότερες εφαρμογές του είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό. Υπάρχουν και άλλα λειτουργικά που κυκλοφορούν με την ίδια άδεια, αλλά το Linux είναι το πιο διαδεδομένο.

1992: Qt Project

[επεξεργασία]

Η Qt είναι ένα cross-platform πλαίσιο εφαρμογής που χρησιμοποιείται ευρέως για την ανάπτυξη εφαρμογών λογισμικού με γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) (σε ποιες περιπτώσεις Qt χαρακτηρίζεται ως ένα widget toolkit), και χρησιμοποιείται επίσης για την ανάπτυξη μη-GUI προγραμμάτων, όπως εργαλεία της γραμμής εντολών και κονσόλες για διακομιστές. Αξιοσημείωτο είναι ότι με την Qt έχουν υλοποιηθεί οι εφαρμογές:

Autodesk Maya, The Foundry's Nuke, Adobe Photoshop Elements, Skype, VLC media player, VirtualBox, Mathematica, European Space Agency, DreamWorks, Opera,

επίσης η Qt έχει χρησιμοποιηθεί από τους οργανισμούς/εταιρίες:

Google, HP, KDE, Lucasfilm, Panasonic, Philips, Samsung, Siemens, Volvo, Walt Disney Animation Studios, Research In Motion,

Η Qt χρησιμοποιεί την γλώσσα προγραμματισμού C + +, αλλά κάνει εκτεταμένη χρήση της ειδικής γεννήτριας κώδικα (που ονομάζεται Object Compiler Meta, ή MOC), μαζί με πολλές μακροεντολές για να εμπλουτίσουν τη γλώσσα. Η Qt μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε πολλές άλλες γλώσσες προγραμματισμού. Τρέχει για τις μεγάλες πλατφόρμες desktop και μερικές από τις κινητές πλατφόρμες. Έχει εκτεταμένη υποστήριξη της διεθνοποίησης, δηλαδή της μετατροπής του UI από τα αγγλικά σε οποιαδήποτε γλώσσα.. Μη-GUI χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων SQL, XML parsing και διαχείριση thread και network. Διανέμεται σύμφωνα με τους όρους της GNU Lesser General Public License (μεταξύ άλλων), η Qt είναι ελεύθερο λογισμικό, λογισμικό ανοικτού κώδικα λογισμικό. Όλες οι εκδόσεις υποστηρίζουν πολλούς μεταγλωττιστές, συμπεριλαμβανομένου του GCC C + + compiler, clang και mingw. H Qt αναπτύσσεται από ένα project ελεύθερου λογισμικού το Qt Project, και απασχολεί προγραμματιστές οι οποίοι είτε εργάζονται σε εταιρίες όπως η Nokia και η Digia είτε είναι εθελοντές. Πριν από την δημιουργία του Qt Project η ανάπτυξη της Qt γινότανε από το Qt Development Frameworks παράρτημα της Nokia, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία μετά την εξαγορά της νορβηγικής εταιρείας Trolltech από την Nokia. Η Trolltech ήτανε ο δημιουργός της Qt. Τον Φεβρουάριο του 2011 η Nokia ανακοίνωσε την απόφασή του να σταματήσει την ανάπτυξη των Symbian τεχνολογιών και να υιοθετήσει ως βάση μελλοντικών smartphones τους στην πλατφόρμα Microsoft αντί αυτού. Ένα μήνα αργότερα, η Nokia ανακοίνωσε την πώληση των εμπορικών αδειών και επαγγελματικών υπηρεσιών της Qt στην Digia, αν και η Nokia ήτανε η κύρια δύναμη ανάπτυξης πίσω από την Qt εκείνη την εποχή. Στις 9 Μαΐου, ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα του Qt Labs ότι η Qt 5 θα κυκλοφορήσει τον Αύγουστο του 2012. Στις 9 Αυγούστου 2012, η Digia απέκτησε την Qt από τη Nokia. Περίπου 125 προγραμματιστές Qt μεταφέρθηκαν από την Nokia στην Digia, με άμεσο στόχο να φέρουν την Qt στις Android, iOS και τα Windows 8 πλατφόρμες.

1992: Γνωρίστε το OpenSUSE (poiasmenh 21/3/2013, T03474)
[επεξεργασία]

1.1 Πώς ξεκίνησε το OpenSUSE

Η ιστορία του OpenSUSE αρχίζει στην Γερμανία το 1992, όταν τέσσερις άνθρωποι παθιασμένοι με το Linux(Roland Dyroff, Thomas Fehr, Burchard Steinbild, Hubert Mantel), ξεκινούν το SuSE Linux πρότζεκτ. Ιδρύουν μια εταιρία ανάπτυξης λογισμικού, την «Software und System Entwicklung (SuSE)». Το Μάιο του 1996, η πλέον ανεξάρτητη έκδοση 4.2 SUSE, συστήνει κάτι το πρωτοποριακό. Η εταιρία δίνει το «YaST (Yet another Setup Tool)», το οποίο γρήγορα γίνεται αγαπητό. Πρόκειται για ένα εύχρηστο, ελκυστικό γραφικό περιβάλλον, που προσφέρει τη δυνατότητα της διαμόρφωσης ενός εξατομικευμένου περιβάλλοντος εργασίας, γρήγορα και εύκολα. Το YaST εκτινάσσει την εταιρία μπροστά και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η τεχνολογική ανάπτυξη του SUSE και η αφοσίωση στον πελάτη το κάνουν να διαφέρει από τις άλλες εκδόσεις Linux. Η εταιρία ΙΒΜ γρήγορα το ξεχωρίζει και αυξάνει τη συνεργασία και την συμβατότητα της με το SUSE στις προηγμένες πλατφόρμες της. Χτισμένο πάνω στο ανοιχτό Linux Kernel, και με ευρεία διανομή μέσα από λογισμικά και εφαρμογές ανοικτού κώδικα, το SUSE γίνεται ένα από τα πρώτα που προβάλλουν την αξία του ανοικτού κώδικα στην εταιρία. Το 2004 η Novell αγοράζει το SUSE και επεκτείνει τις συνεισφορές στην κοινότητα χορηγώντας το OpenSUSE Project και το OpenSUSE Build Service. Κάνει μεγάλες συνεισφορές για το Linux kernel αλλά και για το Xen, KVM, OpenOffice.org, GNOME και το KDE. Σήμερα αποτελεί μια ανεξάρτητη επιχείρηση του The Attachmate Group. Το SUSE συνεχίζει να καινοτομεί και να εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, των συνεργατών και των πελατών της παγκόσμια με την καλύτερη διανομή Linux στην αγορά.
1.2 Το OpenSUSE σήμερα και τα χαρακτηριστικά του

Μετά την αγορά του SUSE Linux από την Novell τον Ιανουάριο του 2004 η εταιρία αποφασίζει να δώσει στην αγορά το SUSE Linux Profesional σαν ένα 100% πρότζεκτ ανοικτού κώδικα. Η αρχική έκδοση του SUSE Linux 10.0 είναι BETA, αλλά από της 5 Σεπτεμβρίου 2012 έχουμε την σταθερή έκδοση του openSUSE 12.2.
Η πορεία του SUSE έως σήμερα...
YaST Control Center
Το SUSE περιλαμβάνει μια εγκατάσταση και διαχείριση του προγράμματος που ονομάζεται YaST, το οποίο χειρίζεται το partitioning του σκληρού δίσκου, τη ρύθμιση του συστήματος, τη διαχείριση πακέτων RPM, την online ενημέρωση, τη διαμόρφωση δικτύου και firewall, τη διαχείριση χρηστών, και όλα αυτά μέσα σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον. Σε πιο πρόσφατες περιόδους, έχουν βγει και προστεθεί πολλές περισσότερες YaST ενότητες, μεταξύ των οποίων και μια με την υποστήριξη Bluetooth. Ελέγχουν επίσης όλες τις εφαρμογές λογισμικού. Το SaX2 κάποτε ενσωματώθηκε με το YaST για να αλλάζει τις ρυθμίσεις της οθόνης, όμως με το openSUSE 11.3, το SaX2 αφαιρέθηκε.
AutoYaST
Το AutoYaST είναι μέρος του YaST2 και χρησιμοποιείται για την αυτόματη εγκατάσταση. Η διαμόρφωση αποθηκεύεται σε ένα αρχείο XML και η εγκατάσταση γίνεται χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.
ZYpp package management
Η ZYpp (ή libzypp) είναι μια μηχανή Linux διαχείρισης λογισμικού, η οποία έχει ένα ισχυρά εξαρτημένο αναλυτή και ένα βολικό πακέτο διαχείρισης API.
Build Service
Το openSUSE Build Service παρέχει στους προγραμματιστές λογισμικού ένα εργαλείο για compile, release και τη δυνατότητα να δημοσιεύουν το λογισμικό τους σε πολλές διανομές, συμπεριλαμβανομένης της Mandriva, Ubuntu, Fedora και Debian. Συνήθως απλοποιεί τη διαδικασία συσκευασίας (packaging), και οι προγραμματιστές μπορούν ευκολότερα να πακετάρουν ένα ενιαίο πρόγραμμα για πολλές διανομές και πολλές εκδόσεις του openSUSE, διαθέτοντας περισσότερα πακέτα στους χρήστες ανεξάρτητα από το ποια έκδοση της διανομής χρησιμοποιούν. Εκδίδεται σύμφωνα με την GPL.

1992: Εμφανίζονται οι πρώτες διανομές GNU/Linux
[επεξεργασία]

O Torvalds ξεκίνησε την ανάπτυξη ενός μη-εμπορικού unix-οειδές λειτουργικού το 1991 επηρεασμένος από το ήδη υπάρχον και επίσης unix-οειδές λογισμικό MINIX. Αυτό που άρχισε να αναπτύσσει έγινε αργότερα γνωστό ως πυρήνας Linux. Στην αρχή τα δυο λειτουργικά αναπτυσσόταν παράλληλα ώσπου το Linux έφτασε σε σημείο στο οποίο δεν ήταν απαραίτητοι οι δεσμοί μεταξύ τους. Ύστερα από αυτό αποφάσισε να αλλάξει την άδεια χρήσης, που μέχρι τότε δεν επέτρεπε την αναδιανομή για εμπορικούς σκοπούς, κάνοντας διαθέσιμο το Linux υπό την άδεια GNU GPL. Με αυτόν τον τρόπο το GNU βρήκε ένα πυρήνα για να λειτουργήσει και το Linux βρήκε έτοιμη μια μεγάλη ποικιλία προγραμμάτων με αποτέλεσμα να πραγματοποιήσει τεράστια ανάπτυξη.

Στην πραγματικότητα "Linux" ονομάζεται μόνο ο πυρήνας του λειτουργικού και η ιδέα ήταν ότι ο καθένας μπορεί να "δημιουργήσει" ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο σε αυτόν. Έτσι διάφορες εταιρίες και εθελοντές άρχισαν να αναπτύσσουν διανομές, δηλαδή συλλογές προγραμμάτων που συνοδεύουν ένα πυρήνα Linux.

Η πρώτη διανομή που δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο του 1992 ήταν η MCC Interim η οποία μπορούσε να εγκατασταθεί σε ένα Η/Υ φέρνοντας τον πυρήνα του Linux στους χρήστες μαζί με την διεπαφή εργαλείων του GNU. Τον ίδιο χρόνο δημιουργήθηκε μια νέα δημοφιλής για εκείνο τον καιρό διανομή, με την ονομασία Softlanding Linux System (SLS) η οποία έγινε η αιτία για την ύπαρξη του Slackware η οποία παραμένει η παλαιότερη επιζώσα διανομή Linux. Στις 16 Αυγούστου του 1993 εμφανίστηκε μια από τις πιο σημαντικές διανομές του Linux με το όνομα Debian. To Debian δημιουργήθηκε από τον Ίαν Μέρντοκ ως ένα ανεξάρτητο έργο χωρίς να είναι παρακλάδι από μια προηγούμενη διανομή και εξελίχθηκε ως η μεγαλύτερη μη εμπορική διανομή του Linux.

Ένα χρόνο μετά μια ακόμα γιγάντια διανομή εμφανίστηκε με το όνομα Red Hat Linux η οποία όμως αργότερα συγχωνεύθηκε με την εταιρεία του Bob Young, ACC Corporation, δημιουργώντας την Red Hat Software.Εξαρχής η διανομή αυτή δημιουργήθηκε για εταιρικούς σκοπούς ενώ ήταν και είναι μία εμπορική "εφαρμογή" μιας διανομής Linux, χτισμένη πάνω στο ελεύθερο λογισμικό.

Μέσα από αυτές τις τρεις διανομές χαράχτηκε ο δρόμος για τις τεχνολογίες και τις μεθοδολογίες που θεωρούνται δεδομένες τώρα πια στην καθημερινή χρήση του Linux ενώ επίσης είχαν και μεγάλη επιρροή στις πολλές διανομές που ακολούθησαν.

1993: Wine, CrossOver, Cedega

[επεξεργασία]

Το Wine είναι πρόγραμμα Linux που επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία αριθμού προγραμμάτων Windows. Μπορείς να το εγκαταστήσεις από το add/remove apllications ή από το Synaptic ή άμα δώσεις την εντολή sudo apt-get install wine.

Όταν λέμε Wine μιλάμε για ένα από εκείνα τα αόριστα ακρωνύμια και σημαίνει «Wine Is Not an Emulator». Δηλαδή δεν μπορεί να ταυτιστεί πλήρως με προσομοιωτή αλλά ως προσομοιωτής, όχι ενός πλήρους συστήματος όπως το VirtualBox ή το VMware. Το Wine προσομοιώνει το Windows API, το περιβάλλον προγραμματισμού, ώστε να μπορείτε να τρέξετε προγράμματα Windows σε Linux. Τα προγράμματα θεωρούν πώς δουλεύουν πάνω σε Windows αλλά το Wine προσφέρει ένα στρώμα μετάφρασης ώστε να δουλεύουν πάνω σε Linux. Ακόμα όμως δεν τρέχουν όλα τα προγράμματα Windows σε linux με Wine. Στο Wine application Database μπορεί κανείς να ψάξει αν η εφαρμογή που τον ενδιαφέρει θα τρέξει ή όχι. Γενικά η διαδικασία είναι "διάφανη". Απλά κάνεις κλικ στο .exe αρχείο όπως και στα ms windows. Αν μια εφαρμογή έχει setup, τότε πρώτα τρέχεις το setup.exe και μετά θα εμφανιστεί στο start.

Αντίθετα από τις εικονικές μηχανές που αναφέρθηκαν και προσομοιώνουν ένα σύστημα υπολογιστή, αυτό τρέχει ως πρόγραμμα, ώστε να είναι ταχύτερο και καλύτερα ενσωματωμένο με το υπόλοιπο λογισμικό που χρησιμοποιείτε. Απ' την άλλη μεριά, η έλλειψη των Windows σημαίνει πως δεν θα τρέχουν όλα τα προγράμματα τόσο καλά όσο στα Windows. Στα θετικά, υπάρχουν πολλά προγράμματα που λειτουργούν όπως ο Internet Explorer, Office και πολλές ακόμα εφαρμογές και παιχνίδια. Κάθε εφαρμογή Windows ανοίγει στο δικό της παράθυρο, όπως θα έκανε και στα Windows και καθεμιά μπορεί να μετακινηθεί στην επιφάνεια εργασίας σαν να ήταν εφαρμογή Linux.

Επειδή οι εφαρμογές χρησιμοποιούν τις βιβλιοθήκες του Wine αντί αυτές των Windows, δεν υπάρχει μεγάλο τίμημα στην απόδοση. Σε μερικές περιπτώσεις αποδίδει και καλύτερα αφού δεν βαραίνει από ιούς και antivirus που τρέχουν στο παρασκήνιο, και οι εφαρμογές στην πραγματικότητα μπορούν να τρέχουν ταχύτερα στο Wine πάνω σε Linux παρά στα Windows.

.Ποια η διαφορά μεταξύ Wine, CrossOver και Cedega;'

To CrossOver XI (πρώην To CrossOver Office) είναι ένα προϊόν που κατασκευάζεται από την εταιρεία με την επωνυμία Η CodeWeavers που βασίζεται άμεσα στο Wine με μερικές μικρο ρυθμίσεις και αποκλειστικά add-ons. Σε αντίθεση με τις δεκαπενθήμερες εκδόσεις του Wine, οι εκδόσεις του CrossOver ελέγχονται αυστηρά για την συμβατότητα τους με εφαρμογές που υποστηρίζονται από την CodeWeavers προκειμένου να αποφευχθούν «παλινδρομήσεις». Η CodeWeavers απασχολεί ένα μεγάλο ποσοστό από τους προγραμματιστές του Wine. Όλες οι βελτιώσεις στο Wine βρίσκουν τελικά το δρόμο τους στο CrossOver.

Το Cedega (πρώην WineX) είναι ένα προϊόν της TransGaming. Η TransGaming βάσισε το προϊόν της στο Wine. Το 2002, όταν το Wine είχε μια διαφορετική άδεια, έκλεισαν τον «source code» τους, και επαναλανσάρισαν την εκδοχή τους ως εξειδικευμένη για τους gamers. Στα χρόνια που ακολούθησαν από τότε που το Cedega δημιουργήθηκε από το Wine, η ανάπτυξη του Wine και του Cedega συνέχισε ως επί το πλείστον ανεξάρτητα. Η TransGaming δίνει σήμερα πίσω πολύ μικρό κώδικα σε Wine. Το Cedega δεν είναι « Wine με περισσότερη υποστήριξη παιχνιδιών» - γιατί το Wine είχε χρόνια ανάπτυξης από τότε που φτιάχτηκε το Cedega, και πολλά παιχνίδια στην πραγματικότητα λειτουργούν καλύτερα με Wine παρά με Cedega. Σήμερα, το Wine υποστηρίζει πιο εξελιγμένη μορφή Direct3D από το Cedega, αλλά το Cedega έχει ακόμα πιο προηγμένη υποστήριξη προστασίας κατά της αντιγραφής λόγω άδειας της TransGaming για (closed source) κώδικα από μια χούφτα εταιρείες προστασίας κατά της αντιγραφής. Σε αντίθεση με το CrossOver, οι περισσότερες βελτιώσεις του Wine δεν περιέρχονται στο Cedega λόγω των διαφορών άδειας μεταξύ Cedega και Wine.

Το Debian ανακοινώθηκε για πρώτη φορά στις 16 Αυγούστου 1993 από τον Ian Murdock,όταν η κακή συντήρηση και η επικράτηση σφαλμάτων(bugs) στην προηγούμενη έκδοση Softlanding Linux System (SLS)'έδωσαν στον Murdock κίνητρα για να ξεκινήσει μια νέα διανομή.

Το Debian Project κυκλοφόρησε τη πρώτη 0.9x εκδοσή το 1994 και το 1995 υπό την αιγίδα του GNU Project του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού.Οι πρώτες θύρες σε αρχιτεκτονικές όχι του τύπου i386 ξεκίνησαν το 1995 και η πρώτη έκδοση 1.x του Debian κυκλοφόρησε το 1996.

Το ίδιο έτος ο Bruce Perens αντικατέστησε τον Ian Murdock ως επικεφαλής του σχεδίου και αποφάσισε να δημιουργήσει ένα κοινωνικό συμβόλαιο για το Debian:το Debian Social Contract και το Debian Free Software Guidelines,το οποίο καθόριζε τις θεμελιώδεις δεσμεύσεις για την ανάπτυξη της διανομής. Αύξησε τους προγραμματιστές από 20 σε 400 και διέσπασε το «βασικό σύστημα», τα πακέτα του πυρήνα του Debian, τα οποία είχαν διατηρηθεί μόνο από τον Murdock, και τα διένειμε σε πολλούς συντηρητές. Οδήγησε την μετατροπή του έργου από a.out σε ELF.Με νέους ηγέτες βγήκαν δύο εκδόσεις 2.x,που η καθεμία περιλαμβάνει περισσότερες θύρες και πακέτα.Το Advanced Packaging Tool αναπτύχθηκε αυτήν την περίοδο όπως επίσης και η πρώτη θύρα για πυρήνα όχι τύπου Linux και έτσι ξεκίνησε το Debian GNU/Hurd. Το 1999 ξεκίνησαν οι πρώτες διανομές Linux που βασίζονται στο Debian, δηλαδή Libranet, Corel Linux και to Storm Linux της Stormix ,το 2000 βγήκε η έκδοση 2,2 και το 2002 κυκλοφόρησε η έκδοση 3.0 (woody).

Τον Ιούνιο του 2005 βγήκε η έκδοση 3.1 εμπλουτισμένη με 73% επιπλέον λογισμικό από αυτό που διέθετε η προηγούμενη έκδοση και 9000 νέα πακέτα, πολλές καινοτομίες όπως έναν αρθρωτό σχεδιασμό εγκατάστασης και προηγμένες εγκαταστάσεις όπως RAID, LVM XFS και υποστήριξη.

Το Debian 4.0 (etch) κυκλοφόρησε το 2007 με περίπου 18.200 δυαδικά πακέτα να διατηρούνται πάνω από 1.030 προγραμματιστές του Debian και το Debian 5.0 (lenny) κυκλοφόρησε το 2009 και περιλάμβανε πάνω από 25.000 πακέτα λογισμικού και υποστήριξη προστέθηκε για την πλατφόρμα Orion της Marvell και για netbooks όπως το Asus Eee PC. 2010, το Debian απέκτησε επίσημα την υπηρεσία backports και το 2011 κυκλοφόρησε το Debian 6.0 (squeeze) με το Debian GNU / kFreeBSD σε αυτήν έκδοση ως μια προ επισκόπηση της τεχνολογίας.

1993: Δημιουργία ανοιχτού κώδικα γλώσσας προγραμματισμού "R"
[επεξεργασία]

Η R είναι μία ανοιχτού κώδικα γλώσσα προγραμματισμού και περιβάλλοντος λογισμικού, η οποία χρησιμοποιείται για στατιστικούς υπολογισμούς και γραφικά. Μεταγλωττίζει και λειτουργεί σε UNIX , Windows και MacOS. Η γλώσσα R χρησιμοποιείται από τους στατιστικολόγους παγκοσμίως για την ανάπτυξη λογισμικών και τη στατιστική ανάλυση δεδομένων.

Η λειτουργία της R είναι βασισμένη πάνω σε μια άλλη γλώσσα προγραμματισμού, την S (Scheme). Η R είναι δημιουργία των Ross Ihaka και Robert Gentleman με έδρα το Πανεπιστήμιο του Όκλαντ της Νέας Ζηλανδίας. Πλέον αναπτύσσεται από την κεντρική ομάδα ανάπτυξης της R, στην οποία είναι μέλος και ο John Chambers (δημιουργός της S). Ονομάζεται R λόγω του αρχικού γράμματος των ονομάτων των δημιουργών της.

Η γλώσσα R αποτελεί μέρος του GNU project. Το περιβάλλον λογισμικού της είναι ανοιχτού κώδικα και είναι γραμμένο σε γλώσσες προγραμματισμού C και Fortran και διατίθεται δωρεάν από τη GPU(General Public License) καθώς και προ-μεταγλωττισμένες εκδόσεις της παρέχονται για μια ποικιλία λειτουργικών συστημάτων. Η R χρησιμοποιεί περιβάλλον γραμμής εντολών, αν και πολλά γραφικά περιβάλλοντα είναι διαθέσιμα για χρήση με τη γλώσσα αυτή. Επίσης, παρέχει μια μεγάλη ποικιλία στατιστικών και γραφικών μελετών, μαζί με γραμμικά και μη γραμμικά μοντέλα, ταξινομήσεις, ομαδοποιήσεις και άλλα. Οι βασικές λειτουργίες της γλώσσας αυτής είναι γραμμένες στην ίδια την R, κάτι που καθιστά εύκολο για το χρήστη να ακολουθεί τις αλγοριθμικές επιλογές που πραγματοποιούνται. Ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της είναι τα στατικά της γραφικά, τα οποία μπορούν να παράγουν υψηλής ποιότητας διαγράμματα, συμπεριλαμβανομένων και των μαθηματικών συμβόλων. Αξιοσημείωτο είναι επίσης, πως οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να προγραμματίσουν σε C ή Java, ώστε να εκμεταλλευτούν με άνεση τα προϊόντα της γλώσσας R.

Η κοινότητα της R το 2004 διοργάνωσε ένα event με σκοπό να συγκεντρωθούν χρήστες της γλώσσας R από διάφορους τομείς ανά τον κόσμο και να προσφέρει την ευκαιρία για συζήτηση και ανταλλαγή ιδεών. Η συνάντηση αυτή διεξήχθη για πρώτη φορά το Μάιο του 2004, στη Βιέννη (Αυστρία), διήρκεσε τρεις μέρες και πήρε το όνομα "useR!". Από τότε έχουν πραγματοποιηθεί άλλες 7 συναντήσεις.

Η R πλέον υποστηρίζεται ευρέως από σημαντικά συστήματα λογισμικού, όπως για παράδειγμα JMP, MATLAB, Spotfire και άλλα.

1994: Αρχίζει η ανάπτυξη της MySQL

[επεξεργασία]

Το 1994 ο Michael Widenius και ο David Axmark αρχίζουν την ανάπτυξη της MySQL,η πρώτη πλήρης λειτουργική έκδοση θα κυκλοφορήσει μετά από ένα χρόνο το 1995 όπου και θα ιδρυθεί η MySQL AB μαζί με τον Allan Larsson στην Σουηδία.

Η MySQL πλέον ανήκει στην Oracle και είναι το πιο διαδεδομένο ανοιχτού λογισμικού σύστημα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων(RDBMS) όπου ο πηγαίος της κώδικας είναι κάτω από τους όρους της γενική άδεια δημόσιας χρήσης αλλά και κάτω από ιδιοταγής συμφωνίες.Είναι μια πολύ δημοφιλής επιλογή για βάσεις δεδομένων σε διαδικτυακές εφαρμογές και βασικό συστατικό του LAMP(Linux‐Apache‐Mysql‐Php/Perl/Python),μιας ευρείας διαδεδομένης στοίβας διαδικτυακών εφαρμογών.Ο MySQL διακομιστής ελέγχει την πρόσβαση στα δεδομένα,για να μπορούν να δουλεύουν πολλοί χρήστες ταυτόχρονα,για να παρέχει γρήγορη πρόσβαση και να διασφαλίζει ότι μόνο πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση. Συνεπώς η MySQL είναι ένας πολυνηματικός διακομιστής πολλαπλών χρηστών. Χρησιμοποιεί την SQL( Structured Query Language ) την τυπική γλώσσα ερωτημάτων για βάσεις δεδομένων. Χρησιμοποιείται σε πολύ δημοφιλείς ιστοσελίδες στον παγκόσμιο ιστό, μερικές από αυτές είναι Flickr[15],YouTube[16], Wikipedia[17], Google[18], Facebook[19],Twitter[20].Εφαρμογές που χρησιμοποιούν την βάση δεδομένων της MySQL είναι:TYPO3, Joomla,WordPress, phpBB, MyBB, Drupal. Η εφαρμογή διατίθεται, εκτός από την έκδοση ανοικτού κώδικα και σε εμπορικές εκδόσεις για επαγγελματική χρήση οι οποίες προσφέρουν επιπλέον λειτουργίες.

Πως άρχισε η ανάπτυξη της MySQL

Όλα ξεκίνησαν από την Σουηδική εταιρία TCX DataKonsult AB me ιδρυτή τον Michael Widenius όπου είχε ένα αναπτύξει εργαλείο διαχείρισης βάσεων δεδομένων το UNIREG.Το 1994 η TcX αναπτύσσει διαδικτυακές εφαρμογές χρησιμοποιώντας το UNIREG αλλά παρουσιάζονται προβλήματα υπερθέρμανσης στην δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων.Λόγω του προβλήματος αρχίζει να κοιτάει άλλα εργαλεία διαχείρισης δεδομένων όπως την SQL και την mSQL. Εστιάζει στην mSQL όπου τότε έδινε τον πηγαίο κώδικα κάτω από άδειες βάσεων δεδομένων δηλαδή σχεδόν ανοικτού κώδικα.Γίνεται πρόταση από τον Μichael Widenius στον ιδρυτή της mSQL,David Hughes,να συνδέσουν την mSQL με τον χειριστή UNIREG's B+ ISAM για να προσφέρει ευρετηρίαση στην mSQL.Ο David Hughes όμως ήταν έτοιμος να κυκλοφορήσει την mSQL 2 με δική του ευρετηρίαση.

Έτσι η TcX αρχίζει να αναπτύσσει μια διεπαφή προγραμματισμού εφαρμογών(API) πάνω στο UNIREG το οποίο αρχικά ήταν πρακτικά πανομοιότυπο με το mSQL API.Λόγω του αυξανόμενου αριθμού τρίτων εφαρμογών πάνω στο mSQL και το γεγονός ότι κάποιος χρήστης της mSQL μπορούσε να μεταφερθεί στην πιο πλούσια από πλευράς δυνατοτήτων βάση δεδομένων της TcX με ασήμαντες αλλαγές στον υπάρχοντα κώδικα την έκανε να ανέβει θέση στον ανταγωνισμό.

Τον Μάιο του 1995 η TcX είχε μια βάση δεδομένων,την MySQL 3.11 η οποία μπορούσε να εξυπηρετήσει τις απαιτήσεις της εταιρίας.Τότε ο David Axmark άρχισε να πιέζει την TcX να την κυκλοφορήσει στο διαδίκτυο τον διακομιστή ακολουθώντας ένα πρωτοποριακό επιχειρηματικό σχέδιο, σχεδιασμένο από τον L. Peter Deutsch το οποίο επέτρεπε στους μηχανικούς λογισμικού της εταιρίας να να δουλεύουν σε δικά τους θέματα και να τα κυκλοφορούν ως ανοιχτό λογισμικό.Η υποστήριξη για το εμπορικό λογισμικό επέφερε κέρδη.Το αποτέλεσμα ήταν να είναι πιο ευέλικτο όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία καθιστώντας την MySQL πιο "ελεύθερη" απ' ότι τη mSQL.Τελικά ο Michael Widenius θα κυκλοφορήσει την MySQL κάτω από την γενική άδεια δημόσιας χρήσης.

H ονομασία δεν είναι ξεκάθαρη από που προήλθε σύμφωνα με τον Michael Widenius,η μια εκδοχή είναι ότι προέρχεται από το όνομα της κόρης του My και η άλλη εκδοχή ότι στην εταιρία που είχε ο Michael Widenius την TcX,πριν εξελιχθεί στην MySQL AB,πολλές βιβλιοθήκες και εργαλεία είχαν το πρόθεμα 'My'.

1995: Γλώσσα Προγραμματισμού PHP

[επεξεργασία]

Από το πρώτο της κιόλας ξεκίνημα, η PHP [1] σχεδιάσθηκε για ανάπτυξη ανεξάρτητη περιβάλλοντος. Καθώς έχει τη δυνατότητα να εκτελείται (τρέχει) σε πολλούς διαφορετικούς web servers [2] και σε πολλά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα, είναι ένα εργαλείο εύκολο στην εκμάθηση και πολύ ευέλικτο στην ανάπτυξη. Δημιουργήθηκε από μια σειρά από σενάρια (scripts) της Perl [3] (ή της διεπαφής CGI – Common Gateway Interface) που γράφτηκαν από τον Rasmus Lerdorf [4] το 1995. Η PHP αποτελείτο αρχικά από δύο ανεξάρτητα εργαλεία (tools). Το Personal Home Page Tools γράφτηκε απλά και μόνο για να καταγράφει τον αριθμό των επισκέψεων σ' ένα site.

Για να αυξηθεί η απόδοση και για να υπάρχει μεγαλύτερη σταθερότητα, αυτά τα scripts ξαναγράφτηκαν σύντομα σε C [5]. Η λειτουργικότητά τους σύντομα τράβηξε το ενδιαφέρον και άλλων προγραμματιστών (developers) που χρησιμοποιούσαν τον ίδιο web server. Ο Rasums επέτρεψε σ’ αυτούς τους προγραμματιστές να έχουν πρόσβαση στα δικά του scripts, το οποίο αποδείχθηκε τόσο δημοφιλές ώστε σύντομα άρχισε να λαμβάνει αιτήματα για επιπλέον χαρακτηριστικά (δυνατότητες).

Ο Rasmus ενδιαφερόταν επίσης για τη χρήση των βάσεων δεδομένων όπου ήταν αυτό δυνατό και είχε αναπτύξει μια ακόμη σειρά από scripts της Perl με το όνομα Form Interpreter (FI). Αυτά τα scripts επεξεργάζονταν τις αιτήσεις προς τις βάσεις δεδομένων και δρομολογούσαν τις πληροφορίες πίσω σε μια ιστοσελίδα, ώστε να δημιουργούνται αλληλεπιδραστικές (interactive) και δυναμικές (dynamic) φόρμες.

Σύντομα, η PHP και το FI συγχωνεύθηκαν σ’ ένα μόνο εργαλείο, το οποίο ονομάσθηκε PHP/FI v2 και αποτέλεσε τον προπομπό της PHP με τη μορφή που την γνωρίζουμε σήμερα. Το 1997, καθώς συνεχιζόταν ανάπτυξη του PHP/FI, έγινε φανερό ότι το όλο σχέδιο γινόταν μεγαλύτερο απ’ όσο μπορούσε να χειρισθεί ένας μόνο άνθρωπος και η ανάπτυξη της PHP δόθηκε σε μια ομάδα από προγραμματιστές.

Δύο τα μέλη αυτής της ομάδας, ο Zeev Suraski [6] και ο Andi Gutmans [7] ανέλαβαν την ευθύνη να ξαναγράψουν από την αρχή τον κώδικα του πυρήνα (core) της PHP, που έμεινε γνωστό ως η μηχανή (engine) του Zend [8], ένα όνομα που προήλθε από τα ονόματα και των δύο συγγραφέων. Αυτή η μηχανή καθόρισε την αρχιτεκτονική και τη λειτουργικότητα για όλες τις μελλοντικές εκδόσεις (versions) της PHP.

Στην πορεία άλλαξε και το ακρωνύμιο της PHP και σήμαινε πλέον Hypertext Preprocessor. Η ισχύς και η ευελιξία που προσέφερε η PHP 3 τράβηξε το ενδιαφέρον των επαγγελματιών του web και η PHP ανέλαβε κυρίαρχο ρόλο. Εξαιτίας αυτής της τεράστιας αύξησης της δημοτικότητας, η μηχανή Zend ξαναγράφτηκε άλλη μια φορά και αποτελεί τη βάση της τρέχουσας έκδοσης της PHP, που είναι η έκδοση 4.

Κλείνοντας η PHP σημαίνει «PHP: Hypertext Preprocessor» (προ επεξεργαστής υπερκειμένου PHP), όπου τα αρχικά PHP αποτελούν συντομογραφία της φράσης «Personal Homepage Tools» (εργαλεία προσωπικής αρχικής σελίδας). Πρόκειται για μια γλώσσα δέσμης ενεργειών για διαδικτυακές εφαρμογές με σύνδεση στη διευρυμένη βάση δεδομένων MySQL. Η PHP είναι ελεύθερη (ανοιχτός κώδικας) και αναπτύσσεται διαρκώς από χρήστες και εταιρίες ανάπτυξης σε ολόκληρο τον κόσμο. Επειδή η PHP είναι μια πολύ εύκολη γλώσσα δέσμης ενεργειών, είναι ιδιαίτερα δημοφιλής και μάλιστα χρησιμοποιείται και σε πολλές ιδιωτικές ιστοσελίδες.

http://dide.flo.sch.gr/Plinet/Tutorials/Tutorials-PHP-DreamweaverMX.html

http://www.mediamarkt.gr/mp/article/PHP,1001505.html

1995: Secure Telnet STEL
[επεξεργασία]

To stel μια ασφαλή εφαρμογή του telnet για συστήματα Unix που σχεδιάστηκε από την ιταλική CERT (Computer Emergency Responce Team) ώστε να κάνει αναποτελεσματικές τις υποκλοπές σε απομακρυσμένα τερματικά. Άρχισε να αναπτύσσεται στο πανεπιστήμιο του Μιλάνου καθώς οι υποκλοπές ήταν ένα σοβαρό πρόβλημα και οι freeware λύσεις που υπήρχαν τότε δεν ήταν ικανές ώστε να λύσουν το πρόβλημα Είναι ένα απλό πακέτο και προορίζεται να λειτουργείς σαν “αναπληρωτής ασφαλείας “ για τον telnetd , rlogind , rcmd , rshd .

Το stel δίνει ασφάλεια μεταξύ πελάτη – εξυπηρετητής και τα δεδομένα που στέλνονται μεταξύ τους είναι κρυπτογραφημένα .Για εναλλαγή κλειδιών χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο Diffie–Hellman. Το Diffie–Hellman_key_exchange Diffie Hellman είναι ευάλωτο σε επιθέσεις “Man In The Middle” για τον λόγο αυτό το σύστημα έχει ενισχυθεί με το Interlock πρωτόκολλο με σκοπό να κάνει τέτοιες επιθέσεις ακατόρθωτες.

Επιπλέον χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους αυθεντικοποίησης του πελάτη οι οποίες είναι : SecurID, [ http://en.wikipedia.org/wiki/S/KEY S/Key] και τα συνηθισμένα συνθηματικά Unix. Παρόλο που το SecurID είναι αρκετά ασφαλής δεν είναι αρκετά διαδεδομένο από το Internet . Το S/key βοηθάει στο να γίνουν αποκρούσεις σε επιθέσεις λεξικού ενώ το συνηθισμένα συνθηματικά χρησιμοποιούνται για να έχουμε ασφάλεια στο συνθηματικό που μεταδίδεται στην επικοινωνία πελάτη–εξυπηρετητή.

Μόλις ολοκληρωθεί η εναλλαγή Diffie Hellman καθώς και η αυθεντικοποίηση του πελάτη , η κίνηση κρυπτογραφείται µε τον καθορισμένο αλγόριθμο κρυπτογράφησης και το κλειδί συνόδου. Ο προκαθορισμένος αλγόριθμος είναι ο DES, αλλά υπάρχει επίσης η δυνατότητα χρήσης 3DES ή IDEA

1996: K Desktop Environment

[επεξεργασία]

Το ελεύθερο λογισμικό όπως ορίζεται από το Ίδρυμα Ελευθέρου Λογισμικού (Free Software Foundation), είναι λογισμικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αντιγραφεί, μελετηθεί, τροποποιηθεί και αναδιανεμηθεί χωρίς περιορισμό. Η ελευθερία από τέτοιους περιορισμούς είναι βασικό στοιχείο στην ιδέα του "ελεύθερου λογισμικού".

Στα πρώτα χρόνια της βιομηχανίας των υπολογιστών το μεγαλύτερο κέρδος των εταιριών προερχόταν από την πώληση και υποστήριξη υλικού Hardware . Για κάθε υπολογιστή ξεχωριστά αναπτυσσόταν ένα ειδικό λειτουργικό σύστημα το οποίο διανεμόταν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην εξέλιξη του ελεύθερου λογισμικού είναι η δημιουργία του KDE από τον Matthias Ettrich το 1996, έναν φοιτητή του πανεπιστημίου Τύμπινγκεν, ο οποίος είχε την άποψη πως μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία εφαρμογή με συνέπεια στην αίσθηση και τη λειτουργικότητα. Έτσι πρότεινε τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα ήταν εύχρηστο για οποιοδήποτε χρήστη.

Το KDE είναι ένα ελεύθερο γραφικό περιβάλλον εργασίας το οποίο μπορεί να εκτελεστεί στα περισσότερα συστήματα Unix και Unix-συμβατά. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσής του στα Microsoft Windows με τη χρήση του KDElibs/win32 Project.Μια επιφάνεια εργασίας KDE συνδυάζει την ευκολία χρήσης, τις σύγχρονες λειτουργίες και τα εξαιρετικά σχεδιασμένα γραφικά με την τεχνολογική υπεροχή του λειτουργικού συστήματος Unix.

Το KDE αποτελεί μία απόλυτα ελεύθερη και ανοιχτή πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου και του πηγαίου κώδικα για όποιον θέλει να τον τροποποιήσει. Για τους απλούς χρήστες παρέχει περιηγητή διαδικτύου, τον Konqueror, πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόγραμμα δημιουργίας κειμένου, τον KOffice. Για τους χρήστες οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές, παρέχει το KDevelop, το οποίο είναι μία πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων.

Η τελευταία έκδοση του KDE είναι το KDE SC 4.9 και ανακοινώθηκε την 1η Αυγούστου του 2012.Η επιφάνεια εργασίας του είναι άκρως εντυπωσιακή, και προσφέρει ότι καλύτερο υπάρχει σε έναν χρήστη Linux. Όπως και στις περισσότερες άλλες διανομές Linux, μπορείτε να εγκαταστήσετε μία ή περισσότερες από τις διαθέσιμες επιφάνειες εργασίας και να τις εναλλάσσεται μεταξύ τους με την καταγραφή τους από ένα desktop, και υπάρχει η δυνατότητα να συνδεθείτε ξανά μετά την επιλογή της επιθυμητής επιφάνειας εργασίας από το μενού επιλογών.

Το KDE όντας ένα από τα καλύτερα περιβάλλοντα εργασίας , έχει κερδίσει αρκετά βραβεία όπως:

2009 Free Software Project of the Year
2008 Linux Journal's Reader's Choice Award
2006 Free Software Project of the Year award
1996: O Αpache κυριαρχεί το διαδίκτυο
[επεξεργασία]

Ο Apache HTTP εξυπηρετητής ή αλλιώς Apache είναι ένας εξυπηρετητής του παγκόσμιου ιστού (World Wide Web [9] ) και είναι ένας από τους πιο δημοφιλής αφού χρησιμοποιείται σε περισσότερους από τους μισούς διακομιστές Ιστού στο Διαδίκτυο.
Το όνομα του προέρχεται από μια Αμερικάνικη-Ινδιάνικη φυλή(Απάτσι) γνωστή για την δεξιοτεχνία και την αντοχή τους σε καιρούς εχθροπραξιών και πολέμους.
Αναπτύχθηκε και συντηρείται από μια ανοιχτή κοινότητα εθελοντών με την υποστήριξη της [10] που ήθελαν να υλοποιήσουν έναν εξυπηρετητή με εύρωστο κώδικα που να μπορεί να χρησιμοποιείται,να αναπτύσσεται,να προγραμματίζεται και να βελτιώνεται κάθε φορά από χρήστες σε όλο τον κόσμο.Θετικό στοιχείο είναι ότι η κοινότητα χρηστών Apache παρέχει απαντήσεις σε όλες σας τις ερωτήσεις.
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία,ο Apache κυριαρχεί στην αγορά του Διαδικτύου από τον Απρίλιο του 1996.
Πιο πριν την πρώτη θέση κρατούσε από τον Αύγουστο του 1995 ως και το Μάρτιο του 1996,ο εξυπηρετητής NCSA που ήταν κι αυτός λογισμικό ανοικτού κώδικα.
Τον Μάρτιο όμως του 2006 παρουσίασε μια σταθερή πτώση του μεριδίου αγοράς του καθώς εμφανίστηκαν οι υπηρεσίες πληροφοριών της Microsoft στο Διαδίκτυο και της πλατφόρμας NET [11].
Τον Απρίλιο του 2007 ο Apache εξυπηρέτησε το 58,86% όλων των ιστοχώρων του Διαδικτύου.Επίσης έχει δείξει ότι είναι ουσιαστικά ταχύτερο, πιο σταθερό και με πιο ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά από πολλούς άλλους διακομιστές ιστού και υποστηρίζει ιστοτόπους που δέχονται εκατομμύρια επισκέπτες κάθε μέρα.
Η εμπορική υποστήριξη παρέχεται σήμερα από το 1/3 των εταιριών.
Από τα στατιστικά στοιχεία της e-Soft για το ποσοστό χρήσης ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα προκύπτει ότι ο Apache είναι και εδώ ο κυρίαρχος εξυπηρετητής δικτύου.
Η διαφορά από τον πιο κοντινό ανταγωνιστή δεν είναι βέβαια και τόσο υψηλή.Αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα χρησιμοποιούν ΕΛ/ΛΑΚ κυρίως σε εφαρμογές υποδομής διαδικτύου αλλά και σε εργαστήρια υπολογιστών,όπως το ΤΕΙ Αθηνών και το ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.

[21] [22] [23] [24] [25]

Ο Apache HTTP εξυπηρετητής είναι ένας πασίγνωστος διακομιστής διαδικτύου ,ο οποίος έπαιξε βασικό ρόλο στην αρχική ανάπτυξη του παγκόσμιου ιστού.

Η χρησιμότητα του, έγκειται στο να επικοινωνεί με το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μέσω πρωτοκόλλου HTTP, όταν αυτός επισκέπτεται μια σελίδα από το πρόγραμμα περιήγησης του. Σαν αποτέλεσμα, δημιουργούνται ιστοσελίδες, οι οποίες αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησης και τελικά στην οθόνη του υπολογιστή σε μορφή κώδικα HTML . Ο Apache HTTP εξυπηρετητής αναπτύσσεται και συντηρείται από μια ανοιχτή κοινότητα προγραμματιστών, με την υποστήριξη της Apache Group. Εκδίδεται με την άδεια Apache License και χαρακτηρίζεται ως ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα.

Ο Apache HTTP εξυπηρετητής αποτελεί σημαντικό μέρος ενός κινήματος που είναι γνωστό ως το κίνημα ανοικτού κώδικα. Η φιλοσοφία πίσω από αυτό το κίνημα είναι ότι το λογισμικό έχει γίνει τόσο περίπλοκο που καμία εταιρεία δεν μπορεί να έχει πλήρη γνώση και έλεγχο όλων των προβλημάτων και των λαθών που μπορεί να εμφανιστούν . Έτσι ο µόνος τρόπος που μπορούν να διαχειρίζονται αυτά τα προβλήματα είναι µέσω της διάθεσης τους σε μια μεγάλη κοινότητα εθελοντών προγραμματιστών που βρίσκονται ανά τον κόσμο, οι οποίοι έχοντας την άδεια χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για να επικοινωνούν µ μεταξύ τους, να προγραμματίζουν, να αναπτύσσουν το διακομιστή και να αναζητούν και να διορθώνουν τα προβλήματα. Με αυτόν τον τρόπο υπάρχει γρήγορη διάδοση διορθώσεων και βελτιώσεων του διακομιστή. Επιπλέον, εκατοντάδες χρήστες έχουν συνεισφέρει ιδέες και κώδικα για να βελτιώσουν τον διακομιστή. Η πρώτη έκδοση του δημιουργήθηκε από τον Robert McCool, ο οποίος ασχολούνταν εντατικά με τον διακομιστή διαδικτύου του κέντρου National Center for Applications, γνωστού και ως NCSA HTTPd . Όταν ο Robert McCool έφυγε από το NCSA HTTPd η ανάπτυξή του σταμάτησε, άφησε όμως μια σειρά από τροποποιήσεις να κυκλοφορούν στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Αυτές οι τροποποιήσεις είχαν παραχθεί από μια σειρά προγραμματιστών, που τελικά συνεισέφεραν στην δημιουργία του αρχικού Apache Group.

O Apache HTTP εξυπηρετητής ήταν ο πρώτος διακομιστής διαδικτύου που στάθηκε επάξια έναντι του διακομιστή διαδικτύου της Netscape Communications Corporation και έχει έκτοτε εξελιχθεί σε άξιο ανταγωνιστή άλλων γνωστών διακομιστών, ως προς τη λειτουργικότητα και την απόδοση.

Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη σε μια ευρεία γκάμα λειτουργικών συστημάτων, όπως τα Unix, GNU , FreeBSD , Linux, Solaris , Novell NetWare,Mac OS X, Microsoft Windows , OS/2, TPF και eComStation. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του είναι ότι υποστηρίζει αρκετές διάσημες εφαρμογές και γλώσσες προγραμματισμού. Ο Apache HTTP εξυπηρετητής παρέχει μια πλήρη σειρά χαρακτηριστικών γνωρισμάτων των εξυπηρετητών, συμπεριλαμβανομένου του CGI, SSL και των εικονικών περιοχών. Υποστηρίζει επίσης plug in ενότητες και είναι αξιόπιστο, ελεύθερο και σχετικά εύκολο να διαμορφωθεί.

Από τον Απρίλιο του 2009, ο Apache HTTP εξυπηρετητής είναι ο πιο διάσημος διακομιστής πρωτοκόλλου στο διαδίκτυο. Πριν την πρώτη θέση κρατούσε, από τον Αύγουστο του 1995 ως και το Μάρτιο του 1996, ο εξυπηρετητής NCSA που ήταν κι αυτός λογισμικό ανοικτού κώδικα. Σήμερα ο Apache HTTP εξυπηρετητής θεωρείται από τους πιο σταθερούς διακομιστές δικτύου που κυκλοφορούν καθώς αρκετοί εμπορικοί διακομιστές διαδικτύου, όπως ο HTTP εξυπηρετητής της IBM , χρησιμοποιούν τον πυρήνα του Apache .

Ο Apache Web Server είναι αυτό ακριβώς που δηλώνει το όνομά του. Πρόκειται δηλαδή για έναν εξυπηρετητή (server) του παγκόσμιου Ιστού (Web). Ο Apache εγκαθίσταται σε έναν υπολογιστή ο οποίος μπορεί να χρησιμοποιεί διάφορα λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Unix, Microsoft Windows, GNU, FreeBSD, Solaris, Novell NetWare, Mac OS X, OS/2, TPF. Ο ρόλος του Apache είναι να αναμένει αιτήσεις από διάφορα προγράμματα – χρήστες (clients) όπως είναι ένας ο φυλλομετρητής (browser) ενός χρήστη και στη συνέχεια να εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις “σερβίροντας” τις σελίδες που ζητούν είτε απευθείας μέσω μιας ηλεκτρονικής διεύθυνσης (URL), είτε μέσω ενός συνδέσμου (link). Ο τρόπος με τον οποίο ο Apache εξυπηρετεί αυτές τις αιτήσεις, είναι σύμφωνος με τα πρότυπα που ορίζει το πρωτόκολλο ΗΤΤP. H πρώτη εκδοχή του Apache web server δημιουργήθηκε από τον Robert McCool[26], ο οποίος συμμετείχε σε μεγάλο βαθμό με το National Center for Supercomputing Applications web server,γνωστό σαν NCSA HTTPd[27].Όταν ο ΜcCool έφυγε από την NCSA στα μέσα του του 1994 η ανάπτυξη του httpd έφτασε σε αδιέξοδο,αφήνοντας ένα πλήθος από patches για βελτιώσεις να κυκλοφορούν μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων.Αυτά τα patches παρέχονταν από ένα πλήθος προγραμματιστών εκτός από τον McCool: Brian Behlendorf[28], Roy Fielding[29], Rob Hartill[30], David Robinson, Cliff Skolnick, Randy Terbush[31], Robert S. Thau, Andrew Wilson, Eric Hagberg, Frank Peters and Nicolas Pioch,και βοήθησαν να φτιαχτεί το πρωτότυπο “Apache group”.Υπάρχουν δύο εκδοχές σχετικά με την προέλευση του ονόματος του. Η πρώτη εντοπίζεται στα πρώτα χρόνια της δημιουργίας του, τότε που ως NCSA HTTPd έπρεπε να αναπτύσσονται συνεχώς διορθώσεις (patches) για να ενσωματωθούν στον αρχικό του κώδικα με αποτέλεσμα να του δοθεί το όνομα a patchy server. Η δεύτερη εκδοχή σύμφωνα με το ίδρυμα Apache, αναφέρει ότι το όνομα αυτό δόθηκε προς τιμήν των ιθαγενών Ινδιάνων της Αμερικής και συμβολίζει το μαχητικό πνεύμα και την αντοχή. Ο Apache HTTP αναπτύσσεται από την “Κοινότητα Ανοιχτού Λογισμικού” και η εποπτεία, υποστήριξη, και διάθεση του προγράμματος γίνεται από το Apache Software Foundation[32]. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτού κώδικα (open source), κάτι που σημαίνει ότι σύμφωνα με την άδεια χρήσης του (license), διατίθεται δωρεάν και μπορούν να γίνουν ελεύθερα από το χρήστη προσθήκες και τροποποιήσεις στον κώδικα του.Ο Apache είναι ο πιο δημοφιλής Web Server από το 1996 έως τις μέρες μας. Περισσότερο από το 50% των ιστοχώρων του παγκόσμιου ιστού, χρησιμοποιεί τον Apache ως εξυπηρετητή.

1996: VideoLAN Client (VLC)
[επεξεργασία]

Το VLC είναι ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων και multimedia framework που αναπτύσσεται και συντηρείται από το εγχείρημα VideoLAN (VideoLAN project). Είναι ένα φορητό πρόγραμμα αναπαραγωγής πολυμέσων, κωδικοποιητής, και streamer υποστηρίζοντας πολλά codec ήχου και βίντεο καθώς και DVDs, VCDs, και διάφορα πρωτόκολλα streaming. Είναι ικανό να κάνει stream πάνω από δίκτυα, καθώς και να επανακωδικοποιεί αρχεία πολυμέσων και να τα αποθηκεύει σε διάφορες μορφές. Τα αρχικά VLC σήμαιναν VideoLAN Client, αλλά επειδή το VLC δεν είναι πια ένας απλός πελάτης, το αρκτικόλεξο δεν είναι πλέον αντιπροσωπευτικό αλλά ένα απλό όνομα. Διαθέτει εκδόσεις για πολλές πλατφόρμες, με εκδόσεις για τα Microsoft Windows, το Mac OS X, το GNU/Linux, το BeOS, το MorphOS, το BSD, το Solaris, το iOS και το eComStation.

VLC

Η προεπιλεγμένη διανομή του VLC περιλαμβάνει ένα μεγάλο αριθμό από ελεύθερες βιβλιοθήκες κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης, αποφεύγοντας έτσι την ανάγκη για εύρεση κατάλληλων ιδιόκτητων πρόσθετων. Πολλά από τα codec του VLC προέρχονται από τη βιβλιοθήκη του προγράμματος FFmpeg, κυρίως όμως χρησιμοποιεί τους δικούς του πολυπλέκτες και αποπολυπλέκτες. Ακόμη διακρίθηκε ως το πρώτο λογισμικό αναπαραγωγής που υποστηρίζει αναπαραγωγή κρυπτογραφημένων DVDs σε Linux χρησιμοποιώντας τη βιβλιοθήκη αποκρυπτογράφησης DVD libdvdcss.

Το VLC έχει μια ιστορία στην καινοτομία και στην απόδοση. Ήταν, για παράδειγμα, το πρώτο vido player που θα μπορούσε να παίξει πίσω κρυπτογραφημένα DVDs σε Linux. Επίσης, σας επιτρέπει να παίξετε ελλιπή ή κατεστραμμένα βίντεο, ώστε να μπορείτε να αποφασίσετε αν αξίζει να τελειώνουν μια λήψη ή την επισκευή ενός αρχείου βίντεο. Ακόμη, μπορεί να παίξει επίσης μια ποικιλία από μορφές συνήθως δεν υποστηρίζονται από media players, όπως πρώτη DVD ISO αρχείο ή AVCHD-μια μορφή που χρησιμοποιείται σήμερα από πολλές βιντεοκάμερες HD. Τέλος είναι διαθέσιμο ως μια φορητή εφαρμογή.

Το εγχείρημα VideoLAN ξεκίνησε σαν ακαδημαϊκό πρόγραμμα το 1996. Σκοπός του ήταν να κάνει stream βίντεο σε μια πανεπιστημιούπολη χρησιμοποιώντας έναν εξυπηρετητή και έναν πελάτη. Το VLC ήταν ο πελάτης για το πρόγραμμα VideoLAN, με τα αρχικά VLC να σημαίνουν VideoLAN Client, δηλαδή πελάτης του VideoLAN. Αρχικά αναπτύχθηκε από φοιτητές του École Centrale Paris, όμως πλέον αναπτύσσεται από εθελοντές σε όλο τον κόσμο και συντονίζεται από τον μη-κερδοσκοπικό οργανισμό VIdeoLAN. Ξαναγράφτηκε από την αρχή το 1998, και την 1 Φεβρουαρίου 2001 κυκλοφόρησε με την άδεια GPL. Η λειτουργικότητα του προγράμματος εξυπηρετητή (VideoLAN Server, VLS), εντάχθηκε στο VLC, και έκτοτε η ανάπτυξη του VLS εγκαταλείφθηκε. Το όνομα του προγράμματος άλλαξε σε VLC επειδή δεν υπήρχε πια η διάκριση πελάτη/εξυπηρετητή.

Το εικονίδιο του κώνου που χρησιμοποιείται στο VLC είναι μια αναφορά στους κώνους κυκλοφορίας που συλλέγονται από την Ένωση Δικτυωμένων Φοιτητών του École Centrale. Το εικονίδιο του κώνου άλλαξε από ένα σχέδιο χαμηλής ανάλυσης ζωγραφισμένο στο χέρι σε ένα σχέδιο υψηλής ανάλυσης CGI το 2006, φιλοτεχνημένο από τον Richard Øiestad. Μετά από 13 χρόνια ανάπτυξης, την 7 Ιουλίου 2009 κυκλοφόρησε η έκδοση 1.0.0 του VLC. Η έκδοση 2.0.0 του VLC κυκλοφόρησε στις 18 Φεβρουαρίου 2012. Το VLC είναι το πρόγραμμα με τις περισσότερες λήψεις στο αποθετήριο ελεύθερου λογισμικού sourceforge.net. Το VLC ήταν διαθέσιμο για iPad, iPhone και iPod Touch από το AppStore της Apple, αλλά αφαιρέθηκε εξαιτίας σύγκρουσης ανάμεσα στις άδειες του VLC και του καταστήματος iTunes.

1997: O Eric Raymond δημοσιεύει το άρθρο “Ο Καθεδρικός και το Παζάρι” [12][13].

[επεξεργασία]

Ο Raymond καταγράφει τις παρατηρήσεις του στο δοκίμιο "Ο Καθεδρικός και το Παζάρι" το οποίο συγκρίνει τα δύο διαφορετικά είδη ηγεσίας του GNU και του Linux εγχειρήματος. Το δοκίμιο εξελίχθηκε από έναν λόγο που ο Raymond εκφώνησε στο Συνέδριο Linux στη Γερμανία το 1997. Ο τίτλος του εγχειρήματος πηγάζει από την κεντρική αναλογία: τα GNU προγράμματα φαίνονται σαν εντυπωσιακοί καθεδρικοί, μνημεία που σχεδιάζονται μέσω της επιτήδειας ηθικής και κατασκευάζονται για την αιωνιότητα. Το εγχείρημα Linux θυμίζει ένα μεγάλο παζάρι με φλύαρους πωλητές. Η αναλογία του Raymond υπονοεί μια σύγκριση μεταξύ του Stallman και του Torvalds. Ο Stallman υποτίθεται ότι είναι ο κλασικός αρχιτέκτονας του καθεδρικού. “Το Linux είναι ανατρεπτικό.Ποιος θα σκεφτόταν, ακόμη και πριν από πέντε χρόνια , ότι ένα λειτουργικό σύστημα παγκόσμιας εμβέλειας θα φτιαχνόταν, σαν από μαγεία, από τμηματικά hacking που έκαναν χιλιάδες προγραμματιστές σκορπισμένοι σ' όλο τον πλανήτη, ενωμένοι μόνο με τα αδύναμα νήματα του Internet; Κανείς, βέβαια. ”

Την περίοδο που μάθαινε για το Linux στις αρχές του 1993 ασχολούνταν ήδη με το Unix αλλά και τον προγραμματισμό ανοιχτού κώδικα[open source] για 10 χρόνια. Ήταν από τους πρώτους διανεμητές της GNU στα μέσα της δεκαετίας του '80. Είχε κατασκευάσει και διαθέσει έναν σεβαστό αριθμό λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο δίκτυο, αναπτύσσοντας ή συναπτύσσοντας πολλά προγράμματα (Nethack,Emacs Emacs VC και GUD modes, xlife και άλλα) που παραμένουν σε ευρεία χρήση έως σήμερα. Νόμιζε πως ήξερε πώς είχαν γίνει όλα αυτά που, όμως το Linux ανέτρεψε το όλο σκεπτικό. Υποστήριζε το "Ευαγγέλιο" των μικρών εργαλείων του Unix, την γρήγορη ανάπτυξη πρωτοτύπων αλλά και τον εξελικτικό προγραμματισμό [evolutionary programming] για χρόνια. Πίστευε, επίσης, ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη κρίσιμη πολυπλοκότητα πάνω από την οποία απαιτούνταν μια περισσότερο κεντρική, απριόρι προσέγγιση. Πίστευε ότι τα πιο σημαντικό λογισμικό (λειτουργικά συστήματα και πραγματικά μεγάλα εργαλεία όπως το Emacs) έπρεπε να χτιστούν σαν καθεδρικοί ναοί, προσεχτικά φτιαγμένοι από μεμονωμένους ειδικούς [wizards] ή μικρές ομάδες από "μάγους" [mages] που να δουλεύουν σε απόλυτη απομόνωση, χωρίς να δημοσιεύονται οι δοκιμαστικές εκδόσεις πριν την ώρα τους.

Το στυλ προγραμματισμού του Linus Torvalds, οι ανά μικρά διαστήματα εκδόσεις λογισμικού, οι διάφορες μεταβιβάσεις και η ανοχή στο ζήτημα της ετερογενούς μεγάλης ανάμειξης δεν έμοιαζαν με θρησκευτικό καθεδρικό ναό , αντιθέτως όμως η κοινότητα του Linux έμοιαζε περισσότερο με ένα μεγάλο «παζάρι» διαφορετικών πρακτικών και προσεγγίσεων (που συμβολίζονται με αρχειοθήκες [sites] λογισμικού για Linux, στα οποία μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας) από το οποίο ένα συνεπές και σταθερό σύστημα μπορούσε να φτιαχτεί μόνο μετά από μια ακολουθία θαυμάτων.

Το γεγονός ότι αυτό το «παζάρι» όχι μόνο έδειχνε να δουλεύει, αλλά και να δουλεύει καλά, ήταν μια πραγματική έκπληξη. Με τον καιρό προσπάθησε να καταλάβει γιατί ο κόσμος του Linux, όχι μόνο δεν έπεφτε σε σύγχυση, αλλά έδειχνε να δυναμώνει συνεχώς, με μια ταχύτητα που δεν την φαντάζονταν οι αρχιτέκτονες καθεδρικών ναών.

Στα μέσα του 1996 άρχισε να καταλαβαίνει, όταν του δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσει την θεωρία του με την μορφή ενός έργου ( project ) ανοιχτού κώδικα, προσπαθώντας να το θέσει σε λειτουργία εφαρμόζοντας το στυλ του «παζαριού». Έτσι κι έκανε και η επιτυχία ήταν μεγάλη.

Η Κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης του GNOME
[επεξεργασία]

Το GNOME ξεκίνησε τον Αύγουστο του 1997 από δύο μεξικανούς φοιτητές , τον Miguel de Icaza και τον Federico Mena. Σκοπός τους ήταν να δημιουργήσουν ένα γραφικό περιβάλλον χαρακτηριστικό του οποίου θα ήταν : η δωρεάν διανομή του και η ελευθερία του. Μέχρι τότε το υπάρχον διαθέσιμο γραφικό περιβάλλον ήταν το KDE το οποίο διατίθονταν δωρεάν αλλά έκανε χρήση της βιβλιοθήκης Qt η οποία τότε δεν ήταν διαθέσιμη υπό την άδεια ελεύθερου λογισμικού.Έτσι λοιπόν το 1999 ανακοινώθηκε η πρώτη έκδοση του GNOME αντικαθιστώντας την Qt με την βιβλιοθήκη GTK+. H GTK+ διανέμονταν δωρεάν υπό την άδεια GNU Lesser Public License (LGPL) . Το GNOME δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας την GTK+ με αποτέλεσμα να είναι εξολοκλήρου ελεύθερο λογισμικό υπό τις άδειες GNU Lesser Public Licence (LGPL) και της GNU General Public Licence.

Το GNOME προσφέρει το γραφικό περιβάλλον με βασικές εφαρμογές όπως για παράδειγμα Περιηγητή Διαδικτύου (Epiphany) και πρόγραμμα διαχείρισης αρχείων (Nautilus) για τους απλούς χρήστες του αλλά και μια πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων για εκείνους που θέλουν να φτιάξουν εφαρμογές για το γραφικό περιβάλλον GNOME. Σκοπός του είναι λοιπόν η ελευθερία ανάπτυξης εφαρμογών και η διάθεση του πηγαίου κώδικα , υπό την άδεια ελεύθερου λογισμικού πάντα, ώστε όποιος ενδιαφέρεται να μπορεί να κατεβάσει τον κώδικα και να βοηθήσει στην ανάπτυξη της εφαρμογής ή στη διόρθωσή της. Άλλος ένας σημαντικός σκοπός του GNOME είναι η ευκολία στην χρήση του ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από απλούς χρήστες χωρίς ιδιαίτερες γνώσεις.

Χαρακτηριστικά που το καθιστούν ένα από τα σημαντικότερα γραφικά περιβάλλοντα είναι η διαθεσιμότητα του σε πάνω από 50 γλώσσες και δεν σταματάει εκεί διότι γίνονται προσπάθειες να μεταφραστεί έως και σε 175 γλώσσες. Στόχος της κοινότητας του GNOME είναι η καλύτερη δυνατή υποστήριξη σε τυχόν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του .Το GNOME μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε επιχειρήσεις οι οποίες θέλουν να ελαχιστοποιήσουν το κόστος για το λογισμικό της όπως επίσης μπορεί η κάθε επιχείρηση να γράψει το δικό της λογισμικό χωρίς να είναι απαραίτητο να διαθέσει τον κώδικά της.

Το Σεπτέμβρη του 2012 διατέθηκε η τελευταία έκδοση του GNOME η 3.6. [33] [34]

1998: H Netscape ανακοινώνει την δημοσιοποίηση του πηγαίου κώδικα του Netscape Communicator 4

[επεξεργασία]

H Netscape στις 30 Μαρτίου του 1998 δημοσιοποίησε[35] τον πηγαίο κώδικα του Netscape Communicator 4. Ο Communicator είναι μια σουίτα διαδικτυακών προγραμμάτων που έγινε διαθέσιμη τον Ιούνιο του 1997. Αποτελούνταν από το Navigator (φυλλομετρητής), το Messenger (υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου), το Collabra (υπηρεσία ενημέρωσης), το Address Book (βιβλίο διευθύνσεων/επαφών), το Composer (πρόγραμμα επεξεργασίας HTML), το Calendar (Ημερολόγιο), το Netcaster και το Conference.

Σκοπός πίσω από αυτή την ιστορική ενέργεια ήταν να επεκταθεί σαν εταιρία με την βοήθεια άλλων κατασκευαστών λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα οι κατασκευαστές απέκτησαν την άδεια να χρησιμοποιήσουν τον κώδικα της Netscape υπό την προϋπόθεση να μοιραστούν και αυτοί με την σειρά τους τις αλλαγές που έκαναν στο Mozilla.org. Επιπρόσθετα η Netscape είχε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τις καλύτερες βελτιώσεις σε μελλοντικές εκδόσεις του Communicator.

Αντίθετοι με την κίνηση αυτή, υπεύθυνοι της Microsoft, δηλώσαν πως η Netscape θα ανάλωνε πολύτιμο χρόνο ελέγχοντας τον κώδικα πριν την χρήση του. Μάλιστα πίστευαν πως καινούργιες εκδόσεις του Communicator ίσως να αντικρούονταν με φυλλομετρητές τρίτων εταιριών που θα χρησιμοποιούσαν τον ανοιχτό κώδικα της Netscape.

H επόμενη έκδοση του Communicator θα εστιαζόταν στην ανάπτυξη εφαρμογής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και λειτουργικότητας σε επιχειρήσεις. Τέλος, λίγο καιρό αργότερα, θα γινόταν εμφανές πως η ανάπτυξη του ήταν αρκετά δύσκολη και θα στρεφόταν προς την δημιουργία του από την αρχή.

Η κυκλοφορία της πρώτης έκδοσης του KDE
[επεξεργασία]

Το KDE ανακοινώθηκε από τον Matthias Ettrich, έναν φοιτητή του πανεπιστημίου του Τύμπινγκεν. Έναυσμα για να ξεκινήσει τη δημιουργία του KDE ήταν η άποψη του πως μέχρι τότε δεν υπήρχε καμία εφαρμογή με συνέπεια στην αίσθηση και τη λειτουργικότητα.Έτσι πρότεινε τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος εργασίας το οποίο θα ήταν εύχρηστο για οποιοδήποτε χρήστη.Στις αρχές του 1997, άρχισαν να κυκλοφορούν διάφορες εφαρμογές οι οποίες είχαν δημιουργηθεί με τη χρήση του Qt toolkit.Παρόλα αυτά, το γεγονός ότι το Qt δεν είχε άδεια ελεύθερου λογισμικού προκάλεσε τη δημιουργία δύο νέων εφαρμογών:το Harmony και το GNOME.Το Νοέμβριο του 1998 πραγματοποιήθηκε η έκδοση του Qt toolkit υπό την άδεια ανοιχτού κώδικα Q Public License.Ωστόσο η αντιπαράθεση συνεχίστηκε σχετικά με τη συμβατότητα της άδειας με τη GNU General Public License.Για να λήξει αυτή η αντιπαράθεση, διατέθηκαν οι βιβλιοθήκες Qt από την Trolltech το Σεπτέμβριο του 2000, υπό την άδεια χρήσης GPL.

Το KDE είναι ένα ελεύθερο γραφικό περιβάλλον εργασίας το οποίο μπορεί να εκτελεστεί στα περισσότερα συστήματα Unix και Unix-συμβατά.Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα εκτέλεσής του στα Microsoft Windows με τη χρήση του KDElibs/win32 Project.Είναι εύκολο στη χρήση και παρόμοιο με τα Windows 95 και τα Mac.Το KDE αποτελεί μία απόλυτα ελεύθερη και ανοιχτή πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένου και του πηγαίου κώδικα για όποιον θέλει να τον τροποποιήσει.Για τους απλούς χρήστες παρέχει περιηγητή διαδικτύου, τον Konqueror, πρόγραμμα διαχείρισης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πρόγραμμα δημιουργίας κειμένου, τον KOffice.Για τους χρήστες οι οποίοι θέλουν να αναπτύξουν εφαρμογές, παρέχει τον KDevelop, ο οποίος είναι μία πλατφόρμα ανάπτυξης προγραμμάτων.

Η τελευταία έκδοση του KDE είναι το KDE SC 4.9 και ανακοινώθηκε την 1η Αυγούστου του 2012.[36] [37]

Mandrake Linux
[επεξεργασία]
Η Mandriva ή πρώην Mandrake (ίσως η πρώτη διανομή που στοχεύει τον απλό χρήστη), είναι μια γαλλική εταιρεία η οποία προσφέρει μια πληθώρα προϊόντων και υπηρεσιών που βασίζονται στο Linux, για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση σύμφωνα πάντα με την φιλοσοφία του ελεύθερου λογισμικού.

Ιστορικά:

Η πρώτη έκδοση (Ιούλιος 1998) βασιζόταν στο Red Hat Linux (5.1) και στο KDE 1.0. Απέκλινε αρκετά από το Red Hat Linux και περιλάμβανε έναν αριθμό από εργαλεία τα οποία απευθύνονταν περισσότερο στην εύκολη διαχείριση του συστήματος. Εμπνευστής του Mandriva Linux ήταν ο Gaël Duval, του οποίου η ιδέα ήταν η ευκολία χρήσης για τους νέους χρήστες στον κόσμο του Linux. Ο Duval ήταν επίσης και συνιδρυτής της MandrakeSoft αλλά απολύθηκε το 2006 από την εταιρία.

Αλλαγή ονομάτων:

Από το ξεκίνημα της μέχρι την έκδοση 8.0, το Mandrake ονόμασε την ναυαρχίδα διανομή της Linux-Mandrake. Από την έκδοση 8.1 έως την έκδοση 9.2 ονομάζονταν Mandrake Linux.Τον Φεβρουάριο του 2004 η Mandrakesoft έχασε ένα δικαστήριο ενάντιο της Hearst Corporation, ιδιοκτήτες της King Features Syndicate. Η Hearst ισχυρίστηκε ότι η Mandrakesoft παραβίασε τους πνευματικούς όρους της Kings Features, η οποία έχει έναν χαρακτήρα ονόματι Mandrake The Magician. Τότε η Mandrakesoft άλλαξε το όνομα του Mandrake Linux σε Mandrakelinux. Δηλαδή αυτό που έκανε ήταν να βγάλει το κενό από τις 2 λέξεις, να τις ενώσει μεταξύ τους και να κάνει πεζό το πρώτο γράμμα του Linux. Ταυτόχρονα και το Mandrake Move έγινε Mandrakemove.Τον Απρίλιο του 2005 η Mandrakesoft ανακοίνωσε την συνεργασία και ένωση της με την Βραζιλιάνικη εταιρία Conectiva. Λόγω της ένωσης και λόγο της διαμάχης με την Hearst, οι 2 εταιρίες αποφάσισαν να δημιουργήσουν το όνομα Mandriva, και πως στο εξής Mandriva θα είναι και το όνομα των προϊόντων της.
O Eric Raymond και ο Bruce Perens ιδρύουν το Κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού (Open Source Initiative)
[επεξεργασία]

Το Κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού (OSI) είναι ένας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμός παγκόσμιας εμβέλειας ο οποίος ιδρύθηκε το 1998 από τους Bruce Perens και Eric S.Raymond.Σκοπός του είναι η πληροφόρηση των χρηστών για τα οφέλη του λογισμικού ανοιχτού κώδικα και η γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα στις διάφορες ομάδες οπαδών του ανοιχτού κώδικα.

Ένας από τους πρώτους στόχους του οργανισμού ήταν να συντάξει τον Ορισμό του Ανοιχτού Κώδικα(Open Source Definition,OSD) και με αυτόν να αρχίσει την δημιουργία μιας λίστας αδειών εγκεκριμένων από τον οργανισμό.Ο ορισμός του ανοιχτού κώδικα αρχικά προήλθε από τις οδηγίες ελεύθερου λογισμικού του Debian.Τον Οκτώβριο του 1999 το Κίνημα ελεύθερου λογισμικού δημοσίευσε τον πρώτο τυπικό κατάλογο εγκεκριμένων αδειών.Η λίστα των αδειών,οι οποία ενημερώθηκε πολλές φορές από τότε, έχει παραμείνει η βασική λίστα αδειών χρήσης ανοιχτού κώδικα και χρησιμοποιείται από πολλούς τρίτους, συμπεριλαμβανομένων κυβερνήσεων και φορέων τυποποίησης.

Το 2004 το Κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού χάρη σε σημαντική αύξηση του αριθμού των αδειών ανοιχτού λογισμικού ξεκίνησε εκστρατεία με σκοπό την μείωση της αύξησης του αριθμού τους. Η κίνηση αυτή οδήγησε το 2006 στην έκδοση της έκθεσης “License Proliferation” και την εκ νέου κατηγοριοποίηση της λίστας αδειών σε ομάδες με βάση την χρήση αλλά και το περιεχόμενο.Η εκστρατεία καθώς και η έκθεση του κινήματος έφεραν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση στο σύνολο του προβλήματος και μείωση της δημιουργίας νέων αδειών.

Πιο αξιοσημείωτη επιτυχία του οργανισμού ήταν να θεωρηθεί ως ένας αξιόπιστος οργανισμός τυποποίησης, τόσο από την κοινότητα των προγραμματιστών, όσο και από τον κόσμο των επιχειρήσεων και να τοποθετήσει τον Ορισμό του Ανοιχτού Κώδικα(OSD) ως τον χρυσό κανόνα των αδειοδοτήσεων του ανοιχτού λογισμικού.

Τέλος έχοντας εργαστεί σταθερά για να διευρύνει τη βάση του, το Κίνημα Ελεύθερου Λογισμικού έγινε ένας πραγματικά διεθνής οργανισμός το 2005 με την ένταξη διευθυντών από την Ευρώπη,την Νότια Αφρική,την Ιαπωνία και την Ινδία. Επιπλέον κατάφερε να εμβαθύνει τις σχέσεις του με την κοινότητα το 2011 και 2012 με την έναρξη ενός προγράμματος θυγατρικών, εκλέγοντας διευθυντές που ορίζονται από της θυγατρικές καθώς και με την έναρξη ενός προγράμματος ατομικής συμμετοχής στον οργανισμό.

1999: Η IBM ανακοίνωσε ότι υποστηρίζει τo Linux

[επεξεργασία]

Το 1999 η IBM ανακοίνωσε την υποστήριξη της για το ανοιχτό λογισμικό του λειτουργικού συστήματος του Linux. Η δέσμευση της IBM για το Linux προέρχεται από την πεποίθηση ότι το Linux δεν είναι μόνο ένα παγκόσμιας κλάσης λειτουργικό σύστημα,αλλά παρέχει ευελιξία ,επιλογή και ένα ελκυστικό συνολικό κόστος ιδιοκτησίας που μπορεί να ωφελήσει τους πελάτες της IBM.Από εκείνη την στιγμή η IBM έχει επενδύσει οικονομικά και τεχνικά για την προώθησή του και έχει συμβάλλει σημαντικά στην κοινότητα στην οποία το Linux βασίζεται. Η είδηση αυτή περιελάμβανε ότι η IBM θα στηρίζει τις σημαντικές εκδόσεις του Linux σε παγκόσμιο επίπεδο, προσφέροντας στους πελάτες ένα ενιαίο σημείο επαφής για όλες τις ανάγκες της τεχνικής υποστήριξης του. Επίσης, η IBM θα λειτουργήσει με τέσσερις εμπορικούς διανομείς τou Linux- Caldera Systems Inc, HiTech Pacific Inc, Red Hat Inc και SUSE Holding AG - ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την προώθηση, ανάπτυξη, εκπαίδευση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που θα βοηθήσει τους πελάτες να εγκαταστήσουν τα Linux.Στα πλαίσια της συνεργασίας τους,η IBM δημιούργησε το Linux Integration Center το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διάδοση των νέων τεχνολογιών μεταξύ των εργαζομένων και των πελατών της,καθώς και τo IBM Linux Technology Center(1999),το οποίο είναι υπεύθυνο για την ανάπτυξη πολλών έργων στην κοινότητα του Linux. Ως εκ τούτου:

 • Το Linux υποστηρίζεται σε όλα τα προϊόντα της IBM.
 • Πάνω από 500 προϊόντα λογισμικού της IBM τρέχουν εγγενώς στο Linux.
 • Η IBM προσφέρει ένα ευρύτατο φάσμα υλικού και υπηρεσίες για το Linux.

Η IBM κρατά συνεχείς σημαντικούς ρόλους σε ότι αφορά το Linux και τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Μερικά από τα πιο υψηλού προφίλ έργα είναι:

 • Linux Toolchain: Η IBM συνέβαλλε στην ανάπτυξη πολλών εργαλείων όπως: GCC,glibc,GDB και oprofile.
 • Apache: Ο πιο δημοφιλής διακομιστής στον κόσμο.
 • Eclipse: Μία ανοιχτή πλατφόρμα ανάπτυξης.
 • Διανομές Linux:Ubuntu, Debian,Fedora κ.α.

Σήμερα η IBM και η Linux συμβαδίζουν καθιστώντας τις εταιρείες ικανές να αποκομίζουν δισεκατομμύρια καθώς η Linux εξακολουθεί να είναι ένα από τα πιο ταχύτερα αναπτυσσόμενα συστήματα λειτουργίας και χρησιμοποιείται σε ολόκληρη την πληροφορική υποδομή συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών και των δεδομένων που εξυπηρετούν επιχειρήσεις ζωτικής σημασίας.Αποτελεί μάλιστα θεμέλιο για τα αναδυόμενα μοντέλα,όπως το Cloud Computing.

Παραπομπές: [38] [39] [40]

Η VA Linux δημιουργεί το SourceForge
[επεξεργασία]

Το SourceForge είναι ο μεγαλύτερος ιστότοπος προγραμματισμού λογισμικού ανοικτού κώδικα.Προσφέρει δωρεάν υπηρεσίες που βοηθούν τους χρήστες να δημιουργήσουν και να μοιραστούν με το κοινό.

Ιστορία του SourceForge

Η εταιρεία VA Linux(σήμερα γνωστή ως Geeknet) ιδρύθηκε το 1993,η εταιρεία κέρδισε ένα μικρό κέρδος από την πώληση υπολογιστών με το Linux προ εγκατεστημένο, αντικαθιστώντας τα γερασμένα(και δαπανηρά) Unix κουτιά.

Το 1993 η εταιρεία αποφασίζει να ξεκινήσει μια ιστοσελίδα για να φιλοξενήσει το έργο των προγραμματιστών ανοικτού λογισμικού. Η ιστοσελίδα θα προσφέρει ένα πλήρες κουτί εργαλείων, από ένα Concurrent Versioning System (CVS) , σε ένα bug tracker και σε mailing lists. Και η ιστοσελίδα θα είναι σύμφωνα με το πνεύμα του 1999 εντελώς δωρεάν.

Το όλο έργο δημιουργήθηκε από 7 προγραμματιστές.

Όταν ο ιστότοπος άνοιξε το Νοέμβριο του 1999, η ανάπτυξη ήταν αξιοσέβαστη, παρόλο που ήταν μέτρια. Εκείνη την εποχή, ο όρος "ανοιχτός κώδικας" ήταν γνωστός μόνο από εκείνους με ένα βαθύ τεχνολογικό υπόβαθρο. Αν και η ιστοσελίδα προσφέρει χιλιάδες δωρεάν εργαλεία, μόνο ένα μικρό πλήθος εργασιών που καταχωρήθηκε μέχρι το τέλος του έτους.

Αυτό άλλαξε σύντομα. Μέχρι το τέλος του 2000, στο SourceForge είχαν καταχωρηθεί χιλιάδες εργασίες. Μέχρι το τέλος του 2001, περίπου 30.000 είχαν ήδη κωδικοποιηθεί. Και το επόμενο έτος, άρχισε ο κατακλυσμός. Από το 2002, "έχουμε την προσθήκη εκατό έργων την ημέρα", λέει ο Ross Turk,διαχειριστής της κοινότητας.

Πολύ αργότερα το 2007 και το SourceForge είναι τώρα το σπίτι σε ένα εκτεταμένο σύμπαν του ανοιχτού κώδικα. Είναι μια έντονη ομάδα των δημιουργών λογισμικού. Περίπου 150.000 έργα κατοικούν εκεί, καλύπτοντας κάθε πιθανή λειτουργία των υπολογιστών.

Υπάρχουν, βέβαια, άλλες αποθήκες για τους προγραμματιστές, όπως το GNU Savannah, που φιλοξενείται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού, ή Novell Forge, ή BerliOS, που χρηματοδοτείται από τη γερμανική κυβέρνηση. Αλλά καμία δεν έχει φτάσει την κρίσιμη μάζα του SourceForge, που αριθμεί 1.6 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες.

Χρηματιστηριακή αξία

Με την πρώτη ματιά,μια δωρεάν υπηρεσία για τους ανθρώπους που ασχολήθηκαν για δωρεάν, δεν ακούγεται σαν ένα χρυσωρυχείο. Παρόλα αυτά, υπήρχαν υψηλές ελπίδες για αρχική δημόσια προσφορά του VA Linux. Όταν η εταιρεία εισήχθη στο χρηματιστήριο τον Δεκέμβριο (σύμβολο: LNUX), η μετοχή της εκτοξεύθηκε από $ 30 έως $ 240 περίπου σε μια μέρα, ένα παραλήρημα, επιστροφή 700 τοις εκατό.

2000:Η δημιουργία του Firebird

[επεξεργασία]

Μία εβδομάδα μετά την κυκλοφορία του κώδικα του InterBase 6.0 από τη Borland στις 25 Ιουλίου το 2000, το Firebird δημιουργήθηκε από τη Source Forge. To Firebird 1.0 εκδόθηκε για λειτουργικά συστήματα Linux, Windows και Mac OS X στις 11 Μαρτίου το 2002. Η μετατροπή του κώδικα από C σε C++ ξεκίνησε το 2000. Στις 23 Φεβρουαρίου το 2004, εκδόθηκε το Firebird 1.5, το οποίο ήταν και η πρώτη σταθερή εφαρμογή με το νέο πηγαίο κώδικα. Η έκδοση 1.5 είχε ανεπτυγμένα χαρακτηριστικά query optimizer, SQL-92 conditional expressions, υποστήριξη SQL:1999 savepoints και κλειδώματος για επανάκαμψη. Το Firebird 2.0 εκδόθηκε στις 12 Νοεμβρίου το 2006, υποστηρίζοντας πλέον και την 64-bit αρχιτεκτονική, πίνακες εμφωλευμένους σε όρους FROM και προγραμματισμένα κλειδώματα με χρονικό όριο σε μπλοκαρισμένα transactions. Το Firebird 2.5.1 είναι η νεότερη και τρέχον έκδοση, με επιπλέον χαρακτηριστικά. επεξεργασίας πολλών νημάτων, συντακτικό regular expression και τη δυνατότητα ερωτήματος απομακρυσμένων βάσεων δεδομένων. Η έκδοση 3.0 του Firebird, αναμένεται να υποστηρίζει αποθηκευμένες διαδικασίες σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η Java και η C++, και SQL window functions που θέτουν περιορισμούς στα αποτελέσματα των ερωτημάτων. Η πρώτη έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει το τρίτο τρίμηνο του 2012.

Το Firebird είναι ένα σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων SQL (Structured Query Language). Το Firebird αποτελεί λογισμικό ανοιχτού κώδικα και είναι συμβατό με λειτουργικά συστήματα όπως Linux, Windows καθώς και μια ποικιλία των Unix. Η βάση δεδομένων αυτή επεκτάθηκε από την έκδοση ανοιχτού κώδικα του συστήματος Interbase της Borland το 2000. Από τότε βέβαια ο κώδικας έχει ξαναγραφεί στο μεγαλύτερο μέρος του. Ο μηχανισμός διαχείρισης βάσεων δεδομένων Firebird καθώς και οι ενότητες του διανέμονται στα πλαίσιο ενός ανοιχτού κώδικα λογισμικών, δημόσια άδεια από τον αρχικό προγραμματιστή (Initial Developer's Public License (IDPL)), που είναι μια παραλλαγή της δημόσιας άδειας του Mozilla. Ο ίδιος ο χρήστης με βάση κάποιες προϋποθέσεις και όρους, μπορεί εάν επιθυμεί, χρησιμοποιώντας το σύστημα Firebird, να εκμεταλλευτεί τα προϊόντα του αλλά και διάφορες υπηρεσίες προερχόμενες από τον ίδιο τον πηγαίο κώδικα. Η IDPL (δημόσια άδεια αρχικού προγραμματιστή) δίνει το δικαίωμα στο χρήστη-προγραμματιστή να κάνει ιδιόκτητες τις κλειστού κώδικα εφαρμογές που χρησιμοποιούν το Firebird ή είναι βασισμένες σε αυτό.

2000: Audacity (Ελεύθερο λογισμικό επεξεργασίας ήχου)
[επεξεργασία]

Το Audacity είναι πρόγραμμα ψηφιακής επεξεργασίας ήχου και ηχογράφησης, κυκλοφορεί σαν ελεύθερο λογισμικό, είναι ανεξάρτητο πλατφόρμας, και διανέμετε με GNU General Public License (GPL). Είναι διαθέσιμο για Windows, Mac OS X και Unix-like συστήματα χρησιμοποιώντας wxWindgets για να παρέχει περίπου ίδιο γραφικό περιβάλλον σε όλα.

Δημιουργήθηκε από τον Dominic Mazzoni όταν ήταν φοιτητής στο πανεπιστήμιο Carnegie Mellon και η πρώτη κυκλοφορία του έγινε στις 28 Μαΐου 2000 φτάνοντας σήμερα στη 16η έκδοση του (2.0.2) που κυκλοφόρησε 24 Αυγούστου 2012. Ο Mazzoni τώρα εργάζεται στη Google αλλά παραμένει ο κύριος συντηρητής του έργου με τη βοήθεια πολλών ανθρώπων από όλο τον κόσμο. Το Audacity κέρδισε βραβείο του [SourceForge.net SourceForge.net] το 2007 και το 2009, μέχρι σήμερα έχει ξεπεράσει τα 76.5 εκατομμύρια downloads.

Οι δυνατότητες του είναι πάρα πολλές με αποτέλεσμα εκτός από απλούς χρήστες να χρησιμοποιείται για την ηχογράφηση και επεξεργασία παραγωγών επαγγελματικού επιπέδου όπως το tUnE-yArds (μουσικό project από τη Νέα Αγγλία) μιας και επιτρέπει ηχογράφηση από πάρα πολλές πηγές ταυτόχρονα. Προσθέτοντας codecs, τα οποία κατεβάζουμε επίσης δωρεάν, μπορεί να επεξεργαστεί σχεδόν κάθε διαμόρφωση ήχου -όπως WAV, AIFF, MP3, OGG κτλ- και να τη διαμόρφωση επίσης σε κάποια άλλη, να προσθέσει εφέ, να αφαιρέσει ήχους (θόρυβος ηχογράφησης, φωνή σε κάποια κτλ). Επίσης παρέχει εργαλεία ανάλυσης/αποτύπωσης συχνοτήτων και πλάτους του αρχείου ήχου.

Λόγω του ότι είναι ανοιχτού κώδικα και δωρεάν έγινε πολύ διάσημο στην εκπαίδευση, ενθαρρύνοντας τους δημιουργούς του να κάνουν ένα πιο φιλικό περιβάλλον για τους χρήστες και ευκολότερο για μαθητές και καθηγητές σε όλο τον κόσμο. Το εγχειρίδιο χρήσης του μεταφράστηκε σε πάρα πολλές γλώσσες -όπως Αραβικά, Βουλγάρικα, Κινέζικα, Ελληνικά, Γαλλικά κτλ- και από τότε έχει κατακλύσει όλες τις σχολές παραγωγής, ηχοληψίας και επεξεργασίας μουσικής σε όλο τον κόσμο.

Έχει αναπτυχθεί επίσης ένα Audacity Wiki όπου χρήστες από όλο το κόσμο μπορούν να βρουν αναλυτικές οδηγίες για όλες τις λειτουργίες του προγράμματος, να προτείνουν προσθήκες εργαλείων για την επόμενη έκδοση του, να αναφέρουν τυχών προβλήματα που έχουν παρατηρήσει στο πρόγραμμα, επίσης επιτρέπει και σε προγραμματιστές να στέλνουν τον κώδικα τους στην ομάδα κατασκευής και ένα forum συζήτησης.

2001: Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού(FSFE)

[επεξεργασία]

Το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (Free Software Foundation Europe) ιδρύθηκε στις 10 Μαρτίου 2001, είναι μια μη-κερδοσκοπική οργάνωση αφιερωμένη στην πρόοδο του Ελεύθερου Λογισμικού, η οποία εργάζεται για να προωθήσει την ελευθερία στην αναδυόμενη ψηφιακή κοινωνία. Το ΕΙΕΛ είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος του Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού στην Ευρώπη, τα οποία είναι είναι οικονομικά, νομικά και προσωπικά ανεξάρτητα μεταξύ τους.

Υποστηρίζει ενεργά την ανάπτυξη του ελεύθερου λογισμικού και προάγει τα λειτουργικά συστήματα που είναι βασισμένα στο ["GNU"] όπως το ["Linux"]. Επίσης, παρέχει ένα κέντρο βοήθειας για πολιτικούς, δικηγόρους και δημοσιογράφους ώστε να εξασφαλίσει το νομικό, πολιτικό και κοινωνικό μέλλον του ελεύθερου λογισμικού.

Κεντρικός σύλλογος

Ο κεντρικός σύλλογος (Κέντρο) είναι το κεντρικό νομικό σώμα, ο πυρήνας του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ελεύθερου Λογισμικού. Όλα τα μέλη του FSFE είναι μέλη αυτού του συλλόγου. Αυτός ο κεντρικός σύλλογος παρέχει το νομικό σκελετό για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων της ομάδας.

Παραρτήματα

Υπάρχουν βέβαια και τα παραρτήματα, τα οποία είναι αρθρωτά τοπικά νομικά σώματα του FSFE, συγκροτημένα από τα μέλη του FSFE της κάθε χώρας και μερικές φορές φιλοξενούμενα μέλη από άλλες χώρες. Η κύρια λειτουργία τους είναι να λαμβάνουν φοροαπαλλασσόμενες δωρεές, όπου αυτό είναι δυνατό.
Τα παραρτήματα ενοποιούνται μέσω του FSFE με τους δικούς τους κανονισμούς, δίνοντας στις εθνικές ομάδες του FSFE την ελευθερία και αυτονομία να αντιμετωπίσουν τα τοπικά ζητήματα με έναν τρόπο που να ταιριάζει στην πολιτιστική και κοινωνική ταυτότητα της κάθε χώρας.
Το καταστατικό για τα παραρτήματα συνήθως ορίζεται με την τροποποίηση ενός πρότυπου καταστατικού για να ταιριάζει με το νομικό σύστημα της κάθε χώρας, στοχεύοντας στον κοινωφελή χαρακτήρα όπου είναι δυνατό.

FSFE Νομικό Τμήμα - Η Ομάδα Εργασίας Ελευθερίας

Το FSFE έχει δεσμευτεί να βοηθάει άτομα, προγράμματα, επιχειρήσεις και κυβερνητικές υπηρεσίες στην αναζήτηση νομικής πληροφόρησης για το Ελεύθερο Λογισμικό, εμπειρογνωμόνων και υποστήριξης. Αυτό επιτυγχάνεται παρέχοντας πηγές για συμμόρφωση, βέλτιστες πρακτικές, προμήθειες και διακυβέρνηση με δικά τους μέσα, σε συνεταιρική σχέση με τους συνεργαζόμενους οργανισμούς και μέσα από ένα εκτεταμένο δίκτυο επαφών. Αποστολή τους είναι να διαδίδουν τη γνώση, να επιλύουν προβλήματα και να ενθαρρύνουν την μακροπρόθεσμη ανάπτυξη του Ελεύθερου Λογισμικού.
Δημιουργία του open office.org
[επεξεργασία]

Το OpenOffice.org είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο εφαρμογών γραφείου ανοιχτού κώδικα. Περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου Writer(ένας επεξεργαστής κειμένου παρόμοιος με το Microsoft word και το wordperfect.Μπορεί και εξάγει αρχεία τύπου pdf και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως [WYSIWYG ] συντάκτης για την δημιουργεί και επεξεργασία ιστοσελίδων), λογιστικό φύλλο Calc(ένα λογιστικό φύλο παρόμοιο με το [[http:// en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Excel| Microsoft excel]] και το [lottus1-2-3 ].Το calc μπορεί να εξάγει τα λογιστικά φύλλα σε pdf αρχεία .Το calc επίσης περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά που δεν υπάρχουν στο excel όπως ένα σύστημα που καθορίζει αυτόματα μια σειρά από γραφήματα με βάση την διάταξη των στοιχείων του χρήστη), δημιουργό παρουσιάσεων Ιmpress(ένα πρόγραμμα παρουσιάσεων παρόμοιο με το [Microsoft PowerPoint] και το [apple keynote].Το impress εξάγει τις παρουσιάσεις σε swf αρχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε οποιοδήποτε υπολογιστή έχει εγκατεστημένο το [flash player] όπως επίσης έχει την ικανότητα να δημιουργεί αρχεία pdf και να διαβάζει αρχεία ppt.Το impress δεν έχει έτοιμα σχέδια παρουσίασης αλλά μπορούν να κατέβουν από το διαδίκτυο), πρόγραμμα σχεδίασης Draw(ένα πρόγραμμα σχεδίασης διανυσματικών γραφικών παρόμοιο με τις αρχικές εκδόσεις του [CorelDRAW] και το [Microsoft Visio].Περιέχει ευέλικτους συνδέσμους μεταξύ σχημάτων που είναι διαθέσιμα σε μεγάλη ποικιλία και διευκολύνει τη δημιουργία διαγραμμάτων ροής . Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το [Microsoft publisher] και το [scribes].Το draw μπορεί να εξάγει τις δημιουργίες του σε pdf αρχεία), διαχείριση βάσεων δεδομένων Base(ένα πρόγραμμα διαχείρισης βάσεων δεδομένων παρόμοιο με το [Microsoft access].Το base προσφέρει την δημιουργία και τον χειρισμό των βάσεων δεδομένων και το χτίσιμο φορμών και εκθέσεων που βοηθούν στην εύκολη πρόσβαση των δεδομένων στον τελικό χρήστη . Όπως και το Microsoft access το base μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλά διαφορετικά συστήματα βάσεων δεδομένων συμπεριλαμβάνοντας το access databases [jet],[ODBC] και το [mysql]/[postgresql].Το base έγινε κομμάτι της σουίτας από την έκδοση 2.0. Εγγενής στην σουίτα OpenOffice το base είναι μια προσαρμογή του [HSQL].Αν και το base μπορεί να χρησιμοποιηθεί με πολλά συστήματα βάσεων δεδομένων δεν χρειάζεται η εγκατάσταση τους . Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και γραφική διεπαφή με τον χρήστη.) και μαθηματικών τύπων Math(ένα εργαλείο δημιουργίας και επεξεργασίας μαθηματικών συναρτήσεων παρόμοιο με το [Microsoft equation editor].Οι συναρτήσεις μπορούν να ενσωματωθούν και σε άλλα αρχεία του open office.Υποστηρίζει πολλαπλές γραμματοσειρές και μπορεί να εξάγει αρχεία pdf). Λειτουργεί σε όλες τις πλατφόρμες Microsoft [Microsoft Windows], [solaris], [Linux], [Μac OS]. Σχεδιάστηκε με σκοπό να αποτελέσει μια συμβατή και ελεύθερη εναλλακτική του [Microsoft Office]. Υποστηρίζει το [ISO/IEC] πρότυπο OpenDocument [ODF] για την ανταλλαγή εγγράφων. Η σουίτα είναι γνωστή ως OpenOffice, αλλά αυτό αποτελεί εμπορικό σήμα μιας εταιρείας στην Ολλανδία και χρησιμοποιείται επίσης από την [Orange UK], έτσι αποφασίστηκε η ονομασία OpenOffice.org. Σύντομη ιστορία του open office.org : Η γερμανική εταιρεία StarDivision είχε αναπτύξει αρχικά το [StarOffice]. Το 1999 η Sun Microsystems αγόρασε τον κώδικα και από τον Αύγουστο του 1999 άρχισε να διαθέτει την έκδοση 5.2 της εφαρμογής δωρεάν.Ο πηγαίος κώδικας της σουίτας άρχισε να διανέμεται ως ελεύθερο λογισμικό τον Ιούλιο του 2000, με σκοπό να σπάσει το μονοπώλιο του Microsoft Office από μια φθηνότερη, ίδιας ποιότητας και ελεύθερης προς τροποποίηση εναλλακτικής. Στις 27 Ιανουαρίου του 2010 η [Oracle Corporation] αγόρασε την [Sun Microsystems] και συνέχισε να υποστηρίζει την εφαρμογή. Η σουίτα είναι ελεύθερο λογισμικό, και ο πηγαίος κώδικας της εφαρμογής διατίθεται με την άδεια GNU Lesser General Public License [LGPL]. Υποστηρίζεται επίσημα από την Oracle και υπάρχει διαθέσιμη σε 110 γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής, η οποία διαθέτει ελληνικό ορθογράφο και συλλαβισμό.

Σύνδεσμοι:[14] [15]

Eclipse και Eclipse Foundation
[επεξεργασία]

Οι ηγέτες του κλάδου Borland,IBM,MERANT,QNX Software Systems,Rational Software,Red Hat,SuSE,TogetherSoft and Webgain δημιούργησαν την αρχική eclipse.orgBoard of Stewards τον Νοέμβριο του 2001.Αυτή η κοινοπραξία μέχρι και το τέλος του 2003 είχε ξεπεράσει τα 80 μέλη .Στις 2 Φλεβάρη του 2004 ανακοινώθηκε από το Συμβούλιο του Eclipse η ένταξη του eclipse σε μια μη κερδοσκοπική εταιρία. Μετά από αυτό η Eclipse έγινε ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο οδήγησε στην σταδιακή εξέλιξη της πλατφόρμας. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα της παρέχονται δωρεάν μέσω του Eclipse Public License.
Το Eclipse είναι μια κοινότητα που απευθύνεται κυρίως σε άτομα και οργανώσεις που επιθυμούν να εργαστούν πάνω σε ένα λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Τα έργα του(Project) έχουν στόχο την δημιουργία μιας ανοιχτής πλατφόρμας ανάπτυξης η οποία αποτελείται από δομές, εργαλεία και runtimes για την κατασκευή, ανάπτυξη και την διαχείριση του λογισμικού. Το Eclipse Foundation είναι μια μη κερδοσκοπική εταιρία η οποία περιλαμβάνει τα έργα(Project) του Eclipse και βοηθά στο να δημιουργηθεί μια open source κοινότητα και ένα σύστημα το οποίο θα περιέχει συμπληρωματικά προϊόντα και υπηρεσίες. Κάποιες από τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Eclipse Foundation στο Eclipse είναι η Πληροφοριακή Βάση(IT Infrastructure), η Διαχείριση Πνευματικής Ιδιοκτησίας, η Διαδικασία Ανάπτυξης και η Ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Το Eclipse Foundation ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2004 ως ανεξάρτητη μη κερδοσκοπική χαρακτήρα εταιρία και αποτέλεσε τον διαχειριστή της κοινότητας Eclipse.

2002: Gentoo Linux

[επεξεργασία]

Το Gentoo δημιουργήθηκε από τον Daniel Robbins με την αρχική ονομασία Enoch Linux. Ο σκοπός της δημιουργίας του Enoch Linux ήτανε μια διανομή linux χωρίς μεταγλωττισμένα πακέτα, η οποία θα βελτιστοποιούσε την απόδοση της διανομής. Η πρώτη έκδοση του Enoch ήτανε η 0.75 και κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 1999.

Ένα από τα μεγάλα προβλήματα του Enoch ήτανε κάποια μεταγλωττιστικά σφάλματα (compilation issues) που δημιουργήθηκαν από τον GNU Compiler Collection (GCC). O Danniel Robbins και άλλοι εθελοντές πειραματίστηκαν με ένα fork του GCC, γνωστό ως EGCS, το οποίο δημιουργήθηκε από την εταιρία Cygnus Solutions. Εκείνη την περίοδο το Enoch άλλαξε την ονομασία του σε Gentoo. Η ονομασία Gentoo προήλθε από ένα ειδικό είδος πιγκουίνων το οποίο είναι το πιο γρήγορο από όλα. Το οποίο ονομάζεται Gentoo. Οι τροποποιήσεις του Danniel Robbins και των άλλων εθελοντών που έγιναν στον EGCS ενσωματώθηκαν μέσα στον GCC στην έκδοση 2.95.

Ο Danniel Robbins αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα με το Gentoo, με αποτέλεσμα να σταματήσει την ανάπτυξη του Gentoo και άλλαξε την διανομή του σε FreeBSD. Αλλά μετά από αρκετούς μήνες αποφάσισε να ξανά ξεκινήσει την ανάπτυξη του Gentoo ξανά και να ενσωματώσει αρκετά στοιχεία από το FreeBSD στο σύστημα χειρισμού πακέτων του Gentoo. Το οποίο ονομάστηκε portage.

Η πρώτη έκδοση του Gentoo κυκλοφόρησε στις 31 Μαρτίου του 2002. Το Gentoo είναι ένα λειτουργικό σύστημα ελεύθερου λογισμικού και διανέμεται κάτω από την άδεια GPL. Το 2004 ο Danniel Robbins ίδρυσε έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό για το Gentoo, μετέφερε όλα τα πνευματικά δικαιώματα σε αυτόν και αποχώρισε από Gentoo.

Παρ' όλο που τo Gentoo δημιουργήθηκε για να τρέχει μόνο στην x86 αρχιτεκτονική δομή, στην συνέχεια υποστήριξε και τις ακόλουθες αρχιτεκτονικές δομές: x86, x86-64,IA-64, PA-RISC,PowerPc,PowerPc 970,SPARC

Ο διαχειριστής πακέτων του Gentoo ονομάζεται portage και η ιδεολογία του είναι παρόμοια με αυτή των BSD ports. To portage είναι γραμμένο με python, και ο πιο εύκολος τρόπος λειτουργίας του είναι μέσο τερματικού με την εντολή emerge. Το portage χρησιμοποιεί τα ebuild για να κατεβάσει/μεταγλωττίσει/διαγράψει/αναβαθμίσει το υπάρχον σύστημα. Tα ebuild μοιάζουνε πάρα πολύ στα αρχεία κέλυφους bash. Επίσης το portage μπορεί να διαχειριστεί πάρα πολύ καλά τις εξαρτήσεις (depedencies) των διάφορων προγραμμάτων.

Σε αντίθεση με τις υπόλοιπες διανομές linux, το Gentoo δεν παρέχει κάποιο γραφικό περιβάλλον εγκατάστασης αλλά υπάρχουν πάρα πολλές και λεπτομερές οδηγίες στην επίσημη ιστοσελίδα του Gentoo.

Το Gentoo χρησιμοποιείται σε πάρα πολλούς διακοσμητές αλλά και προσωπικούς υπολογιστές.

2002: Δημιουργία Μozilla Firefox
[επεξεργασία]

Ο Ντέιβ Χάιατ (Dave Hyatt) και ο Μπλέικ Ρος (Blake Ross) άρχισαν να αναπτύσσουν τον Firefox ως έναν πειραματικό κλάδο του Mozilla project.Ο Mozilla Firefox είναι ελεύθερος και ανοικτού κώδικα φυλλομετρητής (browser) του παγκόσμιου ιστού.Στις 3 Απριλίου 2003, τo Mozilla Foundation ανακοίνωσε αλλαγή πλεύσης και από το Mozilla Suite, έστρεψαν την προσοχή τους στον Firefox.Ο Firefox είχε αρκετές διαφορετικές ονομασίες κατά τα πρώιμα στάδια της ανάπτυξής του.Στις 9 Φεβρουαρίου 2004, ανακοινώθηκε το όνομα που έχει ακόμη σήμερα, Mozilla Firefox ή απλά Firefox.Το αναπτυξιακό σχέδιο του Firefox είχε πολλές εκδόσεις πριν την έκδοση 1.0 που κυκλοφόρησε στις 9 Νοεμβρίου 2004.Προήλθε από το Application Suite της Mozilla και η ανάπτυξή του εξακολουθεί να γίνεται κατά μεγάλο ποσοστό από την Mozilla Corporation, ενώ συνεισφέρουν και μεμονωμένοι χρήστες σε μικρότερο βαθμό. Ο Firefox κατείχε το 25% της καταγεγραμμένης χρήσης φυλλομετρητών Ιστού για τον Νοέμβριο του 2009, κατατάσσοντας τον στην δεύτερη θέση των πιο δημοφιλών φυλλομετρητών παγκοσμίως, μετά τον Internet Explorer.Για την απεικόνιση των ιστοσελίδων, ο Firefox εφαρμόζει τα περισσότερα από τα σημερινά πρότυπα του Παγκόσμιου Ιστού αλλά και επιπλέον πρότυπα που θα ισχύουν στο μέλλον.Οι δυνατότητες που προσφέρει ο Firefox περιλαμβάνουν περιήγηση με καρτέλες,φραγή αυτόκλητα αναδυόμενων παραθύρων, ορθογραφικό έλεγχο, εύρεση, ενεργούς σελιδοδείκτες, ενσωματωμένο διαχειριστή μεταφορτώσεων, ιδιωτική περιήγηση, εντοπισμό της τρέχουσας θέσης του χρήστη (geolocation) και ενσωματωμένο πεδίο αναζήτησης με προεπιλεγμένη την μηχανή της Google. Ο Mozilla Firefox υλοποιεί και πολλά πρότυπα του διαδικτύου, όπως τα HTML, XML, XHTML, MathML,CSS (με επεκτάσεις), ECMAScript (JavaScript) και (κινούμενες) διαφανείς εικόνες PNG.Γίνεται χρήση του μοντέλου ασφάλειας sandbox και δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε δεδομένα σελίδων από άλλες σελίδες που έχουν κοινή πολιτική ασφάλειας. Χρησιμοποιείται κωδικοποίηση SSL/TLS για προστασία της επικοινωνίας με διακομιστές που απαιτούν ισχυρή κρυπτογράφηση κατά την χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS.Ο Firefox είναι ελεύθερο και ανοικτού κώδικα λογισμικό, και διανέμεται υπό την τριπλή άδεια Mozilla Public License (MPL), GNU General Public License (GPL) και GNU Lesser General Public License (LGPL).Οι άδειες αυτές, επιτρέπουν στον οποιοδήποτε να προβάλλει, να τροποποιήσει και να αναδιανείμει τον πηγαίο κώδικα. Αρκετές εφαρμογές που κυκλοφορούν έχουν βασιστεί στον κώδικα του Firefox, όπως για παράδειγμα, ο Netscape, ο Flock, ο Miro και το Songbird που χρησιμοποιούν τμήμα του κώδικά του.

Η Lucent Technologies διαθέτει το Plan9 της Bell Labs ως ελεύθερο λογισμικό
[επεξεργασία]

Το Plan 9 της Bell Labs είναι ένα δωρεάν και ελεύθερο κατανεμημένο λειτουργικό σύστημα. Αναπτύχθηκε κυρίως για ερευνητικούς σκοπούς ως διάδοχος του Unix από το Computing Sciences Research Center της Bell Labs από τα μέσα της δεκαετίας του 1980 και του 2002.Το Plan9 συνεχίζει να χρησιμοποιείτε και να αναπτύσσεται από ερευνητές λειτουργικών συστημάτων και χομπίστες.Το όνομα Plan 9 from Bell Labs είναι μια αναφορά στην ταινία του Ed Wood, "Plan 9 from Outer Space".Επίσης η Glenda, το Λαγουδάκι στο λογότυπο του Plan 9, είναι άλλη μια αναφορά στην ταινία του Wood "Glen or Glenda".

Το Plan9 ξεκίνησε αρχικά από τους Rob Pike, Ken Thompson, Dave Presotto και Phil Winterbottom,με τη βοήθεια του Dennis Ritchie αλλά έχουν συμβάλει σε αυτό αρκετοί "σεβαστοί" developers όπως οι Brian Kernighan, Tom Duff, Doug McIlroy, Bjarne Stroustrup και Bruce Ellis.Το Plan 9 είναι μια εξέλιξη των βασικών concepts του UNIX: Όλα τα αντικείμενα είναι είτε αρχεία ή συστήματα αρχείων. Ιδιωτικά namespaces επιτρέπουν στους ιδιοκτήτες τους να έχουν πρόσβαση τοπικών και απομακρυσμένων διεργασιών και αρχείων με διαφάνεια σαν να ήταν τοπικά.H επικοινωνία γίνετε μέσο δικτύου.Δυστυχώς το Plan 9 δεν έφτασε ποτέ το Unix σε δημοτικότητα και χρήση, παρέμεινε κύριος ένα ερευνητικό εργαλείο.

Σύμφωνα με τον Eric S. Raymond το Plan 9 απέτυχε γιατί δεν κατάφερε να είναι μια πραγματικά ανταγωνιστική εξέλιξη του UNIX. Το UNIX έχει άπειρα προβλήματα μα δούλευε και αυτό ήταν αρκετό για να το καταστήσει ακόμα χρήσιμο και να αποτρέψει το Plan 9 από το να εξελιχθεί πραγματικά σε ένα ευρέος χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα.

Το Plan 9 κατέδειξε πως ένα σημαντικό concept του Unix—ότι κάθε system interface θα μπορούσε να εκπροσωπηθεί σαν ένα set από αρχεία—κατάφερε να εφαρμοσθεί επιτυχώς σε ένα μοντέρνο κατανεμημένο σύστημα.Το αντίκτυπο του Plan9 είναι εμφανές αν αναλογιστεί κανείς ότι features όπως το UTF-8 character encoding σε Unicode, έχουν υλοποιηθεί σε άλλα λειτουργικά συστήματα.Unix-like λειτουργικά συστήματα όπως το Linux έχουν υλοποιήσει το 9Ρ, το σύστημα αρχείων του Plan 9, όπως και περιορισμένες μορφές από rfork-like system calls.Επιπλέον έχει δημιουργηθεί το "Plan 9 from User Space", το οποίο είναι port πολλών εφαρμογών και βασικών εργαλείων του Plan 9, όπως οι επεξεργαστές κειμένου sam και acme, σε Unix and Linux συστήματα και έχουν κερδίσει σημαντική υποστήριξη.

Μερικά παραδείγματα εφαρμογών που περιλαμβάνει το "Plan 9 from User Space":

 1. v9fs - μια υλοποίηση client και server του κατανεμημένου συστήματος αρχείων του Plan9 9P Για λειτουργικά συστήματα UNIX, παρέχει έτοιμα kernel modules για τη σειρά πυρήνων 2.4 and 2.6 του LINUX.
 2. rc - Το κέλυφος του Plan 9.
 3. sam - Ένας επεξεργαστής κειμένου.
 4. acme - Ένας επεξεργαστής για προγραμματιστές με δική του διαχείριση παραθύρων.
 5. mk - Ένα εργαλείο για αυτοματοποίηση τις διαδικασίας μεταγλωττίσεις προγραμμάτων, όπως το παραδοσιακό make του UNIX.
 6. plumber - Ένα πρωτόκολλο ανταλλαγής μηνυμάτων μεταξύ διεργασιών (IPC).
 7. Venti - Ένα διαδικτυακό σύστημα αρχείων που αποθηκεύει μόνιμα data blocks.

Τα εργαλεία αυτά έχουν δοκιμασθεί και είναι διαθέσιμα σε μια πληθώρα λειτουργικών συστημάτων όπως: Linux, Mac OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris και SunOS.

Αρκετά project προσπαθούν να αντικαταστήσουν τα εργαλεία gnu στο λειτουργικό σύστημα Linux με τα εργαλεία του συστήματος Plan 9. Ο διαχειριστής παραθύρων wmii έχει επηρεαστεί αρκετά από το Plan 9 και συγκεκριμένα από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα δικά του παράθυρα ο επεξεργαστής κειμένου acme.

Ο Πλήρης πηγαίος κώδικας του Plan 9 διανέμεται ελεύθερα υπό τη Lucent Public License 1.02.Θεωρείτε Ανοιχτό λογισμικό από την Open Source Initiative (OSI), Ελεύθερο Λογισμικό από το Free Software Foundation,και περνά επιτυχώς τις οδηγίες του Debian για Free Software . Η άδεια του όμως είναι μη συμβατή με τη GNU General Public License.

2003: WordPress

[επεξεργασία]

Το WordPress είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα εργαλείο (στον τομέα του blogging) και σύστημα διαχείρισης περιεχομένου (CMS). Είναι βασισμένο στη γλώσσα PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Προσφέρει πολλές δυνατότητες μέσα στις οποίες είναι η αρχιτεκτονική των πρόσθετων (plug-ins) και η υποστήριξη συστήματος προτύπων (template). Σύμφωνα με την διεθνώς αναγνωρισμένη σελίδα αξιολόγησης Alexa, το WordPress χρησιμοποιείται σε ποσοστό άνω του 16.7% από τις δημοφιλέστερες 1 εκατομμύριο ιστοσελίδες και από τον Αύγουστο του 2011 και έπειτα το έχουν επιλέξει σαν σύστημα διαχείρισης το 22% όλων των νέων ιστοσελίδων, γεγονός που το καθιστά το δημοφιλέστερο σύστημα blogging σε όλο το ίντερνετ. Η πρώτη έκδοση εμφανίστηκε στις 27 Μαΐου του 200 από τους ιδρυτές του Matt Mullenweg και Mike Little, και μέχρι το Δεκέμβριο του 2011 η έκδοση 3.0 του προγράμματος είχε πάνω από 65 εκατομμύρια λήψεις. Ως προκάτοχος του WordPress θεωρείται το b2/cafelog και δημιουργός του ήταν ο Michel Valdrighi, προγραμματιστής ο οποίος σήμερα συνεργάζεται και προσφέρει στο πρότζεκτ του WordPress. Σημαντική χρονιά στην ιστορία εξέλιξης του WordPress είναι το 2004 όπου η εταιρία Six Apart, κάτοχος του λογισμικού Movable Type - ανταγωνιστικό προς το WordPress, αποφάσισε να αλλάξει τους όρους χρήσης του προγράμματος. Τότε μετά από αυτή την αλλαγή πολλοί από τους σημαντικούς του χρήστες αποφάσισαν να το εγκαταλείψουν και να μεταπηδήσουν στο WordPress. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μέχρι τον Οκτώβριο του 2009 να κατέχει το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς και να αποτελεί το ισχυρότερο όνομα στα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα. Όσον αφορά την ανάπτυξή του πέρα από τους δύο βασικούς ιδρυτές, σημαντική είναι η προσφορά των προγραμματιστών Ryan Boren, Mark Jaquith, Matt Mullenweg, Andrew Ozz και Peter Westwood καθώς και η συνεισφορά της κοινότητας που περιβάλει το WordPress. Μέσα σε αυτή την κοινότητα υπάρχουν και οι "Δοκιμαστές", μια ομάδα εθελοντών οι οποίοι έχουν πρόσβαση σε κάθε νέα κυκλοφορία, σε ενημερώσεις και σε δοκιμαστικές εκδόσεις πριν από τους υπόλοιπους χρήστες και σκοπός τους είναι να αναφέρουν τυχόν σφάλματα που συναντούν. Παράλληλα διοργανώνονται διάφορες εκδηλώσεις με σημαντικότερη όλων τα "WordCamp" τα οποία αποτελούν το επίσημο συνέδριο των προγραμματιστών και χρηστών του WordPress. Στην Ελλάδα το πρώτο WordCamp έγινε στις 30 Ιανουαρίου του 2010 και το δεύτερο στις 4 Ιουνίου του 2011 λαμβάνοντας χώρα και τα δύο στην Θεσσαλονίκη. Μερικά από τα βραβεία τα οποία έχει λάβει το WordPress είναι το Packt Open Source CMS Award το 2007 και το 2009, το Open Source Web App of the Year Award το 2011 και την είσοδό του στο Hall of Fame (κατηγορία CMS) στα Open Source Awards το 2010.

H Red Hat δημιουργεί το Fedora
[επεξεργασία]

H Red Hat ιδρύθηκε το 1993, έχει την έδρα της στο Raleigh της Βόρειας Καρολίνας με δορυφορικά γραφεία σε όλο τον κόσμο. Ως τον Απρίλιο του 2012 ,η Red Hat είναι ο μεγαλύτερος εταιρικός συνεργάτης του πυρήνα του Linux. H Red Hat είναι μια εταιρεία λογισμικού. Tο Linux, αναφέρεται στο υποκείμενο πυρήνα του Linux και γράφτηκε απ`τον Linus Torvalds και των συναφών λογισμικό ανοιχτού κώδικα. Για αυτό η διανομή του ονομάζεται RED HAT LINUX. Στα τέλη του 2003 δημιουργήθηκε το έργο fedora από τη εταιρία RED HAT. Το Fedora είναι αποτέλεσμα του Fedora Project. Είναι ένα λειτουργικό σύστημα βασισμένο στο Linux, το οποίο παρουσιάζει ότι νεότερο υπάρχει στο χώρο του ελεύθερου λογισμικού. Επίσης είναι ένα πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα που δεν χρειάζεται εγκατάσταση στον υπολογιστή γιατί είναι live cd(δηλαδή το αποθηκεύεις σε ένα cd και μετά τοποθετείς το cd στον υπολογιστή και κάνεις επανεκκίνηση και τότε εγκαθίσταται το fedora) Αποτελείται από μιας ευρείας κοινότητας εθελοντών που χρηματοδοτείται από τη Red Hat, όπου είναι μια από τις πιο δημοφιλείς διανομές GNU/Linux, η οποία επενδύει στις Υποδομές και στους πόρους μας ώστε να προωθήσει τη συνεργασία και να εκκολάψει νέες καινοτόμες τεχνολογίες. Οι εκδόσεις του Fedora γίνονται η βάση του Red Hat Enterprise Linux, ενός εμπορικού προϊόντος το οποίο απευθύνεται σε επιχειρήσεις που διατηρούν διακομιστές. Κυκλοφορεί γύρω στις δύο φορές το χρόνο. Το Fedora αποτελεί τον καλύτερο συνδυασμό στιβαρού και πρόσφατου λογισμικού που υπάρχει στον κόσμο του ελεύθερου λογισμικού. Επίσης θεωρείται ενεργά πρωτοπόρο σε πολλές προχωρημένες πρωτοβουλίες ασφάλειας του Linux. Η ασφάλεια είναι ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά στο Fedora. Χαρακτηριστικά ασφάλειας στο Fedora είναι Security-Enhanced Linux (SEL) Οι διάφορες μορφές του ψηφιακού υλικού που υποστηρίζει το λογισμικό Fedora είναι εικόνες, κείμενα, πολυμέσα, ηλεκτρονικά βιβλία κ.α. Οι κυριότερες εργασίες που πραγματοποιεί είναι η ανάκτηση υλικού, η ευρετηρίαση υλικού και η αναζήτηση υλικού.

2004: H Canonical βγάζει σε κυκλοφορία το Ubuntu.

[επεξεργασία]

Η Λέξη Ubuntu σημαίνει "ανθρωπιά προς τους άλλους" και προέρχεται από την αρχαία Αφρική. Σημαίνει επίσης «Είμαι αυτό που είμαι εξαιτίας αυτού που είμαστε όλοι». Το Linux είχε ήδη καθιερωθεί ως μια πλατφόρμα server των επιχειρήσεων το 2004, αλλά το ελεύθερο λογισμικό δεν ήταν ακόμη ένα μέρος της καθημερινής ζωής για τους περισσότερους χρήστες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γι 'αυτό ο εκατομμυριούχος ιδιοκτήτης της εταιρίας Canonical Mark Shuttleworth συγκέντρωσε μια μικρή ομάδα προγραμματιστών από το Linux Debian και έθεσε ως στόχο να δημιουργήσει μια εύκολη στη χρήση έκδοση του Linux, το Ubuntu. Η Έκδοση 4.10, με την κωδική ονομασία "Warty Warthog",είναι η πρώτη επίσημη έκδοση του Ubuntu, ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2004. Το παγκόσμιο ενδιαφέρον για το Ubuntu ήταν από την αρχή πολύ μεγάλο. Το έτος μετά την απελευθέρωση του "Warty Warthog" ,το λειτουργικό είδε τεράστια αύξηση στην κοινότητα του Ubuntu καθώς ένωσε χιλιάδες λάτρεις του ελεύθερου λογισμικού και εμπειρογνώμονες.Η διακυβέρνηση του Ubuntu είναι κάπως ανεξάρτητη από την Canonical,με τους εθελοντές από όλο τον κόσμο να αναλαμβάνουν την ευθύνη για πολλά από τα κρίσιμα στοιχεία του έργου. Παραμένει μια βασική αρχή του έργου του Ubuntu ότι το Ubuntu είναι ένα κοινό έργο μεταξύ Canonical, άλλων εταιρειών καθώς και χιλιάδων εθελοντών που προσφέρουν την τεχνογνωσία τους για να μπορεί όλος ο κόσμος να το χρησιμοποιεί παγκοσμίως. Η πρώτη έκδοση του Ubuntu βασίστηκε στην επιφάνεια εργασίας GNOME[41]. Από τότε έχει προστεθεί μία KDE[42] έκδοση και Kubuntu[43]. Όλες οι εκδόσεις του Ubuntu μοιράζονται την ίδια υποδομή και λογισμικό, καθιστώντας το Ubuntu μια μοναδική πλατφόρμα που κλιμακώνεται από ηλεκτρονικά είδη ευρείας κατανάλωσης στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή και στις επιχειρήσεις. Τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στους μικρούς φορητούς υπολογιστές(netbooks) για ελαφρύ βάρος και στο υπολογιστικό περιβάλλον των κινητών τηλεφώνων καθώς και στο σύννεφο(cloud)[44] ως μια νέα αρχιτεκτονική για κέντρα δεδομένων. Το Ubuntu είναι πρωτοπόρος και στα δύο πεδία, με την έκδοση "Ubuntu Netbook" και "Ubuntu Enterprise Cloud" καθορίζοντας τα πρότυπα για εύκολη εγκατάσταση και διαχείριση. Το Ubuntu είναι εξαιρετικά δημοφιλής για το Amazon EC2[45] και Cloud Rackspace[46], και έχει προ-εγκατασταθεί σε υπολογιστές της Dell, Lenovo και άλλες παγκόσμιες εταιρίες.

Σύνδεσμοι:http://royal.pingdom.com/2010/01/15/the-9-most-important-events-in-open-source-history/ http://www.ubuntu.com/project/about-ubuntu

2005: Δημιουργία του έργου openSUSE
[επεξεργασία]

To έργο openSUSE [[16]] είναι μια παγκόσμια προσπάθεια που προωθεί τη χρήση Linux παντού.

Στις 4 Αυγούστου 2005, η Novell ανακοίνωσε ότι η SUSE Επαγγελματική σειρά θα γίνει πιο ανοιχτό, με την έναρξη του έργου της openSUSE κοινότητας. Το λογισμικό ήταν πάντα ανοικτή πηγή, αλλά το openSUSE άνοιξε την αναπτυξιακή διαδικασία, επιτρέποντας στους προγραμματιστές και τους χρήστες να δοκιμάσουν και να αναπτύξουν. Η έκδοση 10,0 ήταν η πρώτη έκδοση που προσφέρθηκε δημόσια για δοκιμή. Το SUSE Linux είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις, openSUSE Linux [[17]] και SUSE Linux Enterprise[[18]].Το openSUSE Linux είναι ένα ελεύθερο και έχει σχεδιαστεί για οικιακούς χρήστες ενώ το SUSE Linux Enterprise είναι ελεγμένο και πιστοποιημένο για μεγάλες επιχειρήσεις. Το openSUSE μπορεί να θεωρηθεί ως μία από τις καλύτερες διανομές Linux στον κόσμο επειδή είναι ανοικτή, διάφανη, ιδιαίτερα φιλική προς τον κάθε χρήστη καθώς βέβαια αποτελεί κομμάτι της παγκόσμιας κοινότητας Ελεύθερου Λογισμικού και Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. H Αναπτυξιακή φιλοσοφία του openSUSE έργου επικεντρώνεται στη σταθερότητα και ευελιξία, και επιδιώκει την ευρύτερη συνεργασία με την Ελεύθερη και Ανοικτού Κώδικα κοινότητα. Οι στόχοι του έργου είναι:

 • Να κάνει το openSUSE Linux την ευκολότερη διανομή Linux και την πιο διαδεδομένη πλατφόρμα ανοικτού λογισμικού.
 • Να παρέχει ένα περιβάλλον για τη συνεργασία των ατόμων για τη συγγραφή σε ανοικτό κώδικα
 • Να προωθήσει την ανάπτυξη σε ανοικτό κώδικα και να απλοποιήσει τη διαδικασία δημιουργίας πακέτων για να κάνει το openSUSE Linux μια πλατφόρμα την οποία θα επιλέγουν τόσο νέοι χρήστες όσο και πιο έμπειροι προγραμματιστές.

Το έργο openSUSE έχει ως στόχο να απελευθερώσει μια νέα έκδοση κάθε οκτώ μήνες. Υποστηρίζει κάθε έκδοση με κρίσιμες ενημερώσεις για δύο έτη από την ημερομηνία έκδοσης. To openSUSE 12.2[[19]] έχει την πλήρη υποστήριξη για 32-bit i586 και 64-bit x86-64 έκδοση του υπολογιστή.

Σύνδεσμοι:[20] [21] [22]

2005: Δημιουργείται το λογισμικό ελέγχου εκδόσεων Git

[επεξεργασία]

Το Git είναι ένα λογισμικό που αφορά τον κατανεμημένο έλεγχο εκδόσεων και την διαχείριση πηγαίου κώδικα. Με την πάροδο του χρόνου έγινε αρκετά δημοφιλές, ενώ στις μέρες μας χρησιμοποιείται από πολλά project. Κάθε Git είναι ένα πλήρες αποθετήριο κώδικα με ιστορικό, παρέχοντας δυνατότητες παρακολούθησης των εκδόσεων που δεν απαιτεί μόνιμη δικτυακή πρόσβαση, αλλά ούτε και κάποιον κεντρικό Εξυπηρετητή. Το Git κατανέμεται υπό την άδεια GNU General Public License έκδοση 2.

Δημιουργός του Git είναι ο Linus Torvalds ο οποίος τον Απρίλη του 2005 έδωσε στο κοινό την πρώτη έκδοση του Git. Η δημιουργία του Git προήλθε από το γεγονός ότι οι προγραμματιστές του πυρήνα του Linux αποφάσισαν να μην χρησιμοποιούν το BitKeeper, ένα ιδιόκτητο SCM λογισμικό το οποίο χρησιμοποιόταν ως πρότινος για την συντήρηση των project.

Η εμπειρία του Torvalds τόσο με το Linux όσο και με τη συντήρηση μεγάλων κατανεμημένων προγραμματιστικών project οδήγησε στο σχεδιασμό του Git. Το εύρος των γνώσεων που απέκτησε από τα ίδια project για συστήματα αρχείων, αλλά ταυτόχρονα και η αναγκαιότητα της γρήγορης παραγωγής ενός συστήματος που λειτουργεί, συντέλεσαν επίσης στην ανάπτυξη του νέου αυτού project.

Οι επιρροές αυτές οδήγησαν στην υλοποίηση του Git έχοντας ως βασικά χαρακτηριστικά τα εξής:

 • Υποστήριξη για μη-γραμμική ανάπτυξη λογισμικού
 • Κατανεμημένη ανάπτυξη λογισμικού
 • Συμβατότητα με υπάρχοντα συστήματα/πρωτόκολλα
 • Αποτελεσματικό χειρισμό μεγάλων project
 • Κρυπτογραφική επικύρωση ιστορικού

Το Git αρχικά αναπτύχθηκε για GNU/Linux και πλέον υποστηρίζει όλα τα μεγάλα λειτουργικά συστήματα όπως BSD,[https://en.wikipedia.org/wiki/Solaris_%28operating_system%29 Solaris,OS X, και Microsoft Windows

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι πλέον αποτελεί ένα από τα πιο χρήσιμα εργαλεία αρκετών κοινοτήτων τόσο ιδιόκτητου όσο και ελεύθερου λογισμικού.Η ύπαρξη του Git, είχε σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση πλήθους διαδικτυακών υπηρεσιών φιλοξενίας πηγαίου κώδικα, όπως το Github. Πιο αναλυτικά, πρόκειται για μία διαδικτυακή υπηρεσία η οποία προσφέρει όχι μόνο δημόσια αποθετήρια κώδικα, αλλά και επί πληρωμή ιδιωτικά αποθετήρια.

Το Αndroid είναι μια νέα πλατφόρμα για μικρές και φορητές συσκευές έκανε την εμφάνιση της τον Αύγουστο του 2005.Στα χρόνια που ακολούθησαν, το Android άλλαξε ριζικά το τοπίο στα smartphones και όλων των κινητών τηλεφώνων .Το Android αποτελείται από ελεύθερο λογισμικό – λογισμικό ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) που σημαίνει: διαφάνεια στις λειτουργίες του,ποιότητα μιας και συμβάλει όλος ο κόσμος στην ανάπτυξή του και ελευθερία επιλογής μιας και μπορούμε να το αφαιρέσουμε από τις συσκευές μας και να εγκαταστήσουμε κάποιο άλλο με τις αλλαγές που εμείς επιθυμούμε (ακόμα και άλλο εντελώς λειτουργικό σύστημα αν και δεν υπάρχει λόγος). Το Android είναι ένα λειτουργικό σύστημα που ενσωματώνεται σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, τα οποία διαθέτουν οθόνη αφής, τρέχουν τον πυρήνα (kernel) του λειτουργικού Linux και ακόμη, επιτρέπει στους κατασκευαστές λογισμικού να συνθέτουν κώδικα με τη χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java, ελέγχοντας τη συσκευή μέσω βιβλιοθηκών λογισμικού της Google. Το πολύ θετικό με τις συσκευές Android είναι ότι είναι αφενός multimedia (σας δίνουν τη δυνατότητα να αναπαράγεται πολλαπλά μέσα) και multitasking (δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλών εφαρμογών ταυτόχρονα, π.χ. ακούτε τραγούδια ενώ σερφάρετε στο ίντερνετ και ταυτόχρονα απαντάτε σε ένα SMS χωρίς να κλείσετε καμία εφαρμογή ή να χάσετε τη σελίδα που επισκεφτήκατε). Το web browsing στο Android είναι ταχύτατο, υποστηρίζεται από flash και υπάρχουν πολλοί browsers για να καλύψουν και τους πλέον απαιτητικούς. Ανεξάρτητα από το κόστος, όλες οι συσκευές Android διαθέτουν GPS και Wi-fi, δικαιώνοντας έτσι το βασικό λόγο δημιουργίας του εν λόγω λειτουργικού συστήματος που δεν είναι άλλος παρά η ανεμπόδιστη και εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο, σε συνδυασμό με ένα πλήθος εφαρμογών (apps), όπως χάρτες, αναζήτηση, chat και e-mail, που πραγματικά επιτρέπουν στο χρήστη να μένει διαρκώς δικτυωμένος και ενημερωμένος.

2006: BackTrack

[επεξεργασία]

Το BackTrack είναι μια διανομή Linux η οποία διανέμεται σε Live CD και προήλθε από τη συγχώνευση του WHAX και του Auditor Security Collection τα οποία χρησιμοποιούνταν κυρίως για penetration test. Το έργο Backtrack δημιουργήθηκε από τον Mati Aharoni και τον Max Moser. Το BackTrack 2 εκδόθηκε στις 6 Μαρτίου 2007 και περιλάμβανε πάνω από 300 εργαλεία ασφαλείας. Μια δοκιμαστική έκδοση του BackTrack 3 στις 14 Δεκεμβρίου 2007 αλλά ανακοινώθηκε ότι συγκεντρωνόταν περισσότερο σε υποστήριξη νεώτερων υλικών.Σύμφωνα με την ιστορία του BackTrack η διανομή BackTrack προήλθε από διάφορες παραλλαγές, το WHAX ήταν μια διανομή σχεδιασμένη για εργασίες ασφάλειας, το WHAX παράχθηκε από το Whoppix το οποίο ήταν βασισμένο στο Knoppix. Όταν το Whoppix έφτασε στην έκδοση 3.0 το όνομα του άλλαξε σε WHAX.Το Auditor Security Collection ήταν ένα Live CD βασισμένο στο Knoppix και είχε διάφορα εργαλεία για την ασφάλεια συστημάτων. Μετά τη συγχώνευση των δυο προήλθε το BackTrack. Το BackTrack απευθύνεται κυρίως στα άτομα που θέλουν να δοκιμάσουν την ασφάλεια ενός συστήματος. Η διανομή του σε Live CD και Live USB δίνει την άμεση δυνατότητα εκκίνησης του BackTrack χωρίς να χρειάζεται εγκατάσταση. Υπάρχει και η δυνατότητα εγκατάστασης σε σκληρό δίσκο είτε μέσα από το Live CD ή αμέσως.

Μερικά από τα κύρια εργαλεία του BackTrack είναι:

 1. Kismet:Το Kismet είναι ένα πρόγραμμα ηλεκτρονικού υπολογιστή το οποίο μπορεί να υποκλέπτει πακέτα (packet sniffer να εντοπίζει δίκτυα (network detector) και επίσης μπορεί να εντοπίζει επιθέσεις σε 802.11 WLAN δίκτυα.Το Kismet δουλεύει με όλες τις ασύρματες κάρτες που υποστηρίζουν monitor mode.
 2. Nmap:Το Nmap (Network Mapper) είναι ένα ανοικτό εργαλείο πηγής για την εξερεύνηση του δικτύου και τον έλεγχο της ασφάλειας που αρχικά γράφτηκε από τον Gordon Lyon. Λειτουργεί ως σαρωτής ασφαλείας και χρησιμοποιείται για να ανακαλύψει κεντρικούς υπολογιστές και τις υπηρεσίες σε ένα δίκτυο υπολογιστών, δημιουργώντας έτσι ένα "χάρτη" του δικτύου. Η λειτουργία του παρέχει στο χρήστη µία αναλυτική εικόνα, του προς ελέγχου δικτύου φανερώνοντας πιθανά προβλήματα και ελλείψεις ασφάλειας.
 3. Wireshark:Το Wireshark είναι ένα ελεύθερο και ανοιχτού κώδικα λογισμικό ανάλυσης πρωτοκόλλων δικτύου υπολογιστών. Χρησιμοποιείται για ανάλυση δικτύου παρακολούθηση δικτύου, εντοπισμό και αντιμετώπιση προβλημάτων στα δίκτυα και για εκπαίδευση.

Το έργο BackTrack εκδόθηκε στην πρώτη μη δοκιμαστική έκδοση (1.0) στης 26-5-2006,έπειτα εκδόθηκε η πρώτη δοκιμαστική έκδοση του BackTrack 2 στης 13-10-2006 και στης 6-3-2007 η τελευταία έκδοση του BackTrack 2. Στης 6-19-2008 εκδόθηκε η τελική έκδοση του BackTrack 3 και στης 1-11-2010 εκδόθηκε η τελική έκδοση του BackTrack 4. Και στης 8-13-2012 η τελική έκδοση που επικρατή σήμερα BackTrack 5 R3.

2012: Ανακοινώνεται η OUYA , η πρώτη παιχνιδοκονσόλα ελεύθερου λογισμικού

[επεξεργασία]

Στις 3 Ιουλίου του 2012 , ανακοινώνεται δια στόματος της Julie Uhrman , διευθύντριας της εταιρείας Boxer8 , η πρόθεση της εταιρείας της για την εκπόνηση ενός σχεδίου με στόχο την κατασκευή της πρώτης παιχνιδοκονσόλας που θα βασίζεται σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα . Φέροντας την επωνυμία OUYA , η συγκεκριμένη συσκευή , έδειξε από νωρίς ότι πρόκειται για μια προσπάθεια που έχει ως βασικό της άξονα την εύκολη πρόσβαση του τελικού χρήστη στις υπηρεσίες του προϊόντος και την απρόσκοπτη συμμετοχή του στην διαμόρφωση της λειτουργίας της . Κατά συνέπεια , λίγες ημέρες μετά την πρώτη ανακοίνωση , την 10η Ιουλίου του ίδιου έτους , αναρτάται στην ιστοσελίδα Kickstarter, η επίσημη καμπάνια της εταιρείας για την ανεύρεση κεφαλαίων προκειμένου να χρηματοδοτήσει το σχέδιό της . Αρχικός στόχος ήταν η συγκέντρωση ενός ποσού της τάξεως των 950.000 δολαρίων , ποσό που γρήγορα υπερκαλύφθηκε , αφού η ανταπόκριση των μελλοντικών χρηστών υπήρξε άμεση και μέσα σε λίγες ώρες είχαν ήδη συγκεντρωθεί περί τα 2.200.000 δολαρίων . Τελικά , στο διάστημα των 28 ημερών που απέμειναν για τον τερματισμό της , οι δωρεές άγγιξαν τα 8.600.000 δολάρια , γεγονός που αυτομάτως σηματοδότησε την αρχή μιας νέας εποχής στον χώρο των παιχνιδομηχανών και ώθησε την εταιρεία στην εκκίνηση της διαδικασίας παραγωγής της συσκευής .

Η OUYA , ως συσκευή προσανατολισμένη στο ελεύθερο λογισμικό , βασίζεται στο λειτουργικό σύστημα ανοιχτού κώδικα Android 4.0 Ice Cream Sandwich , καθιστώντας την έτσι την πρώτη κονσόλα ικανή να δεχθεί οποιαδήποτε μορφοποίηση από τους αγοραστές της , δίχως αυτό να συνεπάγεται την λήξη της εγγύησης της , ενθαρρύνοντας το κοινό να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση . Μάλιστα σύμφωνα με τους ιθύνοντες της εταιρείας , κάθε συσκευή θα αποτελεί από μόνη της ένα ολοκληρωμένο εργαλείο ανάπτυξης ηλεκτρονικών παιχνιδιών , επιτρέποντας με αυτό τον τρόπο την είσοδο πολλών ανεξάρτητων δημιουργών στο προσκήνιο , οι οποίοι απαλλαγμένοι πλέον από κάθε είδους περιορισμό , θα έχουν την ευκαιρία να διαθέσουν το λογισμικό τους μέσω του διαδικτυακού καταστήματος της OUYA , σχεδιασμένο στα πρότυπα άλλων εταιρειών ( πχ XBOX LIVE ) χωρίς όμως την απαίτηση για την απόκτηση οποιουδήποτε δικαιώματος . Συνυπολογίζοντας το μειωμένο κόστος απόκτησης της συσκευής , μόλις 99 δολάρια , γίνεται έκδηλη η φιλοσοφία της εταιρείας να δημιουργήσει μια κοινότητα μελών , όπου ο καθένας θα είναι σε θέση να συμβάλλει , ισχυροποιώντας ακόμη πιο πολύ την δυνατότητα να διαδραματίζουν ενεργό ρόλο . Πέραν όμως των ανεξάρτητων προγραμματιστών , ζωηρό ενδιαφέρον για την υποστήριξη της OUYA έχουν εκδηλώσει και εταιρείες με μεγάλη παράδοση στον χώρο της ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών , όπως η Electronic Arts και η Square Enix , με την τελευταία ωστόσο να προχωρά ένα βήμα παραπέρα ανακοινώνοντας και την κυκλοφορία τίτλου . Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι οι δημιουργοί που θα αναπτύσσουν παιχνίδια για την συγκεκριμένη κονσόλα θα πρέπει να προσφέρουν δωρεάν προς δοκιμή τουλάχιστον ένα μέρος του παιχνιδιού . Η OUYA αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Απρίλιο του 2013 .

Apache Hadoop

[επεξεργασία]

To λογισμικό Hadoop δημιουργήθηκε από τους προγραμματιστές Doug Cutting και Michael Cafarella,την περίοδο που ο πρωτοαναφερόμενος ήταν ήδη εργαζόμενος στην εταιρεία λογισμικού Yahoo.Ενώ η εργασία αυτή προοριζόταν από την φάση ανάπτυξης για υποστήριξη διανομής του Nutch,ένα έργο μπάρας αναζήτησης.Η ονομασία του δεν είναι τυχαία,καθώς το επώνυμο πρόγραμμα φέρει το όνομα του αγαπημένου παιχνιδιού του γιου του.Όσον αφορά τις ιδιότητες του,είναι ανοιχτού κώδικα λογισμικό που υποστηρίζει διανεμόμενες εφαρμογές σε μεγάλες μονάδες υπολογιστών,με κύρια άδεια χρήσης την Apache v2 license.Με αυτό το τρόπο παρέχει αξιοπιστία και εύλογη κίνηση πληροφοριών από και στις εφαρμογές.Το Hadoop πραγματοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία χρησιμοποιώντας ένα υπολογιστικό μοντέλο με την ονομασία MapReduce,όπου η στοχευμένη εφαρμογή χωρίζεται σε πολλά μικρά κλάσματα φόρτου,καθένα από τα οποία μπορεί να εκτελεστεί ή να επανεκτελεστεί σε έναν από τους κόμβους των υπολογιστικών μονάδων.Πέραν αυτού,παρέχει ένα σύστημα αρχείων που αποθηκεύει δεδομένα σε υπολογιστικούς κόμβους,δίνοντας πολύ υψηλή ταχύτητα επικοινωνίας ενδιαμέσω των κόμβων.Καθώς το Hadoop προήλθε μερικώς από το MapReduce και Google File System της Google,χαρίζουν την δυνατότητα στο σύστημα να διορθώνει μόνο του οποιεσδήποτε βλάβες στους κόμβους και να επιτρέπει σε εφαρμογές να αλληλεπιδρούν με χιλιάδες υπολογιστές,καθώς και να επεξεργάζονται petabytes δεδομένων.Με τα σημερινά δεδομένα, το χαντούπ αποτελείται από τον πυρήνα χαντουπ,το μοντέλο MapReduce και το Hadoop Distributed File System και μερικώς αποτελείται από ορισμένα έργα όπως Apache Hive, Apache HBase,άλλα και παρόμοια.Είναι γραμμένο με την γλώσσα προγραμματισμού Java και χρησιμοποιείται από μια ευρεία κοινότητα από συνεισφέροντες προγραμματιστές και μη. Κατά τις πιο δημοφιλείς χρήσεις του,το συγκεκριμένο πρόγραμμα απέκτησε έδαφος με ορισμένες ημερομηνίες,συνδεδεμένες με ονόματα ευρέως γνωστά.Στις 19 Φεβρουαρίου 2008,η Yahoo ανακοίνωσε,σύμφωνα με δικό της σχόλιο,την μεγαλύτερη παραγωγή εφαρμογής με λογισμικό Hadoop.Από τότε ως και σήμερα,το Yahoo! Search Webmap είναι εφαρμογή Hadoop που τρέχει πάνω σε τουλάχιστον 10.000 linux συμπλέγματα πυρήνων και παράγει δεδομένα που χρησιμοποιούνται σε κάθε ερώτημα της μπάρας αναζήτησης Yahoo.Kαι επειδή το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι ελεύθερο για όλους,η Yahoo προχώρησε με ανακοίνωση στις 10 Ιουνίου 2009,με κύριο θέμα την ελεύθερη διάδοση του πηγαίου κώδικα που γράφτηκε κατά την παραγωγή του προαναφερθέντος,και συνεχίζει με κάθε έργο βασισμένο στον Hadoop κώδικα αναλόγως μέχρι σήμερα συμβάλλοντας στην κοινότητα του ελεύθερου λογισμικού.Το πρόγραμμα έλαβε ακόμα περισσότερη αναγνώριση όταν η εταιρεία Facebook ανακοίνωσε το 2010 ότι είχαν το μεγαλύτερο σύμπλεγμα πυρήνων Hadoop με σύνολο δεδομένων πάνω από 21 Petabytes.Μετέπειτα στις 27 Ιουλίου 2011 ανακοίνωσαν την αύξηση της συγκεκριμένης ποσότητας στα 30 Petabytes,με κύριο επακόλουθο την αύξηση στα 100 Petabytes.Η τελευταία σχετική ενημέρωση καθιέρωσε σταθερή αύξηση μισού Petabyte ανά ημέρα.

H Red Hat Software και η Adaptec ανακοινώνουν την επίσημη υποστήριξη υλικού για το Red Hat Linux

[επεξεργασία]

Ο εκδότης του βραβευμένου λειτουργικού συστήματος Red Hat Linux[[23]] ανακοίνωσε ότι η εταιρία Adaptec[[24]],της οποίας οι πάροχοι των τεχνολογιών διαχείρισης εύρους ζώνης θα υποστηρίξουν την κοινότητα του Linux,παρέχοντας στους προγραμματιστές του Linux εργαλεία και πληροφορίες για την εξασφάλιση της ποιότητας των προϊόντων και οδηγών της εταιρίας αυτής.

Για την εταιρία Red Hat ,η υποστήριξη της Adaptec είναι η θετική απόδειξη ότι το λειτουργικό σύστημα Linux αυξάνεται με ταχείς ρυθμούς.Η Adaptec αναγνωρίζει το λειτουργικό σύστημα Linux και το μοντέλο ανάπτυξης ως ευεργετικό για την βιομηχανία ηλεκτρονικών υπολογιστών δήλωσε ο Robert Young[[25]],Πρόεδρος του Red Hat Linux.Σύμφωνα με τον Mike Wangsmo[[26]],διευθυντή διασφάλισης ποιότητας της Red Hat Software η ποιότητα του οδηγού και το επίπεδο της υποστήριξης που προσφέρεται πραγματικά ωφελεί το Linux αλλά και την Linux κοινότητα.

Η Adaptec θα παρέχει πληροφορίες στο σχεδιασμό των SCSI(Small Computer System Interface) και τους προσαρμογείς υποδοχής στους βασικούς προγραμματιστές στην κοινότητα του Linux,θα προσφέρει επίσης προϊόντα διανομέων Linux και πληροφορίες για τα αντίστοιχα εργαστήρια τους. Η Adaptec δεσμεύεται να είναι ένας ηγέτης της βιομηχανίας,προσφέροντας την ευρύτερη και πιο αξιόπιστη υποστήριξη του λειτουργικού συστήματος,επίσης είναι ενθουσιασμένη που θα συνεργαστεί με την Red Fat Software για να διασφαλίσει ότι η συνολική και αξιόπιστη τεχνολογία οδήγησης είναι ευρέως διαθέσιμες στην αγορά του λειτουργικού συστήματος Linux.

Σχετικά με την Adaptec: Ιδρύθηκε το 1981 και ανήκει στην PMC-Sierra[[27]].Ασχολείται κυρίως με κεντρικούς προσαρμογείς SCSI.Σχεδιάζει και κατασκευάζει υλικό και λογισμικό που βελτιστοποιούν την ροή των δεδομένων ανάμεσα σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά δίκτυα.Επίσης η εταιρεία αυτή χρησιμοποιείται για την παραγωγή προϊόντων που αφορούν interface SCSI[[28]],USB[[29]],IEEE 1394[[30]],iSCSI[[31]] και Fibre Channel[[32]].

Σχετικά με την Red Hat: Ιδρύθηκε το 1994 και έχει βάση στο Research Triangle Park[[33]] όπου χτίζει και διατηρεί την ηγετική της διανομή του λειτουργικού συστήματος Linux.Από το 1996 μέχρι σήμερα,το Red Hat Linux έχει ανακηρυχθεί δύο φορές προϊόν της χρονιάς και επίσης ήταν φιναλίστ(Environment/Desktop) στα Βραβεία Αριστείας Ευρώπης στο Ziff-Davis.

H NASA χρησιμοποιεί ανοιχτό λογισμικό για την πραγματοποίηση των αποστολών της

[επεξεργασία]

Σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της NASA για τις ανάγκες των αποστολών της στο διάστημα, απαιτείται η χρήση του ανοιχτού λογισμικού καθώς και η τεχνολογία λογισμικού, γι' αυτό το λόγο πραγματοποιήθηκαν μεγάλες και σημαντικές έρευνες για την ανάπτυξη του ανοιχτού λογισμικού. Σύμφωνα με την πολιτική έκδοσης λογισμικού της NASA, η NASA έχει το δικαίωμα διάφορων επιλογών για την απελευθέρωση αναπτυγμένων τεχνολογιών λογισμικού. Μέσα σε αυτές τις επιλογές των αναπτυγμένων τεχνολογιών λογισμικού περιλαμβάνεται και το λογισμικό ανοικτού κώδικα. Η επιλογή χρήσης του λογισμικού ανοικτού κώδικα βρίσκεται υπό την εποπτεία της "NOSA", που τα αρχικά της σημαίνουν "NASA Open Source Agreement" (NASA Ανοιχτό Πηγή Συμφωνίας) Τα βασικότερα κίνητρα που οδήγησαν την NASA για να διανέμει ελεύθερο λογισμικό οφείλεται στους εξής λόγους

 1. Στην αύξηση της ποιότητας λογισμικού της NASA μέσω της κοινοτικής όμοιας αναθεώρησης.
 2. Για να επιταχύνουν την ανάπτυξη λογισμικού μέσω των κοινοτικών συνεισφορών.
 3. Για να μεγιστοποιήσει τη συνειδητοποίηση και τον αντίκτυπο της έρευνας της NASA.
 4. Για να αυξήσει τη διάδοση του λογισμικού της NASA υπέρ της αποστολής της για την εκπαίδευση.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα δημιουργήματα της NASA σε λογισμικό ανοιχτού κώδικα ,το οποίο απευθύνεται όχι μόνο στο προσωπικό της αλλά και σε άτομα που ασχολούνται με το ανοιχτό λογισμικό,είναι το code.nasa.gov. Τo συγκεκριμένο project μπήκε σε λειτουργία στις 4 Ιανουαρίου 2012 και πρόκειται για ένα μέλος της οικογένειας open.nasa.gov. Κύριος στόχος του η δημιουργία ενός τόπου (σε μορφή Forum) στον οποίο μπορεί κάποιος να ενημερώνεται αλλά και έχει την δυνατότητα να συζητά για τα ήδη υπάρχοντα projects ανοιχτού λογισμικού που ανήκουν στην NASA.Την δυνατότητα εισόδου στο συγκεκριμένο blog ,τόσο για την ενημέρωση όσο και για να συνδιαλέγονται μεταξύ τους, έχει όποιος ασχολείται με το ανοιχτό λογισμικό, ακόμη και αν δεν αποτελεί μέλος του προσωπικού της NASA. Επίσης, η NASA έχει δημιουργήσει και άλλα ενδιαφέροντα προγράμματα/projects ανοιχτού κώδικα, μερικά από τα οποία παρατίθενται στην συνέχεια:

BigView Το BigView είναι linux-based image viewer για τις πολύ μεγάλες εικόνες.

Livingstone2 Το Livingstone2 είναι ένα σύστημα λογισμικού τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό να βοηθήσει το διαστημικό σκάφος, τα συστήματα υποστήριξης ζωής, τις χημικές εγκαταστάσεις και άλλα σύνθετα συστήματα, με σκοπό να λειτουργούν με συνέπεια καθώς και με την ελάχιστη ανθρώπινη επίβλεψη.

Για περισσότερα προγράμματα /projects ανοιχτού κώδικα επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της NASA-NOSA

Συμμετοχή της ΕΛ/ΛΑΚ στο OGP Network

[επεξεργασία]

Η Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού συμμετέχει στο OGP Network. Το OGP Network έχει ως στόχο να συνδέει κυβερνήσεις οι οποίες συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πρωτοβουλία του Open Government Partnership, με παρόχους οι οποίοι έχουν εμπειρία σε θέματα Ανοιχτής Διακυβέρνησης ώστε να βοηθήσει αρχικά τις κυβερνήσεις να σχεδιάσουν πρωτοποριακές και καινοτόμες δεσμεύσεις σχετικά με την Ανοιχτή Διακυβέρνηση της χώρας τους και στη συνέχεια να τις υλοποιήσουν.

Στην πρωτοβουλία OGP συμμετέχουν περισσότερες από 30 χώρες, οι οποίες έχουν ήδη καταθέσει το στρατηγικό σχέδιο δράσης της χώρας τους, (μεταξύ αυτών είναι και η Ελλάδα) καθώς και περισσότερες από 20 χώρες οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία προετοιμασίας του σχεδίου δράσης τους.

Στο OGP Network συμμετέχουν περισσότεροι από 90 φορείς οι οποίοι προσφέρουν υποστήριξη σε αυτές τις κυβερνήσεις. Οι φορείς που συμμετέχουν προέρχονται από όλο τον κόσμο και περιλαμβάνονται από φορείς του δημόσιου, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς έως και ιδιωτικές εταιρείες.

Το Joomla! είναι ένα ελεύθερο και ανοικτού κώδικα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου(CMS). Δημιουργήθηκε και συντηρείτε από μια παγκόσμια κοινότητα προγραμματιστών και διανέμεται χωρίς καμία χρέωση. Χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση περιεχομένου στον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web) και σε τοπικά δίκτυα - intranets. Είναι γραμμένο σε PHP και αποθηκεύει τα δεδομένα του στη βάση MySQL. Το βασικό χαρακτηριστικό του είναι ότι οι σελίδες που εμφανίζει είναι δυναμικές, δηλαδή δημιουργούνται την στιγμή που ζητούνται. Ένα σύστημα διακομιστή(server) όπως είναι ο Apache λαμβάνει τις αιτήσεις των χρηστών και τις εξυπηρετεί.Το Joomla! έχει κερδίσει πολλούς οπαδούς μετά τη μετονομασία του από Mambo το οποίο δημιουργήθηκε στις 17 Αυγούστου του 2005.Εκείνη την εποχή, το όνομα Mambo ήταν το εμπορικό σήμα της Miro International Pvt.Ltd, η οποία διαμόρφωσε ένα μη κερδοσκοπικό ίδρυμα με καθορισμένο σκοπό τη χρηματοδότηση του έργου και την προστασία του από αγωγές . Η ομάδα ανάπτυξης του Joomla! δημιούργησε μια ιστοσελίδα η οποία ονομάζεται OpenSourceMatters.org για να διανέμει πληροφορίες στους χρήστες, προγραμματιστές, σχεδιαστές ιστοσελίδων και την κοινωνία γενικά. Ο αρχηγός του προγράμματος Andrew Eddie έγραψε μια επιστολή η οποία εμφανίστηκε στο τμήμα ανακοινώσεων του δημόσιου φόρουμ στο mamboserver.com. Λίγο περισσότερα από χίλια άτομα είχαν ενταχθεί στο OpenSourceMatters.org μέσα σε μια μέρα, οι περισσότεροι δημοσιεύοντας λόγια ενθάρρυνσης και στήριξης και η ιστοσελίδα έλαβε την επίδραση Slashdot, ως αποτέλεσμα. Στις 18 Αυγούστου, ο Andrew Eddie ζήτησε την είσοδο της κοινότητας σχετικά με προτεινόμενα ονόματα για το πρόγραμμα. Η βασική ομάδα ανέφερε ότι θα λάβει την τελική απόφαση για το όνομα του προγράμματος με βάση τα στοιχεία της κοινότητας. Η βασική ομάδα επέλεξε τελικά ένα όνομα που δεν ήταν στη λίστα των προτεινόμενων ονομάτων που παρέχονται από την κοινότητα. Στις 22 Σεπτεμβρίου, το νέο όνομα Joomla! είχε ανακοινωθεί. Είναι η αγγλοποιημένη ορθογραφία της λέξης Jumla Σουαχίλι που σημαίνει ‘’όλοι μαζί’’ ή ‘’ως σύνολο’’. Στις 26 Σεπτεμβρίου, η ομάδα ανάπτυξης ζήτησε υποβολή για λογότυπο από την κοινότητα και κάλεσε την κοινότητα να ψηφίσει. Η ομάδα ανακοίνωσε την απόφαση της κοινότητας στις 29 Σεπτεμβρίου. Στις 2 Οκτωβρίου, οι κατευθυντήριες γραμμές της μάρκας , ένα εγχειρίδιο της μάρκας και ένα σύνολο πηγών λογοτύπων δημοσιεύθηκαν για χρήση της κοινότητας. Το Joomla! κέρδισε το Packt Publishing Open Source Content Management System βραβείο το 2006, 2007 και 2011.

Cisco ConfigMaker

[επεξεργασία]

Το Cisco ConfigMaker είναι μία εύκολη στη χρήση εφαρμογή για Microsoft Windows που χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση ενός μικρού δικτύου από δρομολογητές Cisco(σειρά 800,1000,1600,1700,2500,2600,3600 και 4000), Switches, Hubs και συσκευές δικτύου από έναν Ηλεκτρονικό Υπολογιστή χωρίς να απαιτείται γνώση του λογισμικού Cisco IOS. Το Cisco ConfigMaker έχει σχεδιαστή για μεταπωλητές και διαχειριστές δικτύων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι εξειδικευμένοι στις βασικές αρχές LAN και WAP καθώς και στο βασικό σχεδιασμό δικτύου. Το Cisco ConfigMaker βοηθά στη διαμόρφωση πολλών χαρακτηριστικών Cisco IOS όπως οι εξής: IPsec, Voice Over IP, Cisco IOS Firewall, address Tranlation(NAT), Commited Access Rate(CAR), Dynamic Host Configuration Protocol(DHCP). To Cisco ConfigMaker διατίθεται στους πελάτες δωρεάν με μόνη προϋπόθεση τη συμπλήρωση μιας σύντομης έρευνας πελάτη. Η έρευνα αυτή παρέχει στη Cisco πληροφορίες σχετικά με το πως οι πελάτες χρησιμοποιούν το ConfigMaker.

Waterfox, ένας …πιο γρήγορος firefox

[επεξεργασία]

Εάν είστε λάτρης του Mozilla Firefox και έχετε λειτουργικό σύστημα Windows με 64-bit, όπως τα Windows 7, τότε θα λατρέψετε τον Waterfox. Όπως υποδηλώνει το όνομά του, ο Waterfox είναι στενός συγγενής του Firefox, και μάλιστα πιο γρήγορος.

Ο Waterfox είναι από τον ίδιο πηγαίο κώδικα με τον Firefox, και στην ουσία έιναι ένας Firefox βελτιστοποιημένος για 64-μπιτα Windows. Η επίσημη 64-μπιτη έκδοση του firefox δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμα από τη Mozilla, οπότε μέχρι τότε οι χρήστες των Windows 7 μπορούμε να πλοηγούμαστε στο ίντερνετ με τον Waterfox: http://waterfoxproject.org/.

Όλα πρόσθετα του Firefox (addons) που χρησιμοποιείτε είναι συμβατά με τον Waterfox. Χρησιμοποιώντας αποκλειστικά τον Waterfox για σερφάρισμα στον ίντερνετ δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, με όλα τα παλιά πρόσθετα, θέματα κλπ, ακριβώς επειδή ο Waterfox χρησιμοποιεί το προφίλ του Firefox, αν είναι εγκατεστημμένος. Οπότε τον εγκαθιστούμε, τον επιλέγουμε σαν προεπιλεγμένο browser, και με το που ανοίξει έχουμε όλα τα bookmarks (αγαπημένα), αποθηκευμένους κωδικούς, όλα όπως πριν. Καλό θα είναι να μην χρησιμοποιούμε τον Firefox στον ίδιο υπολογιστή ταυτόχρονα με τον Waterfox. Άπαξ και εγκαταστήσουμε τον Waterfox δεν χρειάζεται να ξανατρέξουμε τον Firefox, μπορούμε ακόμα και να τον απεγκαταστήσουμε, αρκεί να να κρατήσουμε τις ρυθμίσεις του προφίλ.

Πριν από την εγκατάσταση του Waterfox, απαιτείται εγκατεστημένη η 64-bit έκδοση του Microsoft Visual C + + 2010, αλλά πιθανότερα το έχετε ήδη, αν χρησιμοποιείτε 64-μπιτα Windows 7, διαφορετικά θα λάβετε ένα μήνυμα σφάλματος που αφορά το msvcr100.dll. Τέλος, πρέπει να γνωρίζετε οτι ο Waterfox είναι μόνο στα Αγγλικά, αλλά για έναν πιο «ψαγμένο» χρήστη αυτό δεν αποτελεί κανένα πρόβλημα.

Καλό θα είναι να ξέρετε τι κάνετε και να έχετε μια εικόνα του πως λειτουργούν τα profiles του Firefox για να κάνετε ευκολότερη τη μετάβαση προς τον Waterfox.Παραπομπές

[επεξεργασία]
Προειδοποίηση: Αυτή η ενότητα χρειάζεται επιμέλεια
 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Emacs
 2. SimplePrograms
 3. Άρθρο στο Linux Journal
 4. A Conversation with Bruce Eckel, Part I, Jun 2, 2003
 5. http://en.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
 6. http://el.wikipedia.org/wiki/C%2B%2B
 7. http://el.wikipedia.org/wiki/C_(%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1_%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D)
 8. http://en.wikipedia.org/wiki/Oak_(programming_language)
 9. http://en.wikipedia.org/wiki/HotJava
 10. http://en.wikipedia.org/wiki/James_Gosling
 11. http://news.cnet.com/2100-7344_3-6072760.html
 12. http://en.wikipedia.org/wiki/Java_Development_Kit
 13. http://en.wikipedia.org/wiki/Java_virtual_machine
 14. http://el.wikipedia.org/wiki/Java
 15. http://dev.mysql.com/tech-resources/articles/mysqluc-2007.html
 16. http://www.mysql.com/customers/industry/?id=85
 17. http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikimedia_servers#System_architecture
 18. http://www.informationweek.com/news/internet/showArticle.jhtml?articleID=199201237
 19. http://blog.facebook.com/blog.php?post=7899307130
 20. http://nosql.mypopescu.com/post/4687379038/big-and-small-data-at-twitter-mysql-ce-2011
 21. http://pdkap.sch.gr/praktika2010/ergasies/1.pdf
 22. http://www.it.uom.gr/teaching/linux/intro-linux-gr/intro-linux.html
 23. http://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/14422/3/ZiakisChristosMsc2011.pdf
 24. http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/632/1/kostakit_pic.pdf
 25. www.ebusinessforum.gr/old/content/.../open-source_apolog_g.pdf
 26. http://en.wikipedia.org/wiki/User:Hobart/Robert_McCool
 27. http://en.wikipedia.org/wiki/NCSA_HTTPd
 28. http://en.wikipedia.org/wiki/Brian_Behlendorf
 29. http://en.wikipedia.org/wiki/Roy_Fielding
 30. http://en.wikipedia.org/wiki/Rob_Hartill
 31. http://en.wikipedia.org/wiki/Randy_Terbush
 32. http://en.wikipedia.org/wiki/Apache_Software_Foundation
 33. http://en.wikipedia.org/wiki/GNOME
 34. http://gnome.gr/
 35. cnet.com: Netscape sets source code free. Janet Kornblum , March 31 1998.
 36. http://el.wikipedia.org/wiki/KDE
 37. http://www.kde.org/
 38. http://web.archive.org/web/19991110114228/http://www.ibm.com/news/1999/03/02.phtml
 39. http://www.redhat.com/promo/summit/2008/downloads/pdf/IBM_and_Linux.pdf
 40. http://www.ibmsystemsmag.com/mainframe/trends/linux/linux_opensource/
 41. http://www.omgubuntu.co.uk/2012/03/gnome-classic-in-ubuntu-12-04-its-like-nothing-ever-changed
 42. http://www.psychocats.net/ubuntu/unityplasma
 43. http://en.wikipedia.org/wiki/Kubuntu
 44. http://www.ubuntu.com/cloud
 45. https://help.ubuntu.com/community/EC2StartersGuide
 46. http://en.wikipedia.org/wiki/OpenStack

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

[επεξεργασία]
Προειδοποίηση: αυτή η ενότητα χρειάζεται επιμέλεια